asyan.org
добавить свой файл
1
Управління освіти і науки виконкому

Криворізької міської ради

Інноваційно-методичний центр

Криворізький науково-технічний металургійний ліцей №81

Положення

про міський конкурс

комп'ютерної графіки та анімації

"Аніграфьонок"
2013

Кривий Ріг


2013

1. Загальні положення


1. Конкурс проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації всіх вікових ланок, які згодом діляться на три вікові групи:

1 група – 1-4 класи;

2 група – 5-7 класи;

3 група – 8-9 класи;

4 група - 10-11 класи.

1.2. Основними завданнями конкурсу є:

  • стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;

  • виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії;

  • підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових дисциплін, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;

  • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;

  • підвищення рівня викладання базових, спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;

  • виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання.1.3. Організаторами міського конкурсу комп'ютерної анімації та графіки "Аніграфьонок" є Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради та Інноваційно-методичний центр.
1.4. Оргкомітет визначає порядок проведення конкурсу та затверджує склад журі.
1.5. Конкурс на всіх етапах є заочною формою змагань.
^

2. Умови проведення конкурсу2.1. Конкурс проводиться в три етапи:

I етап - шкільний

II етап - районний

III етап – міський

2.2. I етап: шкільний конкурс.

2.2.1. І етап конкурсу проводиться у січні-лютому 2011-2012 н. р.

2.2.2. Персональний склад оргкомітетів та журі конкурсу, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами керівника закладу освіти.

2.2.3. Звіти про проведення конкурсу та заявки на участь у наступному етапі надаються до районних оргкомітетів не пізніше ніж через тиждень після його проведення.

2.3. II етап: районний конкурс.

2.3.1. II етап конкурсу проводиться щороку, згідно з річним планом районного відділу освіти.

2.3.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі голови і його заступників, секретаря, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відділу освіти районної державної адміністрації.

2.3.3. Звіти про проведення II етапу конкурсу, заявки на участь в III етапі та роботи надаються в оргкомітет міського конкурсу (КНТМЛ №81) до 13 квітня 2012 р.. Керівник районного методичного об’єднання, члени журі І-ІІ етапів конкурсу, вчитель, який підготував учня, несуть відповідальність за авторство та етичність наданих робіт.

2.3.4.Згідно з заявкою кожен район надає витяг із протоколу (від свого району) у друкованому та електронному вигляді *.xls за номінаціями (форма заявки та протоколу у додатку 1, 2).

2.3.5.Назва роботи, яка занесена до протоколу, пишеться російською або англійською мовами (для можливості електронного копіювання файлів) та має співпадати з назвою файлу, в якому зберігається робота.

2.3.6. Роботи учасників надаються в електронному вигляді. Прийом робіт закінчується за тиждень до проведення ІІІ етапу конкурсу

2.4. III етап: міський конкурс.

2.4.1. Склад журі міського конкурсу формується з числа провідних вчителів інформатики загальноосвітніх, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, науковців Вишів міста.

2.4.2. III етап конкурсу проводиться у квітні 2012 року.

2.4.3. Конкурс проводиться за 9 номінаціями: «Конструктор», «Графіка», «Малюнок» «Гра», «Реклама», «Анімація», «Презентація», «Навчальний фільм», «WEB-дизайн». «Малюнок «Конструктор (малюнок», «Малюнок (Paint)», «Гра», «Реклама», «Анімація», «Презентація», «Навчальний фільм», «WEB-дизайн».

Вимоги щодо оформлення конкурсних робіт
На конкурс надаються лише авторські роботи. При виконанні роботи учень має дотримуватись етичних норм. Робота, що надається на конкурс, повинна мати смислову спрямованість.
2.5.1. Номінація "Конструктор".

Роботи з цієї номінації можуть бити виконані у будь-якому графічному пакеті (Corel, PhotoShop, 3D-MAX, тощо). Сканування та подальша обробка зображення не дозволяється. Файл-робота конвертується у формат JPG.

Разом з роботою учасник повинен надати інсталяційний пакет графічної програми, у якому виконувалася його робота, та проміжні результати (3-4 файли без конвертації у інші графічні формати або файл проекту), щоб члени журі змогли прослідкувати послідовність її виконання. Етапи створення конкурсної роботи мають демонструвати найбільш складні фрагменти малюнку. Проміжні файли слід зберегти в окремій папці під назвою цієї роботи.

Кількість робіт від району – до 30.

Члени журі мають право запросити учасника на очний тур для виконання окремого фрагменту малюнку.
2.5.2. Номінація «Графіка».

Роботи з цієї номінації можуть бити виконані у будь-якому графічному пакеті (Corel, PhotoShop, Paint Net, тощо) вручну, за допомогою маніпулятора миші або з використанням планшету. Сканування та подальша обробка зображення не дозволяється. Файл-робота конвертується у формат JPG.

Разом з роботою учасник повинен надати інсталяційний пакет графічної програми, у якому виконувалася його робота, та проміжні результати (3-4 файли без конвертації у інші графічні формати або файл проекту), щоб члени журі змогли прослідкувати послідовність її виконання. Етапи створення конкурсної роботи мають демонструвати найбільш складні фрагменти малюнку. Проміжні файли слід зберегти в окремій папці під назвою цієї роботи.

Кількість робіт від району – до 30.

Члени журі мають право запросити учасника на очний тур для виконання окремого фрагменту малюнку.
2.5.3. Номінація "Малюнок".

Робота повинна створюватися тільки можливостями MS-Paint. Файл зберігається у форматі bmp. Сканування та подальша обробка зображення не дозволяється. До участі в конкурсі не допускаються малюнки:

  • які є копією вишивок та розмальовок;

  • які мають фрагменти, що опрацьовані в інших графічних пакетах.

Кількість робіт від району – до 30.
2.5.4. Номінація "Гра".

Свою роботу презентує учень. Члени журі попередньо мають детально ознайомитись з грою. Під час презентації учаснику потрібно коротко розповісти суть гри, клавіші управління, у якому середовищі вона створювалася та продемонструвати її невеличкий фрагмент. При необхідності – відповісти на питання членів журі.

Встановлення програмного середовища, у якому створювалася гра, недопустимо. Якщо для демонстрації гри потрібно встановлення додаткового програмного забезпечення, наприклад, DirectX, його необхідно надати разом з самою грою. З роботою надати вихідні файли.
2.5.5. Номінація "Реклама".

До участі в цій номінації допускаються роботи учасників, які виконані в будь-яких графічних чи анімаційних пакетах (Corel, PhotoShop, 3D-MAX, GIF-animator, Flash, тощо), у вигляді рекламного ролика, розрахованого на перегляд у Windows Media Player або автономного exe-файлу або буклетів, плакатів тощо. При використанні графічних пакетів файл зберегти у форматі JPG.

Тривалість рекламного ролика – до 3 хв.
2.5.6. Номінація "Анімація".

Для створення анімації дозволяється використовувати будь-який анімаційний пакет. Якщо перегляд анімації неможливо здійснити засобами Windows Media Player або це не exe-файл, потрібно разом з роботою надати програму, за допомогою якої можливий перегляд цієї анімації. З роботою надати вихідні файли.

В номінації не розглядаються роботи, в яких елементи об’єктів не мають анімації та роботи у вигляді слайд-шоу.

2.5.7. Номінація "Презентація".

Презентацію дозволяється створювати за допомогою довільного редактора. Зберігати файл потрібно у форматі програми, за допомогою якої виконувалася ця робота, в будь-якому пакеті MS Office. На вимогу членів журі учасник повинен надати програму для повноцінного перегляду презентації.

^ Розмір файлу презентації - до 100 Мбайт.

Презентація повинна мати стиль, сюжет, розкривати тему.

Не розглядаються роботи, що мають рекламну спрямованість.

Робота не може бути виконана лише у вигляді відеосюжетів, допускається використання елементів у форматі avi (або фрагментів, що опрацьовані у цьому форматі з додаванням проекту).
2.5.8. Номінація "Навчальний фільм".

Фільм обов'язково повинен мати науково-навчальний зміст.

Створювати навчальний фільм можна у будь-якому пакеті, але зберігати необхідно у такому форматі, щоб переглядати його за допомогою Windows Media Player, пакету MS Office або збережений у графічному форматі gif-animation. Усі необхідні кодеки (аудіо та відео) або необхідні для перегляду бібліотеки надати разом із фільмом. З роботою надати вихідні файли.

Якщо навчальний фільм потребує інтерактивного спілкування – роботу презентує учень.

Не розглядаються роботи, створені лише у вигляді монтажу відеофільмів.
2.5.9. Номінація "WEB-дизайн".

Оцінюванню підлягає саме дизайн (зручна навігація, розташування меню, підбір кольорів, грамотність, єдність тематики тощо).

При необхідності потрібно надати Web-браузер та JavaScript необхідних для повноцінного перегляду Web-сторінок.

^ Робота не допускає використання зовнішніх движків.
2.6. Учасник конкурсу має право виставити на розсуд журі не більше п'яти робіт у кожній номінації.

Конкурсні роботи, виконані з порушенням вимог Положення - не розглядаються..
^

3. Учасники конкурсу


3.1. До участі в II та III етапах конкурсу допускаються тільки учні, які стали переможцями попередніх відбіркових етапів.

3.2. У I етапі конкурсу комп'ютерної анімації та графіки "Аніграфьонок" беруть участь усі бажаючі учні навчальних закладів. Будь-які обмеження прав участі учнів у I етапі конкурсу забороняється.

3.3. Для захисту своєї роботи під час перевірки членами журі запрошуються учні, які запропонували свої роботи, у номінаціях: "Гра" та "Навчальний фільм" (інтерактивні роботи).

3.4. До місця перевірки конкурсних робіт учні прибувають організовано у супроводі керівника, який не може бути членом журі або оргкомітету відповідного етапу і на якого покладено адміністративну відповідальність за збереження та здоров'я дітей під час пересування у транспорті і безпосередньо на конкурсі.

3.6. Керівники команд, представники закладів освіти повинні забезпечити своєчасне оформлення належних документів, прибуття учнів на конкурс і повернення їх до закладів освіти, належну морально-психологічну підтримку і допомогу.

3.8. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб в перебіг конкурсу, у перевірку робіт.

3.9. Учасники конкурсу до початку мають бути ознайомлені з порядком і умовами його проведення, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.

3.10. Учасники конкурсу повинні суворо дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі, виявляти бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів тощо.

3.11. За результатами перевірки робіт учасників апеляційні скарги не приймаються на будь-якому етапі конкурсу.
^

4. Нагородження учасників конкурсу


Перевірка робіт та нагородження проводиться на базі Криворізького науково-технічного металургійного ліцею №81.

4.1. Переможцями відповідного етапу вважаються учні, нагороджені дипломами I, II та III ступенів у кожні номінації та віковій групі окремо.

4.2. Прізвища та імена переможців і учасників конкурсу записуються в дипломах у називному відмінку.

4.3. Переможці I, II і ІІІ етапів конкурсу визначаються відповідними оргкомітетами на основі рекомендацій журі.

4.4. Учасники конкурсів можуть бути нагороджені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.
^

6. Журі конкурсу


6.1. Журі формується з фахівців відповідного профілю, учителів, керівників гуртків, викладачів вищих навчальних закладів тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта - члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.
6.2. Голова журі:

6.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.

6.3. Журі конкурсу:

6.3.1. Проводить попередню перевірку робіт на авторство.

6.3.2. Перевіряє і оцінює рівень якості учнівських робіт.

6.3.3. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників конкурсу.

6.3.4. Аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

6.3.5. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі конкурсів.

6.4. Перевірка робіт учасників конкурсу здійснюється колегіально: кожен член журі оцінює роботи учасників за 10-бальною системою у кожній номінації. За балами журі обчислюється середній бал кожної роботи, за якими визначаються роботи-переможці.

6.5. Кожен член журі оцінює роботи учасників у всіх номінаціях. Член журі не має права оцінювати роботи свого навчального закладу або району міста.

Міський етап конкурс відбудеться

- попередня перевірка робіт на авторство 15-19 квітня (творча група з членів журі)

- робота журі – 22-24 квітня

- підведення підсумків - 26 квітня 2013 року
Заявки та роботи учасників приймаються до 13 квітня 2013р.

Додаток 1


Заявка

на участь команди ______________району

у міському конкурсі «Аніграфьонок - 2013»

(у паперовому та електронному вигляді *.xls за номінаціями)
Прізвище та ім’я учасника

Заклад

Клас

Назва роботи

ПІБ вчителя
Додаток 2


ПРОТОКОЛ

міського конкурсу комп'ютерної графіки та анімації «Аніграфьонок-2013»
Номінація " _________ "


Прізвище та ім'я учасника

Заклад

Клас

Назва роботи

Оцінка журі

Бал

Вчитель

Місце


1

2