asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


Управління освіти і науки

Кіровоградської обласної державної адміністрації
Навчально-методичний кабінет

професійно-технічної освіти

у Кіровоградській області


КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ І ПРОФЕСІЙ

(на допомогу педпрацівникам)


Кіровоград

2006 рік


Матеріали упорядковані методистом НМК ПТО Черемісовою Т.М.

В даних матеріалах викладені підходи щодо оформлення та використання комплексно-методичного забезпечення предметів і професій в навчально-виробничому процесі.

Відповідальний за випуск Стаценко О.В.

ЗМІСТ


1. Комплексно методичне забезпечення навчального процесу


с. 4

2. Сутність комплексного підходу до методичного забезпечення навчально-виховного процесу


с. 6

3. Основні дидактичні функції засобів навчання

с. 7

4. Приблизне співвідношення основних засобів навчання і змісту навчального матеріалу


с. 8

5. Засоби навчання, їх дидактичні функції та навчальні ситуації застосування


с. 9

6. Демонстрація наочних посібників

с. 14

7. Застосування технічних засобів навчання

с. 16

8. Вимоги до викладача, майстра щодо використання засобів навчання


с. 18

9. Загальні вимоги до оформлення кабінетів та майстерень


с. 19

10. Література

с. 21


^ Комплексне методичне забезпечення навчального процесу
КМЗ навчального процесу – оптимальна система навчально-методичної документації і засобів навчання, необхідних для повного і якісного вивчення предмета (професії) у рамках відведеного часу, відповідно до вимог навчальних програм.


Охоплення вузлових питань навчального матеріалу всіх тем предмету (професії) в комплексі
Комплексне методичне забезпечення (КМЗ)
Застосування різних засобів навчання в комплексі з урахуванням їх дидактичних функцій і типових навчальних ситуацій


Навчально-методична документація
Засоби навчання для викладача (майстра)
Засоби навчання для учнів
Дидактичні засоби для проведення уроку


Навчальні плани
Посібники з методики викладання
Підручники, навчальні посібники
Дидактичні матеріали для роботи учнів


Навчальні програми
Тематичні методичні розробки
Довідники
Плакати, мапи, таблиці, схеми, фотографії


Переліки навчально-виробничих робіт
Методичні рекомендації
Збірники задач, завдань, вправ
Креслення на дошці, діаграми, транспаранти на папері та плівці


Поурочно-тематичні плани
Підручники, посібники, збірники задач
Керівництво по виконанню ЛПР
Моделі, муляжі, макети, натуральні зразки


Плани виробничого навчання групи
Довідкова література
Комплект інструкційно-технічної документації
Кінофільми, діафільми, відеозаписи, аудіозаписи


Плани уроків
Галузеві журнали, матеріали НТІ
Дидактичні матеріали
Тренажери, тестувальні пристрої


Критерії оцінювання
Інформаційні матеріали про ППД
Матеріали до проведення тематичних заліків, дипломних (творчих) робіт
Демонстраційне обладнання, прилади, інструменти, матеріали
Переліки нормативів оснащення кабінетів, майстерень
В залежності від змісту предмета чи професії до складу комплексу КМЗ можуть входити різноманітні засоби, однак всі вони повинні взаємно доповнювати один одного і відповідати таким вимогам:

  • враховувати дидактичні, ергономічні, технічні та економічні аспекти;

  • відповідати змісту навчальної програми;

  • відповідати рівню розвитку сучасної науки, техніки і виробництва;

  • включати оптимальну систему засобів для передачі інформації;

  • відповідати основним принципам дидактики і враховувати особливості професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання;

  • сприяти організації самостійної роботи учнів та контролю їх знань і навичок;

  • забезпечувати зв’язок теорії з практикою, загальноосвітнього і професійного циклів навчання;

  • стимулювати застосування сучасних методів і форм навчання;

  • сприяти формуванню пізнавальної активності і технічного мислення учнів, інтересу до предмета (професії);

  • здійснювати індивідуальний підхід до учнів в процесі навчання.


^ Сутність комплексного підходу до методичного забезпечення навчально-виховного процесу


Охоплення вузлових питань навчального матеріалу всіх тем предмета (професії) в комплексі


Використання різних засобів навчання в комплексі з урахуванням їх дидактичних функцій та типових навчальних ситуацій
Охоплення всіх основних ланок навчально-виховного процесу: подача, сприйняття, закріплення, застосування; контроль в комплексі
Комплексне методичне забезпечення предмету (професії)
Забезпечення реалізації всіх функцій процесу навчання: навчальної, розвиваючої, виховної в комплексі


Забезпечення навчальної діяльності викладача: навчально-пізнавальної роботи учнів


Врахування економічних факторів
следующая страница >>