asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ УДППЗ «Укрпошта»

від 07.07.2011 № 401ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс дитячого малюнку

«Пошта очима дітей»
1. Загальні положення

1.1 Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (далі – Організатор) оголошує проведення з 1 серпня до 30 вересня 2011 р. конкурсу дитячого малюнку на тему: «Пошта очима дітей» (далі – конкурс).

1.2 Конкурс відбуватиметься серед дітей працівників підприємства.

1.3 Конкурс приурочений до Всесвітнього дня пошти.
^ 2. Мета конкурсу

2.1 Популяризація професії поштового працівника та її важливої ролі в суспільстві.

2.2 Заохочення дітей до художньої творчості, виховання в них поваги до батьківської професії та усвідомлення її значення й необхідності в державі.

2.3 Формування ілюстративного матеріалу для використання під час створення корпоративної поліграфічної продукції підприємства.

2.4 Зміцнення авторитету УДППЗ «Укрпошта» як соціально орієнтованого підприємства.
^ 3. Умови конкурсу

3.1 До участі в конкурсі допускаються діти працівників УДППЗ «Укрпошта» вікової категорії 8-12 років.

3.2 Тематика робіт не обумовлюється і може охоплювати різноманітні аспекти функціонування поштової галузі.

3.3 Техніка виконання робіт довільна.

3.4. Формат робіт – не більше А3.

3.5 Учасники можуть подавати на конкурс роботи тільки власного авторства.

3.6 Учасники конкурсу несуть відповідальність за порушення авторських прав третіх осіб.

3.7 Кількість поданих на конкурс робіт від одного учасника не обмежена.

3.8 Усі подані на конкурс роботи мають містити назву та короткий коментар до зображень.

3.9 Учасники конкурсу надають таку інформацію про себе:

прізвище, ім’я, по батькові;

посаду та місце роботи батька/матері (що працюють в УДППЗ «Укрпошта»);

ксерокопію свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду (свого або одного з батьків);

домашню адресу із зазначенням поштового індексу;

номер телефону та електронну адресу (за наявності).

3.10 Учасники надсилають роботи поштою на адресу відділу реклами та інформації УДППЗ «Укрпошта»: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001. На конверті має бути позначка «На конкурс».

3.11 Кінцевий термін подання робіт – 30 вересня 2011 р., що підтверджується календарним штемпелем на поштовому конверті з роботою учасника.

3.12 Надаючи роботи на конкурс, учасники автоматично передають невиключне авторське право Організатору на їх безкоштовне та необмежене в часі використання для створення рекламної, сувенірної та іншої корпоративної продукції, а також як ілюстративного матеріалу в корпоративних та інших виданнях.

3.13 Надані до участі в конкурсі роботи відправникам не повертаються.

3.14 Роботи не рецензуються.

3.15 Надання роботи означає згоду учасника на всі умови конкурсу. Скарги на організацію або результати конкурсу не розглядаються.
^ 4. Порядок проведення конкурсу

4.1 Для проведення конкурсу створюється оргкомітет та журі конкурсу, склад якого затверджується наказом генерального директора УДППЗ «Укрпошта».

4.2 Філіали підприємства поширюють інформацію про умови конкурсу серед працівників.

4.3 Оргкомітет приймає в установлені Положенням терміни роботи від учасників конкурсу, реєструє їх та перевіряє на відповідність умовам конкурсу.

4.5 Про проведення конкурсу та його результати повідомляється через газету «Поштовий вісник», веб-портал підприємства та сайти дирекцій, а також шляхом розміщення прес-релізів в об’єктах поштового зв’язку.
^ 5. Критерії оцінювання конкурсних робіт:

5.1 Оригінальність сюжету та розкриття теми.

5.2 Творчий підхід.

5.3 Художня якість роботи.
6. Порядок підбиття підсумків конкурсу

6.1 Підсумки конкурсу підбиваються на засіданні журі, що визначає 3-х переможців.

6.2 Роботи учасників оцінюються за 5-бальною шкалою відповідно до критеріїв, визначених п. 5 Положення.

6.3 Журі конкурсу оцінює роботи учасників шляхом підрахунку балів. За підсумками засідання журі конкурсу складається протокол, де зазначаються результати та переможці конкурсу.

6.4 Переможцями конкурсу стають три роботи учасників, які наберуть найбільшу кількість балів. Якщо кілька робіт наберуть однакову кількість балів, переможець визначається шляхом додаткового голосування членів журі.

^ 7. Заохочення переможців конкурсу

7.1 Для відзначення переможців конкурсу встановлюються грошові винагороди, що виплачуються учасникам відповідно до законодавства:

І місце – 800 грн.;

ІІ місце – 600 грн.;

ІІІ місце – 500 грн.

7.2 Грошові винагороди виплачуються шляхом переказу коштів на домашню адресу переможців конкурсу.

7.3 Кращі роботи учасників конкурсу (роботи переможців та ті, що будуть відзначені журі) буде розміщено на веб-порталі підприємства та в газеті «Поштовий вісник».

Начальник прес-центру Голишев К.М.