asyan.org
добавить свой файл
1
10 клас. Готуємось до контрольної роботи.

Тестові завдання.

1. Котре з трьох висловлювань неправильне?

1*. Сила виражається добутком маси на прискорення.

2*. Сила – векторна величина.

3*. Сила виражає інертні властивості тіла.

2. Яка із вказаних одиниць не входять у систему одиниць СІ?

1*. 1 Н. 2*. 1 м/с. 3*. 1 кг. 4*. 1 год.

3. Котре з трьох рівнянь найточніше відображає взаємодію двох тіл?

1.* . 2*. . 3*. .

^ 4. З яким прискоренням рухається тіло масою 0,01 кг під дією сили 0,5 Н?

1*. 0,02 м/с. 2*. 50 м/с. 3*. 0,005 м/с. 4*. Інша.

^ 5. Чи залежить сила земного тяжіння від географічної широти?

1*. Так. 2*. Ні.

6. Чому дорівнює сила тяжіння, що діє на тіло масою 400 г?

1*. 4000 Н. 2*. 400 Н. 3*. 4 Н. 4*. Інша.

^ 7. Чи може вага тіла бути більшою від сили тяжіння, що діє на тіло?

1*. Так, якщо тіло рухається з прискоренням вниз.

2*. Так, якщо тіло рухається з прискоренням вгору.

3*. Ні.

^ 8. Чи може тіло підніматися вгору з поверхні Землі з прискоренням 983 м/с?

1*. Так. 2*. Ні.

Достатній рівень.

  1. На похилій площині завдовжки 20 м і заввишки 4 м знаходиться контейнер масою 600 кг. Чи ковзатиме контейнер вниз, якщо коефіцієнт тертя 0,5?

  2. За допомогою динамометра піднімають вантаж масою 0,5 кг з прискоренням 1 м/с. Жорсткість пружини 120 Н/м.. Обчислити подовження пружини динамометра.

  3. По дузі якого радіуса проїде мотоцикліст, що рухається зі швидкістю 54км/год, якщо він нахиляється до дороги під кутом 60º?

  4. Космічна ракета стартує з поверхні Землі вертикально вгору з прискоренням 25 м/с. Якою буде вага космонавта в ракеті, якщо його маса 75 кг?

Високий рівень.

  1. Через нерухомий блок перекинута мотузка, на кінцях якої закріплені вантажі масами 4 кг і 6 кг. Знайти тиск на вісь блока. Вагою мотузки і тертям знехтувати.

  2. По похилій площині з кутом нахилу 30º рухають рівномірно вгору ящик масою 25 кг, прикладаючи силу 250 Н паралельно до площини. Визначити коефіцієнт тертя.

  3. З яким прискоренням ковзає брусок по похилій площині з кутом нахилу 45º при коефіцієнті тертя 0,4?

  4. Кулька масою 120 г обертається в горизонтальній площині на гумовому шнурі з частотою 2 с. Визначити подовження горизонтально розташованого під час обертання шнура, якщо його жорсткість 60 Н/м, а довжина в не розтягнутому стані 55 см.

  5. Автодрезина веде рівноприскорено дві платформи, маси яких 20 т і 8 т, причому дрезина з’єднана з важчою платформою. Сила тяги дрезини 16 кН, коефіцієнт тертя коліс дрезини і платформи об рейки однаковий і дорівнює 0,04. Яка сила натягу зчеплення між платформами і маса дрезини?

  6. Через нерухомий блок перекинуто нитку, до кінців якої підвішені вантажі масами 0,24 кг і 0,25 кг. На якій відстані один від одного опиняться вантажі через 1 с, якщо на початку руху вони були на однаковій висоті.