asyan.org
добавить свой файл
1
Курси допрофільного та профільного навчання з економіки
Концепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення базових і профільних предметів, курсів за вибором. Кожен із них виконує певну роль у реалізації завдань профільного навчання.

Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного навчання. Курси за вибором створюються за рахунок варіативного компонента змісту освіти.

Це обов’язковий атрибут до профільної підготовки і профільного навчання. Саме вони є найважливішим засобом побудови індивідуальних навчальних програм, оскільки безпосередньо пов’язані з вибором школярами змісту навчання залежно від їх інтересів, здібностей, життєвих планів.

Курси за вибором та факультативні курси:

спільне та відмінне

^ КУРСИ ЗА ВИБОРОМ

ФАКУЛЬТАТИВНІ КУРСИ

СПІЛЬНЕ

Мета: поглиблення знань, розвиток інтересів, здібностей, нахилів та професійне самовизначення

Вибираються учнями на основі власних інтересів

Відсутність стандартів та екзаменів (ЗНО)

Складові варіативної частини навчального плану

ВІДМІННЕ

Вибирається кожним учнем

Вибирається лише частиною учнів

Включені до розкладу, як інші уроки

Заняття винесені за сітку годин у розкладі

Обов’язкові для відвідування, контроль знань

Необов’язкові для відвідування, не оцінюються

Тривалість від 8-9 год., 16-17 год. Можуть бути розраховані на чверть, семестр

Тривалість — 34 год. Заняття плануються на весь навчальний рік

Надлишкова кількість з кожного предмета

Може бути запропоновано один курс з одного предмета


^ Курси за вибором: спецкурси та факультативи з ЕКОНОМІКИ яким надано дозвіл Міністерства освіти і науки України

на використання у загальноосвітніх навчальних закладах
ЕКОНОМІКА
1. Основи економіки. 10-11 класи (70 годин). За редакцією Радіонової І.Ф.

2. Економіка. Для 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання (10 клас – 35 годин, 11 клас – 70 годин). Автори: Радіонова І.Ф., Радченко В.В., Бицюра Ю.В.

3. Основи економіки. Програма для класів з поглибленим вивченням економіки. ^ Автори: Кириленко Л.М., Крупська Л.П., Пархоменко І.М., Тимченко І.Є. Програма може викладатися за варіантами, які передбачають як різну кількість годин на вивчення предмета, так і різний розподіл по навчальних роках. Так за варіантом А на вивчення предмета відводиться 35 годин, за варіантом С – 105 годин. Ці години розподіляються і по семестрам відповідно до навчального плану, яким користується загальноосвітній навчальний заклад.

4. Економіка. Програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (35, 70 годин). Автори Ковальчук та ін.

5. Основи економіки. Програма для класів з профільним навчанням

(10 клас – 35 годин або 10-11 класи – 70 годин). Автор Степаненко С.В.

6. Економіка. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного профілю навчання. Передбачено два варіанти її використання:

 • в 10-х класах універсального профілю рекомендується вивчення економіки в обсязі 35 годин (рівень А);

 • в 10-11 класах суспільно-гуманітарного профілю на вивчення економіки пропонується відвести 70 годин (рівень В).

Автор Прокопенко І.Ф.

^ 7. Основи споживчих знань. Програма для учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Автори: Гільберг Т.Г, Довгань А.І.,

Капіруліна С.Л. та ін. Курс укладено та систематизовано як наскрізний, однак його можна вивчати у кожному, окремо взятому класі
^ Тематика курсів та факультативів з економіки подано за посібником:

Збірник програм з економіки для ЗНЗ. Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. Ч. І. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 208 с.

(Збірник програм з економіки (частина І) містить варіанти програми «Основи економіки» для 10-11 класів різних профілів навчання)


 1. Основи економіки. Програма для 8-11 класів ЗНЗ з поглибленим вивченням економіки (8 клас – 35 годин, 9 клас – 70 годин, 10 клас – 70 годин, 11 клас – 70 годин). Автор Климюк І.І.
 1. Економіка. Програма курсу за вибором для 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2 клас – 17, 35 годин, 3 клас – 17, 35 годин, 4 клас – 17, 35 годин, 5 клас – 35 годин, 6 клас – 35 годин, 7 клас – 35 годин, 8 клас – 35 годин, 9 клас – 35 годин, 10 клас – 70 годин). Автори: Решетняк О.В., Тимченко І.Є., Лелюк Ю.М., Чорна Т.І.,

Пужайчереда Л.М.


 1. ^ Власна справа (основи малого бізнесу). Програма курсу за вибором для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень А-70 годин, рівень В – 105 годин). Автор Горленко Г.О.
 1. ^ Ділова активність. Програма курсу за вибором для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень А – 35 годин,

рівень В – 70 годин). Програму розробив авторський колектив зі Львова та Львівської області за спонсорської підтримки DFID (Department for International Develolopment)


 1. ^ Основи менеджменту. Програма курсу за вибором для учнів 10 (11) классу загальноосвітніх навчальних закладів (35 годин).

Автор Горленко Г.О.


 1. Фінансова математика. Програма курсу за вибором для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (70 годин). Автор Бицюра Ю.В.
 1. Основи споживчих знань. Програма курсу за вибором для учнів 8 класів ЗНЗ (35 годин). ^ Автори Ганаба С.О., Мартинюк О.В.
 1. Прикладна економіка. Програма для класів економічного напряму суспільно-гуманітарного профілю ЗНЗ (може вивчатися як упродовж одного року (у 10 класі – 35 годин) , так і впродовж двох

(у 10-11 класах – 70 годин). ^ Впорядковано Капіруліною С.Л., за ред. Джуніор Евічмент Україна.
9. Глобалізація. Програма курсу за вибором для учнів 11 класів ЗНЗ профільних закладів (35, 70 годин). Рекомендується вивчати цей курс у загальноосвітніх навчальних закладах суспільно-гуманітарного, природно-математичного та технологічного профілю навчання. Автори:

Гражевська Н.І.,Бицюра Ю.В., Карпюк Г.І., Чанцева Н.І.


 1. ^ Основи сімейного господарювання. Програма курсу за вибором для 7-9 класів ЗНЗ (7 клас – 35 годин, 8 клас – 35 годин, 9 клас – 35 годин). Автори: Горленко Г.О., Карлін М.І., Мартинюк О.В.
 1. ^ Економіка з географічним нахилом (географічна економіка). Програма курсу за вибором для учнів 11 класу природничо-математичного профілю навчання ЗНЗ (35 годин).

^ Автори: Ящишина І.В., Мисько В.З.


 1. Подорож у світ економіки. Програма курсу за вибором для 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів (5 клас – 34 години,

6 клас – 34 години). Автори: Гільберг Т.І., Думанська Г.В.,

Іващенко Л.О.
^ 12. Початки економіки. Програма курсу за вибором для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (5 клас – 35 годин, 6 клас – 35 годин, 7 клас – 35 годин). Автор Бицюра Ю.В.
^ 13. Економіка для молодших школярів. Програма курсу за вибором для 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (3 клас – 17 годин, 4 клас –17 годин). Автори: Гільберг Т.Г., Юхимович О.А.
^ 14. Початки економіки. Програма курсу за вибором для початкової школи. Програма розрахована на 35 годин на рік. Зважаючи на те, що курс є варіативним, він може викладатися по 0,5 години на тиждень (17,5 годин на рік). При навантаженні у 17,5 години на рік вчителю налається право самостійно планувати зміст уроків. Частина матеріалу, яку вчитель не може висвітлити з причин обмеженості часу, можна використовувати на інших уроках, здійснюючи між предметний зв’язок. Автор Варецька О.В.
^ 15. Цікава економіка. Програма курсу для 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання ЗНЗ. Програма розрахована на 70 годин (10 клас – 35 годин, 11 клас – 35 годин). Автор Жовтанецький О.М.
^ 16. Економічне моделювання та розв’язування економічних задач. Програма курсу за вибором для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Програма розрахована на 70 годин (70 годин в 10-му класі або 35 годин в 10-му класі та 35 годин в 11 класі). Автор Горленко Г.О.
^ 17. Основи підприємницької діяльності. Програма курсу за вибором для

10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень А – 35 годин, рівень В – 70 годин). Автори: Варналій З., Сизоненко В.).
^ 18. Основи сімейного господарювання. Програма курсу за вибором для 8(9) класу загальноосвітніх навчальних закладів. Програма розрахована на один рік вивчення у 8-му або 9-му класі за двома варіантами: А – 35 годин; В – 70 годин. Автори: Карлін М.І., Мартинюк О.В.
^ 19. Економіка родини. Програма з економіки для початкової школи

(3-5 класи, 35 годин). Автори: Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б.
Тематика курсів та факультативів з економіки подано за посібником:

Збірник програм з економіки для ЗНЗ. Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. Ч. І. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 208 с.

(У ІІ частині «Збірника програм з економіки…»вміщено програми курсів за вибором для здійснення до профільного та поглибленого вивчення економіки)
.Додаткові спецкурси та факультативи з економіки
^ 1. Фінансова грамотність. Курс за вибором. Програма. (10 клас, 30 годин). Авторський колектив Університету банківської справи Національного банку України (за загальною редакцією доктора економічних наук, професора Т.С. Смовженко). Програма схвалена для використання в загальноосвітніх закладах (лист МОН молодь спорт № 1/9-156 від 29.02.2012 року.


 • Фінансова грамотність: навч. посібник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Вид. 2-ге випр. і допов. – К.: Фенікс, 2012. – 312 с.

Підручник із фінансової грамотності дасть знання про фінансові інститути і пропоновані ними продукти, а також уміння їх за потреби використовувати з розумінням відповідальності за наслідки власних дій.

Для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

Схвалено комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 14.1/12-Г-30 від 08.02.2012 року Інституту інноваційних технологій і змісту освіти)


 • Фінансова грамотність: робочий зошит для учня / авт. кол.; за ред.

д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр.і допов. – К., 2012. – 115 с.

Зошит для самостійної роботи до підручника із фінансової грамотності дасть практичні навички знань про фінансові інститути і пропоновані ними продукти, а також уміння їх за потреби використовувати з розумінням відповідальності за наслідки власних дій.

Для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

Схвалено комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Лист

14.1/12-Г-30 від 08.02.2012 року Інституту інноваційних технологій і змісту освіти)

 • Фінансова грамотність: навч. посібник для вчителя / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Вид. 2-ге випр. і допов. – К., 2013. – 312 с.

Підручник із фінансової грамотності дасть знання про фінансові інститути і пропоновані ними продукти, а також уміння їх за потреби використовувати з розумінням відповідальності за наслідки власних дій.

Для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

Схвалено комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України