asyan.org
добавить свой файл
1

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА – САДОК) № 374

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЯСОЧКА»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) №374

КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «ЯСОЧКА»

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА»


Н А К А З
30.11.2012 № 147

Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед вихованців під час проведення новорічних і різдвяних свят та у зимовий період 2012/2013 навчального року
На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», наказу управління освіти Харківської міської ради від 15.05.2008 № 81 «Про загальний порядок профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та порядок обліку нещасних випадків у навчальних закладах м. Харкова», наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від 11.01.2012 № 8 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в навчальних закладах м. Харкова у 2011 році та про завдання на 2012 рік», від 16.08.2012 №127 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями закладів освіти м. Харкова в 2012/2013 навчальному році», , забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, та з метою запобігання випадкам дитячого травматизму під час проведення канікул, оздоровлення та відпочинку дітей у зимовий період 2012/2013 навчального року
НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити неухильне виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» в частині проведення відповідної роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму.

Постійно

2. Призначити відповідальним за організацію роботи з профілактики дитячого травматизму під час проведення Новорічних і Різдвяних свят, інших заходів під час зимового періоду 2012/2013 н. р. вихователя-методиста Парасюк І.Ф.

3. Відповідальному за організацію роботи з профілактики дитячого травматизму під час проведення Новорічних і Різдвяних свят, інших заходів під час зимового періоду 2012/2013 навчального року вихователю-методисту Парасюк І.Ф.:

3.1 Забезпечити виконання запланованих заходів щодо організованого та безпечного проведення Новорічних і Різдвяних свят, оздоровлення і відпочинку дітей у зимовий період 2012/2013 навчального року.

У відповідний період

3.2 Розробити рекомендації щодо планування роботи з попередження дитячого травматизму у зимовий період.

До 07.12.2012


3.3. Провести консультації з вихователями з питань планування та організації роботи з попередження дитячого травматизму у зимовий період.

До 12.12.2012


3.4. Забезпечити дієвий контроль:

3.4.1. за якістю планування педагогами питання щодо запобігання всім видам дитячого травматизму та обліку нещасних випадків під час проведення новорічних і різдвяних свят та у зимовий період 2012/2013 навчального року.

У відповідний період

3.4.2. за проведенням Новорічних і Різдвяних свят, інших виховних заходів під час зимового періоду.

У відповідний період

3.4.3. за дотриманням правил техніки безпеки під час Новорічних і Різдвяних свят, інших виховних, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів під час зимового періоду.

У відповідний період

3.4.4. за проведенням в навчальному закладі групових батьківських зборів щодо запобігання дитячого травматизму серед вихованців у зимовий період 2012/2013 навчального року.

До 20.12.2012

4. Покласти на вихователів закладу персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей під час новорічних і різдвяних заходів у зимовий період 2012/2013 навчального року.

5. Вихователям:

5.1. Включити в порядок денний групових батьківських зборів питання щодо запобігання всім видам дитячого травматизму. Активізувати роботу з батьками з метою профілактики нещасних випадків з дітьми під час зимового періоду.

У зимовий період 2012/2013 н.р.

5.2. Напередодні Новорічних свят організувати додаткові бесіди з вихованцями з питань безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, правил користування газовими та електроприладами, поведінки на воді, льоду, з легко займистими токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами і речовинами. Провести роз`яснювальну роботу з педагогами, вихованцями та їх батьками щодо небезпечності піротехнічних засобів. Суворо заборонити їх використання.

До 25.12.2012

5.3. Про всі випадки дитячого травматизму з вихованцями негайно повідомляти керівника закладу, відповідального за організацію роботи з профілактики дитячого травматизму та батьків.

У разі необхідності

  1. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.


Завідувач В.М.Сівтунова