asyan.org
добавить свой файл
1
Голові Ради підприємців при КМУ
Оксані Петрівні ПРОДАН
копія:

Голові Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва

Михайлу Юрійовичу БРОДСЬКОМУ


Ініціативної групи підприємців зі створення

Всеукраїнської ассоціації самозайнятих перевізників на таксі

Пропозиції до проекту

« Концепції вдосконалення спрощеної системи оподаткування»


Редація проекту

Редакція, що пропонується

Обгрунтування


КОНЦЕПЦІЯ

проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»
***************************

^ Шляхи розв'язання проблеми

Єдиним шляхом розв'язання цієї проблеми є розроблення закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, у якому слід визначити:
> види діяльності, що можуть здійснюватись при застосуванні спрощеної системи оподаткування.


Неприйнятним є той факт, коли спрощена система оподаткування, з метою мінімізації податкових платежів, використовується у видах діяльності, які за своєю суттю можна розглядати як «надприбуткові», а в окремих випадках провадження окремих видів діяльності не потребує ніяких капітальних вкладень та матеріальних витрат у створені продукції, що реалізується споживачам (тобто, отримані доходи є пасивними).
При визначенні видів діяльності, які можуть бути оподатковані за спрощеною оподаткування, слід враховувати, що метою цієї системи є соціальна спрямованість на підтримку саме тих верст малого бізнесу, які дійсно її потребують, та, які власною працею створюють продукт для задоволення потреб населення.

У проекті Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» доцільно обмежити у застосуванні спрощеної системи оподаткування суб'єктів господарювання, які
****************************

- здійснюють продаж товарів (послуг) через мережу Інтернет;
***************************

На сьогодні є факти, коли спрощена система оподаткування використовується юридичними особами для зменшення обсягу нарахувань на заробітну плату та мінімізації податку з доходів фізичних осіб шляхом переведення найманих працівників у категорію підприємців - платників єдиного податку.

З огляду на зазначене, фізичних осіб підприємців логічно додатково обмежити у здійсненні таких видів діяльності:

- надання послуг з перевезення громадян;

> особливості сплати податків та зборів (обов'язкових платежів);

Суб'єкт малого підприємництва, який є платником єдиного податку, не сплачує такі види податків і зборів (обов'язкових платежів) та інші платежі:

- податок на прибуток підприємств;

- податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта

оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності

фізичної особи та оподатковані згідно з цим Законом;

- податок на додану вартість, за винятком юридичних осіб, які обрали

ставку оподаткування у розмірі 6 відсотків суми виручки від

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

- комунальний податок.

> відповідальність за порушення норм закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.КОНЦЕПЦІЯ

проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»
***************************

^ Шляхи розв'язання проблеми

Єдиним шляхом розв'язання цієї проблеми є розроблення закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, у якому слід визначити:
> види діяльності, що не можуть здійснюватись при застосуванні спрощеної системи оподаткування.


Неприйнятним є той факт, коли спрощена система оподаткування, з метою мінімізації податкових платежів, використовується у видах діяльності, які за своєю суттю можна розглядати як «надприбуткові», а в окремих випадках провадження окремих видів діяльності не потребує ніяких капітальних вкладень та матеріальних витрат у створені продукції, що реалізується споживачам (тобто, отримані доходи є пасивними).
При визначенні видів діяльності, які не можуть бути оподатковані за спрощеною оподаткування, слід враховувати, що метою цієї системи є соціальна спрямованість на підтримку саме тих верст малого бізнесу, які дійсно її потребують, та, які власною працею створюють суспільно-корисний продукт.

У проекті Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» доцільно обмежити у застосуванні спрощеної системи оподаткування суб'єктів господарювання, які
************************
вилучити цей пункт
************************

На сьогодні є факти, коли спрощена система оподаткування використовується юридичними особами для зменшення обсягу нарахувань на заробітну плату та мінімізації податку з доходів фізичних осіб шляхом переведення найманих працівників у категорію підприємців - платників єдиного податку.

З огляду на зазначене, фізичних осіб підприємців логічно додатково обмежити у здійсненні таких видів діяльності:

- вилучити цей пункт

> особливості сплати податків та зборів (обов'язкових платежів);

Суб'єкт малого підприємництва, який є платником єдиного податку, не сплачує такі види податків і зборів (обов'язкових платежів) та інші платежі:

- податок на прибуток підприємств;

- податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта

оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності

фізичної особи та оподатковані згідно з цим Законом;

- податок на додану вартість, за винятком юридичних осіб, які обрали

ставку оподаткування у розмірі 6 відсотків суми виручки від

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

- комунальний податок.

- доповнити: державний збір за забруднення навколшнього середовища для фізичних осіб підприємців – перевізників

> відповідальність за порушення норм закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

^ Доповнити: посилення санкцій за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації, оформлення ліцензії та сплати податків


З розумінням ставлячись до необхідності перекриття шляхів для мінімізації податкових та інших платежів юридичними особами, які використовують «співпрацю» з підприємцями-спрощенцями, як ширму для уникнення декларування найманих працівників та приховування власної виручки, звертаємо увагу розробників Концепції на те, що перекривати потрібно власне схеми такої сумнівної співпраці, а не забороняти підприємцям спрощено сплачувати податки по будь-яким видам діяльності, що не увійшли в обмежений перелік.


Адже якщо забороняти спрощену систему оподаткування для всіх видів діяльності, крім визначеного вузького переліку – легальна та оподатковувана площина ведення бізнесу може виявитися недосяжною для багатьох підприємців, які займаються менш поширеними видами діяльності, залишеними законодавцем поза увагою, а також, для підприємців, які виявлять бажання у майбутньому займатися зовсім новими видами діяльності, не включеними через їх непередбачуваність до переліку дозволених.
^ Вкрай важливим є збереження базового принципу: дозволено все, що не заборонено.

-------------------------------------------------
Чимало видів діяльності малого бізнесу передбачають не тільки задоволення потреб громадян, але і виробництво корисних продуктів або надання платних послуг іншим господарюючим суб’єктам.
Такі види діяльності можуть включати продаж, ремонт та обслуговування обладнання, яке інші господарюючі суб’єкти використовують у своїй діяльності, розробку та підтримку програмного забезпечення, інформаційні, консультаційні, юридичні послуги.
Наприклад, стосовно діяльності перевезень пасажирів на таксі, такими послугами є - ремонт автомобілів, продаж, обслуговування та ремонт радіообладнання, таксометрів, іншого додаткового устаткування, а також - інформаційно-диспетчерькі послуги, що надаються підприємцям-перевізникам підприємцями-власниками служб замовлення таксі. Сюди ж доречно віднести виготовлення та підтримку спеціального програмного забезпечення, монтаж та обслуговування офісних комп’ютерних мереж, які все ширше застосовуються для обробки інформації диспетчерськими службами таксі, тощо.
^ Важливо залишити можливість спрощеної системи оподаткування для таких видів підприємницької діяльності.

----------------------------------------

У багатьох суб’єктів малого підприємництва в останні роки з’явилися рекламно-інформаційні інтернет-ресурси, через які можна легко з ними сконтактуватись та придбати товари чи послуги. Причому, з різними способами та формами оплати за них: передплатою, післяплатою, банківським переказом, готівкою, платіжною карткою безпосередньо з інтернет-сторінки, тощо. Сумнівно, що такі продажі можуть бути використані для приховування значних оборотів фізичною особою-підприємцем, особливо у порівнянні з іншими можливостями продаж товарів та послуг за межами магазинів та офісів. Виїзна торгівля на ринках, продаж товарів за каталогами з доставкою їх покупцю кур’єрськими службами чи поштою, продаж товарів та послуг через розділи оголошень, присутні практично у кожній міській газеті, маркетингові схеми реалізації продукції, коли реалізатор, який може навіть не бути підприємцем, мало не насильно нав’язує купівлю товарів при індивідуальному спілкуванні з покупцем, на наш погляд, можуть допускати значно більші слабоконтрольовані обороти, аніж Інтернет.
Що стосується оплат за послуги через Інтернет - як для перевізників, так і для їх пасажирів може стати у пригоді можливість таким способом вности авансовий платіж за попередне замовлення на перевезення. Отриманий аванс, з одного боку, накладатиме чіткі обов’язки на перевізника стосовно гарантованої подачі автомобіля на вказану адресу в обумовлений час (що вочевидь є на користь добропорядному клієнту), а з другого боку – необхідність сплати такого авансу зупинятиме некоректного клієнта у бездумному замовлянні послуг, якими він не планує користатись, і за які він не збирається розраховуватись (що не менш корисно для перевізника).
Разом з тим, пропоноване у Концепції обмеження допускає дуже широку трактовку, яка навіть звичайну рекламу товарів чи послуг на Інтернет-ресурсі дозволяє розцінити як спробу їх продажу через Інтернет, а отже може перешкодити власнику товару чи послуги у застосуванні спрощеної системи оподаткування.
У зв’язку з вищевикладеним пропоноване у концепції формулювання доцільно вилучити як таке, що не збільшить надходження до бюджету, але, може примусити багатьох підприємців відмовлятися від додаткових надходжень, зручностей в розрахунках, доступної та недорогої реклами, або ж - переводити частину своєї діяльності у тінь з усіма корупційними наслідками такого переходу.

________________________________
Складається враження, що розробники Концепції найкращим способом для боротьби з хижаком у лісі вважають підпал усього лісу.
Не можемо не заперечити – навіть повна заборона спрощеної системи оподаткування не допоможе вивести із тіні гроші, які сьогодні обертаються у автомобільних пасажирських перевезеннях. Це передусім стосується послуг таксі та перевезень легковими автомобілями на замовлення.
^ Тінізацію ринку перевезень пасажирів легковим автомобільним транспортом, несплату податків з виручки від таких перевезень в сучасних умовах повністю обумовлює необмежене дольове залучення до такої діяльності автомобілів громадян та самих громадян, які взагалі не мають статусу господарюючого суб’єкта.
Причому це відбіувається на фоні багаторічного ігнорування органами ДПІ, Податкової міліції та УБЕЗ усього, що відбувається на ринку перевезень пасажирів легковим автотранспортом.
Таке залучення до господарської діяльності нелегальних „приватних візників” відбувається завдяки діяльності не перевізників, а нерозбірливих у партнерах інформаційно-диспетчерських служб (служб замовлення) таксі, які, отримуючи плату за співпрацю від залучених „приватних візників”, не несуть жодної відповідальності за послугу з перевезення ні перед пасажирами таксі, ні перед державним бюджетом.
Разом з тим таке залучення все частіше відбувається під прикриттям „вивісок” юридичних осіб-ліцензіатів, які, маючи відповідний статус перевізника, та також не виконуючи перевезень, натомість інтенсивно розвивають „бізнес” торгівлі фіктивними ліцензійними картками та шляховими листами. Звичайно, на такій діяльності „заробляються” чималі кошти, але їх ніяк не можна прив’язати ані до оплати праці найманих водіїв, ані до виручки з перевезень.
Щоправда, у останньому випадку мова іде про вочевидь незаконну діяльність, стосовно якої не про податки треба говорити, а тільки вимагати її безумовного припинення.
За існування таких схем незаконної діяльності, облік та оподаткування виручки від перевезень задіяними у схемі суб’єктами не проводиться взагалі - ані за спрощеною, ані за загальною системою оподаткування.
І єдиним, хто на сьогодні сплачує податок з перевезень пасажирів, є ФОП-підприємець. Який на даний час посідає не більше 5-10% ринку.
Якщо йому заборонити спрощену систему оподаткування – він або закриється, або піде у тінь.
При цьому надходження в бюджет від перевізників легковим автомобільним транспортом взагалі припиняться, а тінізація ринку стане всеохоплюючою.

Позитивна динаміка у зборі податків з перевезень пасажирів можлива лише за умови відновлення системного і дієвого контролю за фактичними первізниками на лінії з примусом їх до переходу у правову та оподатковувану площину господарької діяльності.
Визначальною у такому контролі повинна бути перевірка права прийому та повноти обліку готівкової виручки водієм кожного транспортного засобу, який знаходиться на лінії, та належності цієї виручки саме тому господарюючому суб’єкту-перевізнику, документами якого обумовлюється право на перевезення.
Тільки контроль на лінії може детінізувати ринок перевезень пасажирів і збільшити надходження до бюджету. Жодні зміни у податковій нормативній базі тут не зарадять.
^ Тому вважаємо категорично неприпустимим обмежувати право застосування спрощеної системи оподаткування легальними СПД-перевізниками.
----------------------------------
Сума такого збору в розрахунку на одного перевізника є незначною - пару десятків гривень на квартал. Натомість, його нарахування вимагає від платника такого збору вести щоденний облік використаного палива та у кінці кварталу проводити досить складний та заплутаний розрахунок, який у багатьох випадках примушує фізичних осіб-перевізників користуватись платними послугами стороннього бухгалтера.
Подекуди неуважність до обліку використаного палива та складність самостійного обчислення збору за забруднення провокує вимушене нехтування його платниками своїх обов’язків, що призводить до додаткових викликів їх у органи ДПІ та накладання на них відповідних штрафних санкцій.
Тому доречно місцевим радам враховувати такий збір усереднено при визначенні ставки єдиного податку для перевізників, а законодавцю - включити його у перелік тих податків та зборів, які не сплачує платник єдиного податку.

--------------------------------------------

Підсилення відповідальності господарюючих суб’єктів, звичайно, потрібне.
Однак, таке підсилення буде малорезультативним для наповнення державного бюджету, та, більш того, вкрай шкідливим з огляду на завдання виведення з тіні значної частини економіки країни, якщо не буде доповнено не менш суттєвим підсиленням відповідальності за незаконну підприємницьку діяльність, у т. ч. і відповідальності громадян за провадження підприємницької діяльності без її державної реєстрації, а тим більше, надання ними ліцензованих послуг без реєстрації СПД та відповідної ліцензії.
Тільки тоді виглядає обгрунтованим посилення санкцій за порушення податкового законодавства для вже зареєстрованих підприємців – платників податків. Адже вимагаючи від підприємця виконання обов’язкових норм, держава повинна забезпечувати йому захист від нелегально працюючого конкурента.
В іншому випадку посилення відповідальності для зареєстрованих СПД на фоні повного нехтування відповідальності нелегального конкурента призведе тільки до відмови багатьох підприємців від діяльності у правовій площині і до ще більшої тінізації економіки.
З повагою, коородинатор ініціативної групи підприємців зі сворення

Всеукраїнської асоціації самозайнятих перевізників на таксі
підприємець Анатолій Галазюк