asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Лабораторна робота № 7

Використання економічних індексів у статистичному аналізі

Мета роботи: Навчитися проводити аналіз динаміки економічних процесів із застосуванням індексного методу.


1. Визначити індекси фізичного обсягу Ласпейреса та Пааше для групи товарів, дані про які наведено у таблиці 7.1. (де T – порядковий номер групи, N – порядковий номер студента).

Таблиця 7.1

Кількість та ціна реалізованої продукції

Товар

Кількість реалізованих одиниць, тис. шт.

Ціна, гр. од.

2008 рік

2009 рік

2008 рік

2009 рік

А

30

43

22

26

Б

20

43

14

19

В

28

50

6

6

Г

31

42

20

16


Результати обчислень представлено у вигляді таблиці 7.2.

Таблиця 7.2

Розрахунок індексів фізичного обсягу Ласпейреса та Пааше

Товар

Кількість проданих одиниць, тис. шт.

Ціна, гр. од.

Проміжні розрахунки

Індекс

фізичного обсягу

Ласпейре-са

Індекс

фізично-го обсягу Пааше

2008

q0

2009

q1

2008 p0

2009

p1

q0p0

q1p0

q0p1

q1p1

А

30

43

22

26

660

946

780

1118

1,5938

 

 

 

 

1,5556

 

 

 

 

Б

20

43

14

19

280

602

380

817

В

28

50

6

6

168

300

168

300

Г

31

42

20

16

620

840

496

672

Σ

-

-

-

-

1728

2688

1824

2907


Висновок: Кількість проданих одиниць зросла в 2009 році порівняно з 2008 на 38,5 %, ціни відповідно зросли на 8,5%.

Оскільки, в структура товарообороту відбулися істотні зміни, то розбіжності між індексами , обчисленими за різними системами зважування, досить істотні.
2. Необхідно визначити ланцюгові цінові індекси Ласпейреса та Пааше за досліджуваний період, які наведено у таблиці 7.3.

Таблиця 7.3

Кількість та ціна придбаної продукції

Товар

Придбана кількість, тис. шт.

Ціна, гр. од.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

1

97

107

130

4,5

4,6

4,6

2

80

70

53

3,6

4,1

4,55

3

70

100

77

2,2

2,05

2,3


Результати обчислень представлено у вигляді таблиці 7.4.

Таблиця 7.4.

Розрахунок ланцюгових цінових індексів Ласпейреса та Пааше

Товар

Придбана

кількість, тис. шт.

Ціна,

гр. од.

Проміжні розрахунки

Індекс цін Пааше
2008/07

Індекс цін Пааше
2009/08

Індекс цін

Ласпейреса 2008/07  

Індекс цін

Ласпейресаї 2009/08 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

p0q0

p1q0

p0q1

p1q1

p2q0

p1q2

p2q2

p0q2

q0

q1

q2

p0

p1

p2

1

97

107

130

4,5

4,6

4,6

436,5

446,2

481,5

492,2

446,2

598

598

585

1,0222

1,0222

1,0222

1,0000

2

80

70

53

3,6

4,1

4,55

288

328

252

287

364

217,3

241,15

190,8

1,1389

1,2639

1,1389

1,1098

3

70

100

77

2,2

2,05

2,3

154

143,5

220

205

161

157,85

177,1

169,4

0,9318

1,0455

0,9318

1,1220

Σ

-

-

-

-

-

-

878,5

917,7

953,5

984,2

971,2

973,15

1016,3

945,2

1,0322

1,0752

1,0446

1,0583

3. Динаміка депозитних процентних ставок для юридичних та фізичних осіб характеризується даними, наведеними у таблиці 7.5.

Таблиця 7.5

Депозитні процентні ставки для юридичних та фізичних осіб

Вкладники

Середня депозитна

ставка, %

Сума залучених депозитів, тис. гр. од.

Базовий
період

Поточний період

Базовий
період

Поточний
період

Юридичні особи

30

26

797

930

Фізичні особи

25

20

203

470


Таблиця 7.6

Розрахунок індексів середньої депозитної ставки змінного, фіксованого складу та структурних зрушень

Вкладники

Середня депозитна ставка, %

Сума залучених депозитів, тис. гр.од.

Проміжні

розрахунки

Середня депозитна ставка,%

Індекс змінного складу

Індекс фіксованого складу

Індекс структурних зрушень

Базовий період

х0

Поточний період

х1

Базовий період

f0

Поточний період

f1

x0f0

x0f1

x1f1

Базовий період

Поточний період

Юр. ос.

30

26

797

930

23910

27900

24180

28,99

23,986

Фіз.. ос.

25

20

203

470

5075

11750

9400

0,8275

0,8469

0,9771

Σ

-

-

1000

1400

28985

39650

33580