asyan.org
добавить свой файл
1
Кровотеча в просвіт травного каналу.

Методи ендоскопічного гемостазу та профілактики рецидиву кровотечі.

Актуальність теми

Серед основних хірургічних захворювань органів черевної порожнини гостра кровотеча в просвіт травного каналу займає четверте місце після гострого апендициту, гострого панкреатиту та холециститу (6,4 на 10 000 тис населення).

Незважаючи на розширення арсеналу терапевтичних засобів та хірургічних втручань, впровадженню новітніх тактичних розробок, летальність при залишається високою як серед оперованих, так і серед неоперованих хворих. За даними різних авторів летальність може сягати 32-36% (Саєнко В.Ф., Скрябін О.Н., 1997 р., Братусь В.Д., 2001 р), летальність після оперативного втручання на висоті триваючої кровотечі складає 5,7% – 32,5% (Сіненченко Г.І., 2004р.), а у хворих похилого і старечого віку майже вдвічі більше – 50% (Нікішин Л.Ф., 1997р). Рецидиви ж кровотечі, що виникають у 10-30% випадків (Bleau B.L., 1997р.), підвищують рівень летальності у 8,4 рази – з 3,9% до 32,9% (Шептулін А.А., 1999р.). В арсеналі лікаря-ендоскопіста достатньо велика кількість ендоскопічних засобів зупинки триваючої кровотечі та профілактики її рецидиву. На вибір ендоскопічних методів суттєвий вплив мають інтенсивність триваючої кровотечі, наявність тих чи інших ознак ненадійного гемостазу, локалізація, глибина та розмір дефекту слизової оболонки і таке інше. Сучасний лікар повинен знати ці методи, вміти виставити покази та протипокази до їх використання, інтерпретувати отримані дані. Для цього він має знати анатомічні особливості досліджуваних органів, основні клінічні особливості перебігу захворювання. Разом з використанням ендоскопічних методів профілактики рецидиву кровотечі не менш важливою складовою частиною лікування є медикаментозна терапія.
^ Мета навчання.

Загальна мета: знати особливості клінічного перебігу кровотечі в просвіт травного каналу, тактичні установи, щодо лікування хворих на кровотечу.

Конкретні цілі навчання – уміти:

Вихідний рівень знань – уміти:

1. Вміти на підставі скарг, анамнезу, даних об’єктивного обстеження розпізнати ведучі симптоми, що вказують на наявність кровотечі в просвіт травного каналу.

1. Збирати анамнез, скарги, провести об’єктивне обстеження та інтерпретувати отримані дані при типовій клінічній картині (кафедри загальної та факультетської хірургії)


2. Вміти визначити комплекс додаткових методів обстеження з метою диференційної діагностики.

2. Скласти план, визначити необхідність, обсяг та послідовність методів додаткового обстеження та інтерпретувати отримані результати. (кафедри факультетської та госпітальної хірургії 5 курс)


3. Встановити попередній діагноз використовуючи клінічний перебіг захворювання та дані додаткових обстежень.


3. Виділити ведучі симптоми при кровотечі в просвіт травного каналу. (кафедри госпітальної хірургії 5 курс).

4. Вміти визначати покази та протипокази до проведення фіброезофагогастродуоденоскопії

4. Визначити загальні принципи лікування хворих на гостру кровотечу в просвіт травного каналу(кафедри факультетської та госпітальної хірургії 5 курс, фармакологія)


5. Вміти визначити тактичні установи, щодо лікування хворих на кровотечу.

Теоретичні питання на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Знати типовий симптомокомплекс гострої гастродуоденальної кровотечі.

 2. Вміти провести диференційну діагностику серед захворювань, що ускладнюються кровотечею.

 3. Знати алгоритм проведення діагностичних маніпуляцій та обстежень у хворого на кровотечу в просвіт травного каналу.

 4. Вміти визначати покази та протипокази до проведення фіброезофагогастродуоденоскопії.

 5. Знати методи ендоскопічного гемостазу та профілактики рецидиву кровотечі.

 6. Знати принципи призначення ендоскопічного лікувального моніторингу при кровотечі в просвіт травного каналу.

 7. Знати принципи призначення консервативної терапії та покази до виконання оперативного втручання.^
Джерела інформації для освоєння конкретних цілей:

 1. Руководство по клинической хирургии / Под редакцией проф. П.Г.Кондратенко. – Донецк, 2005г., 751 с

 2. Руководство по клинической эндоскопии / Под ред. Савельева В.С. - М., Медицина, 1985.- 544 с.

 3. Ковальчук Л.Я. Шпитальна хірургія.-Тернопіль, “Укрмедкнига”.-1999р., С 128-137.

 4. Кузин Н.И. Хирургические болезни. – М., Медицина. – 2000 г., С. 602-619.

 5. Лекції кафедри

 6. Графлогічна структура – додаток №1


Орієнтована основа діяльності.

Тактичний, діагностичний алгоритм – додаток №2.

Короткі методичні вказівки по проведенню практичного заняття.

Заняття починається в навчальному блоці кафедри, де викладач знайомить студентів зі структурою центра по лікуванню кровотеч. Після обговорення теоретичних проблем, щодо кліники та діагностики кровотечі в просвіт травного каналу, заняття продовжується в ендоскопічному кабінеті, де проводиться клінічний розбір хворих за тематикою навчання, відділенні інтенсивної терапії та хірургічному відділенні. Завершуеться заняття в навчальному блоці, де з’ясовуються всі питання, що виникли протягом заняття. По тим проблемам, що рідко зустрічаються в клінічній практиці викладач знайомить з фото- та відеоматеріалами з обов’язковим розбором клінічної ситуації. В кінці викладач підводить підсумки заняття.
^ Структура проведення практичного заняття на тему:

Кровотеча в просвіт травного каналу.

Методи ендоскопічного гемостазу та профілактики рецидиву кровотечі.


Етапи

Час (хв)

Навчальні посібники

Місце проведення

Примітки

Об’єкти

навчання

Устаткування

Організаційна частина заняття

15

Вивчення актуальності теми
Навчальна кімната
Клінічний розбір тематичних хворих.

60

Хворі, дані лабораторних і ендоскопічних досліджень

Ендоскопічна апаратура.


Ендоскопічний кабінет
Самостійна робота з хворими

50

Хворі хірургічних відділень.

Історії хвороб

Палати відділення інтенсивної терапії, хірургічних відділень.
Розгляд проблемних питань, рідкої патології

50

Відеоматеріали

Відеоапаратура

Навчальна кімната
Підведення підсумків заняття

5Навчальна кімната

Додаток №1

Графлогічна структура теми

«Використання ендоскопічних методів при синдромі кровотечі».
^

Підозра на кровотечуБлювота кров’юОсновні

скарги та прояви


МеленаАнемія

^

ФЕГДСМетоди дослідженняЛабораторне дослідження

Консервативна терапія

Визначення тактики ведення хворого
Оперативне втручанняОсновні патогенетичні механізми

Медикаментозна терапія

Основні групи медикаментів

Додаток №2

Діагностико–тактичний алгоритм

«Використання ендоскопічних методів при синдромі

“Кровотечі в просвіт травного каналу”».

^ Важкість стану (АТ)

Менше 80 мм рт ст

ВІТ

Стан

стабілізований

Стан не

стабілізований


Екстрена операція

ЭГ или ЕПРК

ЭГ

не еффективний

Більше 80 мм рт ст

Хірургічне відділення

Планова

операція

Виписка


Нема РК

ЕГ еффективний

ЕГ не еффективний

Екстрена операція

РК


ЭГ

еффективний

ЕПРК + ІТ

ЕГ