asyan.org
добавить свой файл
1
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI СТ.»

І-ВАРІАНТ

1 Історичний диктант.

Дайте відповіді на запитання.

1) Коли було засновано Острозьку академію?

2) Як називалася члени католицького чернечого ордену, із діяльністю якого пов'язують початок Контрреформації в українських землях?

3) Як називався адміністративний орган управління містом, яке мало грамоту на самоврядування?

4) Із чиїм ім'ям пов'язано заснування Запорозької Січі на о. Мала Хортиця?

5) Як називалися символи козацької влади?

6) Коли було укладено Берестейську церковну унію?

^ 2. Визначте ім'я особи, про яку йдеться.

Видатний український політичний і культурний діяч, князь. Володів великими маєтностями на Волині, Київщині, Поділлі та в Галичині. Був претендентом на польський престол після смерті Сиґізмунда IIАвгуста (1572) і московський трон після смерті царя Федора Івановича(1598). Послідовно захищаючи українські політичні права, став одним із лідерів опозиції, яка не підтримувала укладення Люблінської унії1569 р. Виступав за те, щоб Україна увійшла на рівних правах з Польщею і Литвою до нового федеративного державного об'єднання — Речі Посполитої. Відіграв значну роль у національно-культурному житті України. Засновник академії і друкарні в Острозі.

^ 3. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

Утворення Речі Посполитої

Перша згадка в документах про козаків

Ухвалення Берестейської церковної унії

Заснування Січі на о.Мала Хортиця

Початок реєстрового козацтва.

^ 4.Дайте відповіді на тестові запитання.

1) Великих землевласників у Литві, Польщі, Україні та Білорусії називали:

а) боярами; б) магнатами;

в) шляхтичами; г) лордами. ,

2) Відробіткова форма феодальних повинностей селян, закріплена законом, — це:

а) Панщина; б) десятина;

в) рабство; г) грошова рента.

3) Другий Литовський статут був виданий:

а) 1529 р.; б) 1566 р.;

в) 1569 р.; г) 1588 р.

4) Адміністративний орган управління містом, яке мало грамоту на самоврядування, — це:

а) мерія; б) рада;

в) віче; г) магістрат.

5) Перша згадка в писемних джерелах про українських козаків датується:

а) 1492 р.; б) 1550 р.;

в) 1591р.; г) 1593 р.

6)Засновник Січі на о. Хортиця:

а) польський король Сиґізмунд III;

б) російський цар Іван IV;

в) К. Острозький;

г) Д. Вишневецький.

5.Напишить історичний твір-роздум на тему «Доба козацьких героїчних походів.»

^ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI СТ.»

І-ВАРІАНТ

1 Історичний диктант. Дайте відповіді на запитання.

1) Хто був першим ректором Острозької академії?

2) Із яким містом пов'язано виникнення першої братської школи?

3) Коли відбулося козацьке повстання під проводом К. Косинського?

4) Як називалися козаки, які були найняті на службу до польського, короля, внесені до спеціального списку та наділені певними привілеями?

5) Що таке фільварки?

6) Як називався адміністративний орган управління містом, яке мало грамоту на

самоврядування?

^ 2. Визначте ім'я особи, про яку йдеться. Український князь, перший з достовірно відомих козацьких гетьманів.Походив зі старовинного волинського роду Гедиміновичів. Збудував на о. Мала Хортиця замок, який поклав початок Запорозькій Січ. Згуртував на боротьбу проти татар кількасот козаків. У 1557—1558 рр підбивав напади кримських татар на чолі з ханом Девлет-Гіреєм на Хортицю. У жовтні 1657 р. здобув турецьку фортецю Іслам-Кермеї і вивіз звідти всі гармати на Хортицю. На початку 1559 р. здійсни вдалий похід у Крим, визволивши з неволі кілька тисячукраїнських невільників. Втрутився в боротьбу за молдавський престол. Під час походу до Молдавії був взятий в полон і виданий турецькому уряду. Після жорстоких катувань за наказом султана Сулеймана II був скинений з вежі на залізні гаки, вмуровані у прибережну стіну в Константинополі, на яких і помер.

^ 3. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

Утворення Речі Посполитої

Перша згадка в документах про козаків

Ухвалення Берестейської церковної унії

Заснування Січі на о.Мала Хортиця

Початок реєстрового козацтва.

^ 4.Дайте відповіді на тестові запитання.

1) Утворення Речі Посполитої було проголошено унією:

а) Городельською; б) Кревською;

в) Берестейською; г) Люблінською.

2) Члени католицького чернечого ордену, головною метою якого було поширення католицтва та зміцнення влади Папи Римського, називалися:

а) слугами христовими; б) уніатами;

в) єзуїтами; г) братчиками.

3) Братства — це: а) організації, до складу яких входили кровні родичі;

б) національно-релігійні та просвітницькі громадські об'єднання при православних церквах; в) осередки розвитку польської культури в українських землях;

г) єзуїтські об'єднання, що захищали права католицької церкви.

4)До загострення релігійної боротьби в українських землях та утворення

уніатської церкви призвела унія:а) Кревська; б) Городельська;

в) Люблінська; г) Берестейська.

5) Першим ректором Острозької академії був:

а) Г. Смотрицький; б) І. Федоров;

в) К. Острозький; г) І. Вишенський.

6) Люблінську унію було проголошено:

а) 1385 р.; б) 1413 р.;

в) 1569 р.; г) 1596 р

5.Напишить історичний твір-роздум на тему «Доба козацьких героїчних походів.»