asyan.org
добавить свой файл
1

Лабораторна робота №3

Визначити показник заломлення скла”

Мета роботи: Користуючись скляною пластинкою з паралельними гранями, виміряти показник заломлення скла.

Прилади і матеріали: скляна пластинка з двома бічними плоскими паралельними гранями; лист з міліметровими поділками; лампочка з джерелом живлення; екран з щілиною; транспортир; трикутник або вимірна лінійка з міліметровими поділками; олівець; тригонометричні таблиці.

Хід роботи:

  1. Покладіть лист паперу з міліметровими поділками на стіл і встановіть в його центральній частині скляну пластинку з паралельними гранями. Обведіть на папері контур пластинки олівцем.

  2. Зніміть пластинку і за допомогою лінійки проведіть падаючий промінь СО на передню грань пластинки АВ, рис.3.1.Рис.3.1  1. Поставте пластинку на лист на її попереднє місце і повертаючи лист зробіть так, щоб світловий промінь від щілини співпадав з намальованим на папері променем СО.

  2. Гострим олівцем позначте хід променя після пластинки, поставивши одну точку біля самої грані А1В1 (точка О1) та другу поодаль від грані за напрямком поширення променя (точка С1).

  3. Знявши скло проведіть на папері пряму С1О1, рис.3.1. В точці падіння О проведіть перпендикуляр до границі поділу. Позначте на папері кути: кут падіння між падаючим променем і перпендикуляром та кут заломлення між заломленим променем і перпендикуляром.

  4. Виміряйте транспортиром кут падіння і кут заломлення та обчисліть абсолютний показник заломлення за формулою:

.

Результати запишіть в таблицю 3.1.

Таблиця 3.1
дослідуsin

sin

n

1
2
3
Сер.


  1. Повторіть досліди при інших кутах падіння і знайдіть середнє значення показника заломлення. Зробіть висновок.