asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра менеджменту і маркетингу
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ»

на тему: «РОЛЬ ФУНКЦІЇ ПЛАНУВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ

(НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СІО»)»

Залікова книжка №09173
Виконав студент групи 301-ЕР

Прудій І.І.
Керівник курсової роботи:

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу

Ржепішевська В.В.

Полтава

ПолтНТУ

2012ЗМІСТ


^ РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ 5

1.1.Суть планування як функції менеджменту 5

1.2.Етапи процесу планування 8

1.3.Проблеми планування на підприємствах ветеринарної галузі 15

^ РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАНУВАННЯ НА ТОВ «СІО» 19

2.1. Загальна характеристика підприємства 19

2.2. Основні результати діяльності ТОВ «СІО» 26

2.3. Аналіз функції планування на ТОВ «СІО» 31

^ РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЛАНУВАННЯ НА ТОВ «СІО» 38

ВИСНОВКИ 46

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 49

ДОДАТКИ 51Планування в організації - це одна з функцій управління, яка являє собою процес вибору цілей організації та шляхів їх досягнення. Планування притаманне всім підприємствам незалежно від їх форм власності. Механізм планування включає: принципи, визначення пріоритетних цілей, забезпечення взаємозв'язку між показниками, облік факторів і кон'юнктури розвитку ринку, контроль за реалізацією планів. Процес планування базується на знанні та використанні об'єктивних економічних законів, законів товарного виробництва (закон вартості), законів ринкової економіки.

Процес планування в організації починається з ясного розуміння того, що необхідно робити для її ефективного розвитку та функціонування. Успіх будь-якого плану залежить від:

 • якості цілепокладання в основних ключових питаннях розвитку організації на основі огляду минулого, теперішнього і майбутнього її розвитку та успішності її реагування на зміни в навколишньому середовищі;

 • якості проведеного попереднього аналізу діяльності самої організації і її цінової політики, ринку, конкурентів, товарів і ін.

 • правильної оцінки конкурентоспроможності організації;

 • вибору та реалізації стратегії розвитку, яка підвищить конкурентоспроможність організації.

Основний зміст планування як функції управління організацією складається в обгрунтованому визначенні основних напрямків діяльності та її подальшого розвитку з урахуванням матеріальних джерел і попиту ринку.

Планування діяльності організації передбачає розробку комплексу заходів, що визначають послідовність досягнення конкретних цілей з урахуванням можливостей найбільш ефективного використання ресурсів кожного відділу і всієї організації в цілому.
Актуальність даної роботи визначається тим, що сучасним підприємствам, що розвиваються в нестабільних умовах зовнішнього середовища, необхідні попередній аналіз діяльності самої організації і можливість передбачати зміни зовнішнього середовища, оскільки це є неодмінною умовою для подальшого вироблення послідовності дій по постановці цілей і їхньої реалізації.

Об’єкт дослідження: система планування на ТОВ «СІО».

Предмет дослідження: вивчення теоретичних і практичних функцій планування на ТОВ «СІО».

Мета: дослідження особливостей використання функції планування на підприємстві і шляхи їх удосконалення.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання:

 • дослідити суть планування як функції менеджменту;

 • розглянути етапи процесу планування;

 • дослідити проблеми поанування на підприємствах ветеринарної галузі;

 • розглянути загальну характеристику ТОВ «СІО»;

 • розглянути основні результати діяльності ТОВ «СІО»;

 • проаналізувати функції планування на ТОВ «СІО»;

 • удосконалити функції планування на ТОВ «СІО».

Теоретичною та методологічною основою написання даної роботи послужили: інструктивні та методологічні матеріали, загальноекономічна, періодична і спеціальна література, внутрішня і зовнішня звітності та ін.

Методи дослідження: метод аналізу, метод SWOT-аналізу, факторний аналіз.

следующая страница >>