asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

18.06.2012 № 327
Зареєстровано Головним управлінням юстиції у Полтавській області

25.06.2012 за № 56/1865

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу

„Мій рідний край – моя земля”
І.Загальні положення


    1. Обласний конкурсу „Мій рідний край – моя земля” (далі – конкурс) проводиться Головним управлінням освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.
    1. Конкурс проводиться за напрямами: „Практична природоохоронна робота і екологія”, „Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства”.


1.3. Конкурс проводиться з метою оволодіння вихованцями (учнями) знаннями про навколишнє природне середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузі сільського і лісового господарства.
1.4. Основними завданнями конкурсу є:

залучення педагогічних та учнівських колективів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів до збереження та оздоровлення природного

2

середовища за програмами: „Природа і людина”, „Природа і культура”, „Природа і суспільство”, „Природа, наука і техніка”;

активізація проведення пошуково-дослідницької роботи у природному середовищі з метою вивчення стану і розвитку об’єктів природи та механізмів перетворення світу природного у світ трансформований згідно з потребами та можливостями людини;

активізація роботи з молоддю на навчальних екологічних стежках;

удосконалення трудового та екологічного виховання школярів на засадах виховання громадянської мужності, гуманності, милосердя, формування цивілізованого господаря, творчої, працелюбної особистості;

сприяння активній участі школярів в благодійній акції „Діти Чорнобиля”;

оволодіння досвідом наукових досягнень в галузях біології, сільськогосподарського виробництва та лісового господарства, екології;

розвиток уміння визначати локальні екологічні проблеми свого регіону з виявленням джерел згубної дії на природу як підприємств, так і фізичних осіб та активізація практичної участі молоді в заходах щодо їх усунення;

удосконалення та розвиток змісту роботи учнівських об’єднань біологічного, сільськогосподарського, природоохоронного напрямів всеукраїнських і регіональних еколого-краєзнавчих таборів;

формування в учнівської молоді екологічно доцільних навичок поведінки в природі, а також пропагування бережного, екологічно грамотного ставлення дорослого населення до природних об’єктів і природи в цілому.
ІІ. Учасники конкурсу
2.1. У конкурсі беруть участь учні, вчителі, працівники шкільних лісництв, аграрних об’єднань, природоохоронних загонів загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, фахівці в галузі освіти, вихованці, педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів природничого, народознавчого спрямування, палаців і будинків школярів і їх підрозділів, шкільних лісництв, учнівських аграрних об’єднань, педагогічні та учнівські колективи загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, шкільні лісництва, учнівські аграрні об’єднання, загони „голубих”, „зелених” патрулів, наукові товариства учнів, інші творчі учнівські об’єднання.
2.2. Переможці І етапу конкурсу беруть участь у ІІ етапі.
ІІІ. Порядок проведення
3.1. Конкурс проводиться поетапно:

І етап – районний (міський) – вересень (щороку);

ІІ етап – обласний – жовтень (щороку).
3.2. Положення про проведення І етапу конкурсу розробляють відділи (управління) освіти районних державних адміністрації (міськвиконкомів).

3

3.3. Для проведення ІІ етапу конкурсу створюються оргкомітет та журі. Склад журі та оргкомітет ІІ етапу конкурсу затверджуються наказом Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

3.4. До складу журі та оргкомітету І та ІІ етапу конкурсу входять представники районного (міського) методичного кабінету, позашкільних закладів освіти, працівники екологічних служб, громадських екологічних організацій (за їх згодою).
ІV. Вимоги до матеріалів, що подаються для участі в конкурсі
4.1. Для участі в конкурсі надсилаються такі матеріали:

оформлені звіти, альбоми, буклети, характеристики-анотації, фото- та кінорепортажі, записи виступів агітаційних колективів екологічного спрямування, розробки екологічних завдань та ігор, моделі поліпшення екологічних ситуацій свого району, карти-характеристики екологічного стану своєї місцевості, екологічні проекти, щоденники дослідницької роботи, звіти, альбоми за результатами дослідницької діяльності тощо.
4.2. Районні і міські оргкомітети матеріали переможців І етапу конкурсу надсилають разом з характеристиками, довідками та висновками науковців, завіреними печаткою за місцезнаходженням Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді до 1 жовтня щороку (36003, м. Полтава, пр. Госпітальний, 10).
4.3. Роботи переможців формуються у шкільні, районні, обласні виставки, виставки-ярмарки робіт екологів, юних дослідників в галузі біології, сільського, лісового господарства.
4.4. Роботи конкурсу, які не відповідають вимогам конкурсу або надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядаються.
V. Підведення підсумків конкурсу
5.1. Переможцями конкурсу визнаються учасники по кожному напрямку, в категоріях учні та педагогічні та учнівські колективи.

Кожен напрямок конкурсу оцінюється за 30-ти бальною системою.
5.2. Критерії оцінювання матеріалів за напрямом „Практична природоохоронна робота і екологія”:
5.2.1. Для учнів:

участь у масових трудових, природоохоронних екологічних заходах та акціях;

участь у комплексних науково-дослідних експедиціях;

робота в куточках живої природи;
4

робота щодо збереження, примноження та впорядкування зелених насаджень вздовж вулиць, доріг;

проведення практичних робіт по догляду за водоймами та їх мешканцями;

очищення і впорядкування водних джерел, малих річок, ставків, озер, їх берегів; виявлення та усунення джерел забруднення водних об’єктів;

проведення протиерозійних практичних робіт для захисту грунтів від вітрової та водної ерозії, виявлення та усунення наслідків іригаційної діяльності людини;

вивчення, охорона, збереження та репатріація рослинного і тваринного світу; виявлення та охорона місць зростання червонокнижних видів; створення регіональних „Червоних книг”;

виготовлення та влаштування штучних гніздівель, годівниць, заготівля корму та підгодівля взимку птахів і звірів; виявлення шкідників лісу та боротьба з ними;

проведення дослідницької та моніторингової роботи екологічного спрямування.
5.2.2. Для педагогічних та учнівських колективів, творчих об’єднань та їх керівників:

участь і проведення масових трудових, природоохоронних, екологічних заходів та акцій;

участь і проведення комплексних науково-дослідних експедицій;

робота та створення куточків живої природи, кабінетів або музеїв природи;

робота щодо збереження примноження та впорядкування зелених насаджень вздовж вулиць, доріг;

проведення практичних робіт щодо догляду за водоймами та їх мешканцями; очищення і впорядкування водних джерел, водойм; виявлення та усунення джерел забруднення водних об’єктів;

проведення протиерозійних практичних робіт для захисту грунтів від вітрової та водної ерозії, виявлення та усунення наслідків іригаційної діяльності людини;

вивчення, охорона, збереження та репатріація рослинного і тваринного світу; виявлення та охорона місць зростання червонокнижних видів; створення регіональних „Червоних книг”;

виготовлення та влаштування штучних гніздівель, годівниць, заготівля корму та підгодівля взимку птахів і звірів; виявлення шкідників лісу та боротьба з ними;

проведення дослідницької та моніторингової роботи екологічного спрямування;

проведення дослідів з інтродукції червонокнижних, лікарських рослин та відновлення їх в природному середовищі;

застосування традиційних і нових форм природоохоронної роботи, здійснення екологічного навчання і виховання, надання методичної допомоги школам, позашкільним навчальним закладам, учнівським об’єднанням;
5

співпраця з державними та громадськими організаціями екологічного спрямування;

створення та підтримка відповідної матеріальної бази: кабінету охорони природи, екологічної лабораторії, навчальної екологічної стежки, дендрарію, парку, квітників, декоративного розсадника тощо;

робота ековіталень, еколекторіїв тощо.
5.3. Критерії оцінювання матеріалів за напрямом „Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського і лісового господарства”:
5.3.1. Для учнів:

вирощування на навчально-дослідних ділянках, в теплицях та реалізація екологічно чистої сільськогосподарської продукції, лікарської сировини, плодових і декоративних дерев, кущів, розсади та насіння квітів;

проведення результативних дослідів на навчально-дослідних навчальних ділянках;

допомога аграрним об’єднанням різних форм власності у вирощуванні, збиранні сільськогосподарської продукції;

участь у святі врожаю, виставках-ярмарках плодово-ягідної та овочевої продукції, вирощеної школярами;

участь в благодійній акції „Дітям Чорнобиля”;

участь у роботі кіно-, відеолекторію професій сільськогосподарського спрямування;

участь в організації та роботі куточка або музею хліба.
5.3.2. Для педагогічних та учнівських колективів, творчих об’єднань та їх керівників:

створення та підтримка у навчальному закладі відповідної матеріальної бази, зразкової навчально-дослідної земельної ділянки, теплиці, тваринницької ферми та ін.;

організація учнівських аграрних трудових об’єднань, шкільних лісництв, гуртків різних профілів;

проведення дослідів;

вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду дослідницької роботи, продуктивної сільськогосподарської праці;

систематичне надання допомоги школярам, позашкільним навчальним закладам, аграрним учнівським об’єднанням з питань організації продуктивної сільськогосподарської праці, дослідницької роботи, трудового виховання і професійної орієнтації;

ознайомлення з досягненням сучасної біологічної науки, залучення гуртківців до проведення дослідної роботи, зокрема виконання дослідів з генетики та селекції;


6

використання екологічних та економічних принципів господарювання;

вирішення проблеми трудового виховання учнів шляхом належної організації шкільного орендного підряду, шкільного аграрного об’єднання, міні тваринницької ферми;

забезпечення охорони життя та здоров’я учнів у цих об’єднаннях;

організація допомоги аграрним об’єднанням різних форм власності;

організація допомоги тваринницьким господарствам різних форм власності;

проведення свят врожаю, виставок-ярмарок плодово-ягідної та овочевої продукції, вирощеної школярами;

участь в благодійній акції „Дітям Чорнобиля”;

організація роботи кіно-, відеолекторію професій сільськогосподарського спрямування;

організація куточка або музею хліба.
VІ. Нагородження переможців та фінансування конкурсу
6.1. Учасники конкурсу нагороджуються грамотами Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, переможці нагороджуються дипломами Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та грошовими преміями в розмірі:

напрямок „Практична природоохоронна робота і екологія”:

І місце – 600 грн.

ІІ місце –2 х 500 грн.

ІІІ місце – 3 х 400 грн.

Напрямок „Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідництво в галузі сільського та лісового господарства”:

І місце – 600 грн.

ІІ місце –2 х 500 грн.

ІІІ місце – 3 х 400 грн.
6.2. Фінансування конкурсу здійснюється Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та обласним фондом охорони навколишнього природного середовища відповідно до затверджених кошторисів.

Заступник начальника Головного

управління освіти і науки Полтавської

обласної державної адміністрації С.В.Горбаньова