asyan.org
добавить свой файл
1
1. Конституційно-правові основи державотворення України в умовах європейської інтеграції (керівник школи – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Ю. П. Битяк, заступник керівника школи – кандидат юридичних наук, доцент І. В. Яковюк). До даної наукової школи входять: 3 доктори юридичних наук, 12 кандидатів юридичних наук, 1 науковий співробітник без наукового ступеня, 1 аспірант, 1 здобувач.

До основних показників роботи даної школи у 2012 р. слід віднести:
А) опубліковані монографії та наукові доповіді:

- Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – К., 2012.

- Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / під ред. І. В. Яковюка. – К., 2012.

- Европейская интеграция: проблемы теории и практики : монография / под ред. И. В. Яковюка, А. К. Сковикова. – М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012.

- Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі. – Х. : Оберіг, 2012. (Серія «Наукові доповіді»; вип. 1)
Б) захищені дисертації: Байдін Ю. В. Державний суверенітет і його межі в умовах європейської інтеграції (питання теорії): спеціальність 12.00.01. (дата захисту 2012 р.).
В) проведені наукові заходи:

- міжнародний науково-практичний семінар «Програма «Східне партнерство» як правова платформа співпраці України і ЄС», м. Харків, 19 квітня 2012 р.;

- міжнародна науково-практична конференція: «Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі» м. Харків, 26 жовтня 2012 р.

Показником визнання здобутків представників даної школи є отримання Яковюком І.В., Трагнюк О.Я. та Анакіною Т.М. в 2012 р. Премії імені Ярослава Мудрого «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства» за підготовлений цикл монографій.