asyan.org
добавить свой файл
1
Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Тепловий баланс. 8 клас.

Мета уроку: повторити фізичний зміст питомої теплоємності речовини і з’ясувати від чого залежить кількість теплоти, що поглинається або виділяється речовиною, сформулювати ознаки теплового балансу і навчити учнів складати рівняння теплового балансу; розвивати індивідуальні і творчі здібності учнів; виховувати наполегливість у досягненні мети.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Запитання класу.

 1. Чому з точки зору фізики вираз «шуба гріє» є неправильним?

 2. Чому влітку жителі спекотних районів Центральної Азії носять ватні халати?

 3. У якому взутті швидше замерзнуть ноги: в тому, яке щільно прилягає до ноги, чи в просторому?

 4. Чому ручки у каструль, сковорідок не металеві?

 5. Чому взимку хутро у тварин довшає і густішає?

Яке з поданих явищ належить до теплового?

 • Мерехтіння зірок.

 • Плавлення свинцю.

 • Світло від блискавки.

 • Рух кулі.

 • Нагрівання води.

Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження:

або

Кількість теплоти залежить від маси речовини, від роду речовини і від температури.

У цій формулі с – коефіцієнт пропорційності має назву питома теплоємність речовини.

Питома теплоємність речовини – це фізична величина, яка характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1ºС.

. Одиниці вимірювання:

!!! Фізичний зміст питомої теплоємності.

Питома теплоємність води 4200. Це означає, що для нагрівання води масою 1 кг на 1 ºС потрібно 4200 Дж енергії.

Розглянути таблицю на стор.194.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

Система тіл, яка не одержує енергії ззовні, називається ізольованою. А зменшення або збільшення внутрішньої енергії тіл системи відбувається лише внаслідок теплопередачі між тілами цієї системи.

Позначимо Q - кількість теплоти, одержану якимось тілом системи, а Q - кількість теплоти, віддану якимось тілом цієї системи.

Закон збереження енергії для процесу теплопередачі:В ізольованій системі, в якій внутрішня енергія тіл змінюється тільки внаслідок теплопередачі, сума кількостей теплоти, відданої одними тілами системи, дорівнює сумі кількостей теплоти, одержаної іншими тілами цієї системи.

^ Алгоритм розв’язування задач на тепловий баланс.

 1. З’ясувати, якої температури досягають тіла в результаті теплообміну, позначити її буквою t.

 2. Встановити, які тіла віддають теплоту і записати для кожного тіла формулу кількості теплоти.

 3. З’ясувати які тіла отримують теплоту і записати для кожного тіла формулу кількості теплоти.

 4. Скласти рівняння теплового балансу, у лівій частині записавши суму кількостей теплоти, які віддають більш нагріті тіла, а у правій частині – суму кількостей теплоти, що отримують менш нагріті тіла.

 5. Розв’язати це рівняння відносно невідомої величини і записати кінцеву формулу.

 6. Обчислити невідому величину та проаналізувати результат.

ІV. Закріплення нового матеріалу.

Тепловий баланс. Розв’язування задач.

 1. У ванну налито 80 л води, що має температуру 10°С. Скільки літрів води, яка має температуру 100°С, потрібно додати у ванну, щоб температура води в ній дорівнювала 25°С?

 2. Щоб охолодити розжарену до 100°С чавунну сковорідку масою 2 кг, у неї наливають 0,5 л води при температурі 12°С. До якої температури охолоне сковорідка?

 3. У каструлю наливають вісім повних склянок холодної води при температурі 10°С і п’ять повних склянок гарячої води при температурі 80°С. Яка температура встановиться в каструлі? Теплоємністю каструлі знехтуйте.

 4. Металеву кульку масою 900 г нагріли до 155°С, опустили в посудину з 3 л води, температура якої була 10°С. У результаті теплообміну встановилася температура 15°С. З якого металу виготовлена куля? Нагріванням посудини знехтувати.

 5. Скільки потрібно холодної та гарячої води, щоб приготувати ванну на 200 л з температурою води 28°С? Температура води до змішування становила відповідно 10°С і 85°С.

№1.

; ;№2. Щоб охолодити розжарену до 100°С чавунну сковорідку масою 2 кг, у неї наливають 0,5 л води при температурі 12°С. До якої температури охолоне сковорідка?V. Підсумок уроку.

Домашнє завдання: §40, Впр.40 №1,2.