asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
КОДЕКС УКРАЇНИПро надра
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 36, ст.340 ){ Вводиться в дію Постановою ВР N 133/94-ВР від 27.07.94,
ВВР, 1994, N 36, ст.341 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2120-III (
2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2665-III (
2665-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 50, ст.262
N 2905-III (
2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV (
380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 762-IV (
762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1025-IV (
1025-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст. 22
N 1344-IV (
1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 1578-IV (
1578-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.324
N 2285-IV (
2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV (
2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 3235-IV (
3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3370-IV (
3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 398-V (
398-16 ) від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.31
N 489-V (
489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 107-VI (
107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,
ст.78
N 309-VI (
309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 1392-VI (
1392-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 40, ст.578
N 2154-VI (
2154-17 ) від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 22-23,
N 24-25, ст.263
N 2457-VI (
2457-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564
N 2562-VI (
2562-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.47 }{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 22-рп/2010 (
v022p710-10 ) від 30.11.2010 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2756-VI (
2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 2774-VI (
2774-17 ) від 03.12.2010, ВВР, 2011, N 22, ст.151
N 2849-VI (
2849-17 ) від 22.12.2010
N 2856-VI (
2856-17 ) від 23.12.2010 }
{ У тексті Кодексу слова "Державний комітет України по геології
і використанню надр" в усіх відмінках замінено словами
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади
з геологічного вивчення та забезпечення раціонального
використання надр" у відповідному відмінку N 1578-IV
(
1578-15 ) від 04.03.2004 }{ У тексті Кодексу слово "(ліцензія)" в усіх відмінках і
числах виключено згідно із Законом N 3370-IV (
3370-15 )
від 19.01.2006 }
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Поняття про надраНадра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею
суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для
геологічного вивчення та освоєння.

^ Стаття 2. Завдання Кодексу України про надраЗавданням Кодексу України про надра є регулювання гірничих
відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного
використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та
інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування
при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього
природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів
підприємств, установ, організацій та громадян.

^ Стаття 3. Законодавство про надраГірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ), цим Кодексом та іншими актами
законодавства України, що видаються відповідно до них.

Особливості користування надрами під час виконання угоди про
розподіл продукції, у тому числі пов'язані з наданням, передачею,
обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права
користування надрами, а також з правовим оформленням таких
відносин, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл
продукції" ( 1039-14 ).

{ Статтю 3 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2562-VI
(
2562-17 ) від 23.09.2010 }Земельні, лісові та водні відносини регулюються відповідним
законодавством України.

Стаття 3-1. Особливості застосування норм цього КодексуЯкщо законами про користування нафтогазоносними надрами,
зокрема Законом України "Про газ (метан) вугільних родовищ"
( 1392-17 ) та Законом України "Про угоди про розподіл продукції"
( 1039-14 ), встановлені інші норми, ніж ті, що передбачені у
цьому Кодексі, то застосовуються норми цих законів.

{ Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 1578-IV
(
1578-15 ) від 04.03.2004; текст статті в редакції Законів
N 1392-VI (
1392-17 ) від 21.05.2009, N 2562-VI ( 2562-17 ) від
23.09.2010 }Стаття 4. Власність на надраНадра є виключною власністю народу України і надаються тільки
у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі
порушують право власності народу України на надра, є недійсними.
Народ України здійснює право власності на надра через Верховну
Раду України, Верховну Раду Республіки Крим і місцеві Ради
народних депутатів.

Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством
України можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої
влади.

^ Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ
корисних копалинДержавний фонд надр включає як ділянки надр, що
використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання,
в тому числі континентального шельфу і виключної (морської)
економічної зони.

Родовища корисних копалин - це нагромадження мінеральних
речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на
дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання
є придатними для промислового використання.

Техногенні родовища корисних копалин - це місця, де
накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки
мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове
значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат при
зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів переробки
мінеральної сировини.

Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з
запасами, оціненими як промислові, становлять Державний фонд
родовищ корисних копалин, а всі попередньо оцінені родовища
корисних копалин - резерв цього фонду.

Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною державного
фонду надр.

Державний фонд родовищ корисних копалин формується спеціально
уповноваженим центральним орган виконавчої влади з геологічного
вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

Державний фонд надр формується спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та
забезпечення раціонального використання надр разом з Державним
комітетом України по нагляду за охороною праці.

^ Стаття 6. Види корисних копалинКорисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні
копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення
корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та
місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за
поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального
використання надр.

^ Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері
регулювання гірничих відносинДо відання Верховної Ради України у сфері регулювання
гірничих відносин належить:

1) законодавче регулювання гірничих відносин;

2) визначення основних напрямів державної політики у галузі
геологічного вивчення, використання і охорони надр;

3) визначення повноважень органів державної виконавчої влади,
місцевих Рад народних депутатів щодо використання та охорони надр;

4) затвердження переліку ділянок надр, що становлять
особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не
можуть надаватися у користування на умовах угод про розподіл
продукції; { Статтю 7 доповнено новим пунктом згідно із Законом
N 2562-VI ( 2562-17 ) від 23.09.2010 }

4-1) встановлення плати за користування надрами та рентної
плати за нафту, природний газ і газовий конденсат; { Статтю 7
доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010 }

5) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих
відносин.


следующая страница >>