asyan.org
добавить свой файл
1
КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

проходження інструктажів з охорони праці
1. Прізвище, ім’я та по батькові Крамаренко Петро Миколайович

2. Куди приймається (цех, дільниця, відділ, апарат управління) цех № 8

3. На яку роботу приймається слюсар-монтажник

Примітка: заповнюється відділом кадрів і вручається щойно прийнятому, як направлення для проходження вступного інструктажу.
А. ВСТУПНИЙ ІНСТУКТАЖ
«Вступний інструктаж з охорони праці проведено».

«Про умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства, колективного договору та результатів атестації робочого місця за умовами праці, ознайомлений»
Підписи:

Крамаренко нач. служби охорони праці Безпальченко

(підпис працівника) (посада і підпис фахівця з охорони праці, який проводив інструктаж)

13 січня 2012 року

Примітка: Після проходження вступного інструктажу відділ кадрів направляє новоприйнятого працівника до начальника відповідного цеху, дільниці, відділу, де проводиться первинний інструктаж на робочому місці
^ Б. ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
Інструктаж з охорони праці проведено.
Нач. цеху № 8 Шнайдер Софія Йосипівна

(прізвище, ім’я, по батькові: начальника цеху, дільниці, відділу, виробника робіт, майстра)

Пеньков

(підпис працівника, який проводив інструктаж)
Інструктаж прослухано та засвоєно

13 січня 2012 року Крамаренко

(підпис новоприйнятого або переведеного працівника)
Інструкція видана 13 січня 2012 року, врахований примірник № 1632
^ В. ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ (ДУБЛЮВАННЯ)
Гр. Крамаренко Петро Миколайович стажування (дублювання) пройшов.

(прізвище, ім’я, по батькові працівника)
Протягом 12 змін з 16 січня 2012 р. до 31 січня 2012 р.

1 лютого 2012 року
Г. ДОЗВІЛ
Крамаренка Петра Миколайовича допустити до самостійної роботи

(прізвище, ім’я, по батькові працівника)
Підписи:

1. Шнайдер

(начальника цеху, дільниці, відділу, виробника робіт)

2. Філоненко

(начальника відділу кадрів)

1 лютого 2012 року