asyan.org
добавить свой файл
1
Контрольна робота. І варіант.

1. Термоелектронна емісія – це явище, при якому:

 • вільні електрони вилітають з поверхні провідника;

 • протони вилітають з поверхні провідника;

 • молекули вилітають з поверхні провідника;

 • провідник заряджається, поглинаючи заряджені частинки з навколишнього середовища.

2. З якою метою використовують вакуумний діод?

 • для підсилення слабких сигналів;

 • для випрямлення змінного струму;

 • для регулювання сили струму в колі;

 • інша відповідь.

3. Позначте, які носії вільних зарядів створюють електричний струм у газах.

 • тільки вільні електрони;

 • тільки позитивні йони;

 • тільки негативні йони;

 • електрони та йони.

4. Визначте електрохімічний еквівалент свинцю, якщо за 5год електролізу при силі струму 5А на катоді виділилося 97г свинцю.

 • 1·10кг/Кл;

 • 3·10кг/Кл;

 • 2·10кг/Кл;

 • 4·10кг/Кл.

5. При малих напругах струм у газах може існувати за умови:

 • ударної йонізації;

 • рекомбінації молекул газу4

 • хаотичного руху молекул газу;

 • дії іонізатора.

6. Встановіть відповідність.

А. У лампах денного світла спостерігається_____

Б. У газовідвідній трубці за зниженого тиску відбувається____

В. Навколо проводів, по яким тече струм під високою напругою, відбувається____

Г. Блискавка – це _____

1. іскровий розряд;

2. коронний розряд;

3. тліючий розряд;

4. дуговий розряд.

7. Установіть відповідність « фізична величина – одиниця фізичної величини ». (1бал)

А) сила струму 1. Ват

Б) опір 2. Ампер

В) робота струму 3. Ом

Г) потужність струму 4. Джоуль

5.Ньютон.

8. Відновіть рівності: (2 бали)

2,5 кВт = _____Вт; 2,5 кВт·год = _________Дж;
72 кДж = ________Дж = ____________кВт·год.