asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Лабораторна робота № 1

«Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху»
Мета уроку: виміряти прискорення кульки, що скочується по похи­лому жолобу.

Обладнання: металевий жолоб, штатив із муфтою і затискачем, ста­лева кулька, металевий циліндр, вимірювальна стрічка, секун­домір або годинник із секундною стрілкою.

ХІД РОБОТИ

1. Зберіть установку, зображену на малюнку (верхній кінець жо­лоба має перебувати на кілька сантиметрів вище за нижній). Покладіть у жолоб біля його нижнього кінця металевий ци­ліндр. Коли кулька, скотившись, удариться об циліндр, звук удару допоможе точніше визначити час руху кульки.2. Відмітьте на жолобі початкове положення кульки, а також її кінцеве положення — верхній торець металевого циліндра.

3. Виміряйте відстань між верхньою і нижньою відмітками на жо­лобі (шлях, пройдений кулькою) і результат вимірювання запи­шіть у таблицю.

4. Вибравши момент, коли секундна стрілка знаходиться на по­ділці, кратній 10, відпустіть кульку без поштовху біля верхньої відмітки й виміряйте час t до удару кульки об циліндр.

5. Повторіть дослід чотири рази, записуючи в таблицю результати вимі­рювань. Під час кожного досліду пускайте кульку з того самого початкового положення, а також стежте за тим, щоб верхній то­рець циліндра перебував на відповідній відмітці.

досліду

l, м

t, с

tсер, с

а, м/с2

1

2

3

4


6. Обчисліть і запишіть результат у таблицю.

7. Обчисліть прискорення, з яким скочувалася кулька: . Результат обчислень запишіть у таблицю.

8. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновок: що ви ви­мірювали та який отримали результат.