asyan.org
добавить свой файл
1
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпропетровської міської ради

Вул.. Скрябіна, 41, тел., факс 23-91-92, 716 41 47

Старший вчитель

Орленко Валентина Луківна

Тема уроку.

Мета уроку: поглибити знання учнів про правопис складних слів, особливості їх творення та вживання; формувати навички правильно писати та вимовляти складні слова; виявити рівень засвоєння знань учнів з теми через проведення експертизи; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усну та писемну мову; виховувати любов до рідного слова.
Обладнання: картки, роздруки текстів, орфографічний словник, таблиця «Правопис складних слів», мультимедійний супровід, листи експертизи рівня засвоєння теми «Правопис складних слів».
^ Тип уроку: урок формування та розвитку практичних компетентностей на основі набутих знань. Діагностично-контролюючий.

Перебіг уроку

 1. Організаційний момент.

^ Емоційна підготовка учнів до уроку. Перед учнями в довільному порядку розкладено кольорові паперові смужки, діти вибирають колір, який їм до вподоби саме зараз. Вчитель пояснює, що вибір кольору вказує на емоційний стан кожного на даний момент і пропонує утворити веселку на дошці для того, щоб кожний учень мав веселковий настрій і плідно та із задоволенням працював на уроці

 1. ^ Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вчитель: Діти, сьогодні ми знаходимося у творчій діагностичній лабораторії, де будемо виявляти стан вашої навченості з теми «Правопис складних слів». Під час експертизи ми вияснимо багато цікавого, а саме:

 • на якому рівні ви засвоїли тему;

 • які питання засвоєні погано і потребують доопрацювання;

 • як писати складні слова та як їх використовувати під час виконання творчих навчальних завдань;

це допоможе вам грамотно писати письмові роботи, отримувати високі бали, мати великий словниковий запас. А також це перша ваша сходинка у підготовці до ЗНО.

^ Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Завдання уроку.

Учні повинні знати: правила правопису складних слів, способи їх творення.

Учні повинні вміти: застосовувати вивчені правила на практиці, коментувати прочитане, самостійно утворювати складні слова, самостійно працювати за підручником та таблицею, оцінювати свою роботу.

 1. Актуалізація опорних знань.

Бліц-опитування.

 • Який розділ вивчає способи творення слів?

 • Які слова називаються складними? Навести приклади складних слів.

 • Якими способами утворюються складні слова? Навести приклади.

 • Що таке твірна основа слова?

 • Коли складні слова слід писати разом? Правила ілюструйте прикладами.

 • Коли складні слова слід писати через дефіс? Правила ілюструйте прикладами.

Колективна робота

Дослідження-моделювання. Утворити і записати складні слова. Обґрунтувати написання.
Дослідження-відновлення. Відновити складні слова, що означають проміжні сторони світу, а також інші географічні назви. Пояснити їх правопис.

Південь, схід; Східна Україна; південь, захід; Західна Європа;

північ, захід; Середня Азія; Північна Корея; Північна Америка.


 • Дібрати іншомовні назви проміжних сторін світу до слів північно-західний (норд-вест) і північно-східний (норд-ост).

 • Дослідити, чому складний прикметник південно-східний пишеться через дефіс, а південноукраїнський – разом. Свою думку обґрунтуйте за допомогою правила.Логічний диктант. Записати, знімаючи риску й утворюючи синонімічні пари слів. Дослідити, чи всі слова є складними. Пояснити правопис їх.

1.Анти/теза, не/приязнь, взаємо/допомога, все/бічний, жовто/блакитний, кисло/молочний, добро/дійний, життє/радісний, жовто/гарячий, народно/пв ісенний, загально/освітній, мікро/скопічний, кіно/зйомка, легко/важний, пів/яблуні.

2.Зоре/пад, сонце/любний, проти/лежність, мило/сердний, все/могутній, добро/вільно, золото/устий, вело/спорт, небесно/голубий, напів/грамотний, біло/сніжний, воєнно/стратегічний, військово/зобов'язаний, мало/помалу, літературно/художній.

^ Гра «Я тобі – ти мені». Визначте в кожному рядку третє зайве за написанням слово. Свій вибір обґрунтуйте. Це завдання учні готували вдома, а в класі обмінялися картками.
Картка №1

Визначте в кожному рядку третє зайве за написанням слово. Свій вибір обґрунтуйте.

Давним/давно, мало/помалу, кінець/кінцем.

Картка №2

Визначте в кожному рядку третє зайве за написанням слово. Свій вибір обґрунтуйте.

Чин/чином, повік/віки, сила/силенна.

Картка №3

Визначте в кожному рядку третє зайве за написанням слово. Свій вибір обґрунтуйте.

Авіа/транспорт, квазі/оптика, віце/консул.

Картка №4

Визначте в кожному рядку третє зайве за написанням слово. Свій вибір обґрунтуйте.

Мікро/вага, міді/мода, мілі/вольт.

Картка №5

Визначте в кожному рядку третє зайве за написанням слово. Свій вибір обґрунтуйте.

Машино/будівний, контрольно/вимірювальний, воле/любний.
Картка №6

Визначте в кожному рядку третє зайве за написанням слово. Свій вибір обґрунтуйте.

Діаметрально/протилежний, різко/окреслений, ново/утворений.

Картка №7

Визначте в кожному рядку третє зайве за написанням слово. Свій вибір обґрунтуйте.

Жовто/гарячий, сіро/голубий, молочно/білий.

Картка №8

Визначте в кожному рядку третє зайве за написанням слово. Свій вибір обґрунтуйте.

По/перед, під/час, по\над.

Картка №9

Визначте в кожному рядку третє зайве за написанням слово. Свій вибір обґрунтуйте.

Із/за, по/між, з/понад.

^ Картка №10

Визначте в кожному рядку третє зайве за написанням слово. Свій вибір обґрунтуйте.

Віч/на/віч, де/не/де, день/у/день.
Короткий словниковий диктант
Давньоруський літопис, олімпійський важкоатлет, двадцятирічний ювілей, Сімферопольський медуніверситет, фоностилістика мови, червоно-зелено-синій орнамент, чотиримісячне відрядження, блукати день-другий, відомий з давніх-давен, списати піваркуша, об’їздити пів-Харкова, виступ прем’єр-міністра, дослідження члена-кореспондента, шовкова максі-спідниця, жіночий міні-футбол, радіоапаратура, радіофізичний факультет, природничо-математичний профіль, первіснообщинний лад, деревообробний цех.

IV. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія

 • Який етап уроку для вас виявився найскладнішим?

 • Що б Ви побажали один одному на наступні уроки?

 • Самооцінювання за експертним листком.


Лист

експертизи рівня засвоєння теми «Правопис складних слів» учня (учениці) 8 класу _______________________________

Дата проведення _______________________
З/п

Зміст завдання

К-сть балів

Отримані

бали

Додатковий

бал

1.

Бліц-опитування

(Кожне питання оцінюється 2б.)

12 б.2.
2.а)
2.б)
2.в)

Дослідження-моделювання
Правильно утворили слова.
Вміння обґрунтувати написане.
Вміння добирати приклади.8 б.
2 б.
2 б.3.
3.а)
3.б)
3.в)

Дослідження-відновлення
Правильно утворили слова.
Зуміли дібрати іншомовні назви-відповідники.

Участь у дослідженні.
8 б.
2 б.
2 б.4.
4.а)
4.б)

Логічний диктант
Правильно записані слова.
Дібрали синоніми.8 б.
4 б.5.
5.а)
5.б)

Гра «Ти мені - я тобі»
Правильність виконання завдання.
Мотивування своєї відповіді.6 б.
6 б.6.

Контрольний словниковий диктант

12 б.


Всього

72 бали

V. Домашнє завдання.

Середній рівень: вправа 125; достатній – вправа 129; високий: написати твір – роздум «Чи потрібно гарно вчитися, щоб досягти успіхів у житті?», використавши складні слова.