asyan.org
добавить свой файл
1 2
Національна академія наук України; Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»; Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ
СПРАВА

«Української філії

Трудової селянської партії»

Збірник документів і матеріалів

Київ — 2010 р.

УДК: 08:025. 135-03 (93/94:477)

Справа «Української філії Трудової селянської партії» / Упоряд.: Т. Ф. Григор'єва, В. І. Очеретянко. – К.: Головна редколегія «Реабілітовані історією», 2010. – 368 с.

ISBN 966-95963-4-3

Науковий редактор:

Тронько П.Т., академік НАН України

Рецезенти:

Литвин М.Р., доктор історичних наук, профессор Верба І.В., доктор історичних наук, профессор

Збірник документів та матеріалів висвітлює одну з драматичних сторінок більшовицької модернізації сільського господарства УСРР у 1930–1931 pp. У книзі вперше публікується комплекс документів про механізм фальсифікації органами ДПУ УСРР за вказівкою вищого партійно-державного керівництва СРСР справи «Української філії Трудової селянської партії», розкриваються методи придушення інтелектуального опору української інтелігенції.

Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 966-95963-4-3

© Головна редакційна колегія науково-документальної

сери книг «Реабілітовані історією», 2010 © Григор'єва Т.Ф., Очеретянко В.І., упорядники, гою


міст

Випробування колективізацією: справа «Української філії Трудової

селянської партії» …3
№ 1. Свідчення заступника завідуючого сільськогосподарськими курсами НКЗ УСРР І. І. Доленко уповноваженому Секретного відділу ДПУ УСРР В. Руднєву про власне бачення розвитку сільського господарства від 14 жовтня 1930 р. ...22
№ 2. Заява агронома В. І. Коломійця начальнику Луганського міського відділу ДПУ УСРР М. К. Ромейко про обставини служби у Білій армії від 19 жовтня 1930 р. ...24
№ 3. Додатковий протокол допиту агронома-хіміка, ґрунтознавця М. О. Скопіна уповноваженим Маріупольського міського відділу ДПУ УСРР Ямпольським про приналежність до «контрреволюційної організації» від 22 жовтня 1930 р. ...28
№ 4. Із заяви агронома Одеської сільськогосподарської спілки А. А. Вовчука-Марчука ДПУ УСРР про «шкідницьку роботу в сільському господарстві» від 27 жовтня 1930 р. ...31
№ 5. З протоколу допиту агронома О. П. Лазоренка начальником Сумського оперативного сектора ДПУ УСРР В. Я. Левоцьким про створення сумського осередку «Трудової селянської партії» від 6 листопада 1930 р. ...34

№ 6. Із заяви окружного агронома М. П. Михайлова начальнику Луганського міського відділу ДПУ УСРР Бєлкіну про заперечення у членстві «шкідницької контрреволюційної організації» та прохання прискорити розгляд справи від 17 листопада 1930 р. ...37
№ 7. Із свідчень агронома Сумського окружного земельного відділу І. М. Фомічова уповноваженому Сумського відділу ДПУ УСРР Баличеву про членство у «контрреволюційній організації» від 7 грудня 1930 р. ...42
№ 8. Із свідчень агронома Луганської округи М. П. Михайлова помічнику уповноваженого ЕКУ Луганського міського відділу ДПУ УСРР Трофимову про «шкідницьку діяльність у сільському господарстві» від 9 грудня 1930 р. ...44
№ 9. З протоколу допиту виконуючого обов'язки управляючого маєтками Юзефо-Миколаївського цукрового комбінату агронома «Цукроспілки» С. Д. Чернявського старшим уповноваженим 6 сектору Козятинського відділу ДПУ УСРР Філюренком про ставлення до заходів радянської влади від 13 грудня 1930 р. ...49
№ 10. Заява завідувача підвідділом Луганського окружного земельного відділу Г. О. Єрохіна уповноваженому ЕКУ Луганського міського відділу ДПУ УСРР Трохимову про ставлення до колективізації від 29 грудня 1930 р. ...53
№ 11. Із свідчень агронома Одеської сільськогосподарської спілки А. А. Вовчука-Марчука уповноваженому ДПУ УСРР К. Є. Краснову про Одеське товариство сільського господарства від 15 січня 1931 р. ...55
№ 12. Протокол допиту агронома-зоотехніка К. Г. Афендікова уповноваженим Секретного відділу Донецького сектора ДПУ УСРР Ямпольським про «шкідницьку діяльність в сільському господарстві» від 12 лютого 1931 р ...58
№ 13. Протокол допиту агронома-хіміка М. О. Скопіна старшим уповноваженим Секретного відділу Донецького сектора ДПУ УСРР Ямпольським про відмову співпрацювати з органами ДПУ УСРР від 12 лютого 1931 р. ...60
№ 14. З свідчень агронома М. К. Гвоздиківського старшим уповноваженим Секретного відділу Донецького сектора ДПУ УСРР Ямпольським про «контрреволюційну роботу» курсів наркомату землеробства УСРР від 15 лютого 1931 р. ...63
№ 15. З протоколу допиту співробітника Сумської сільськогосподарської дослідної станції П. А. Бражника уповноваженим Секретного відділу Сумського міського відділу ДПУ УСРР Паличевим про «шкідництво в сільському господарстві» від 27 лютого 1931 р. ...66
№ 16. Із свідчень професора І. П. Короткова про витоки його «контрреволюційної діяльності» від 1 березня 1931 р. ...68
№ 17. Заява агронома В. Ю. Краузе начальнику Запорізького міського відділу ДПУ УСРР про участь в «контрреволюційної організації» від 5 березня 1931 р. ...76
№ 18. Заява колишнього секретаря Подільської філії Всеукраїнського агрономічного товариства Ю. П. Підкуймухи начальнику 6 сектора ДПУ УСРР М. Б. Спектору та Вінницькому міжрайонному прокурору про застосування недозволених методів ведення слідства підчас розслідування справи української філії «Трудової селянської партії» від 5 березня 1931 р. ...77
№ 19. З листа землеміра міськради м. Луганська С. С. Лагутіна до дружини М. С Лагутіної від 11 березня 1931 р. ...80
№ 20. Автобіографія землевпорядника Василівського району Запорізької округи М. П. Пеннера від 14 березня 1931 р. ...82
№ 21. Анонімний лист Одеському відділу ДПУ УСРР про поведінку агронома В. К. Коля в період арештів співробітників Одеського окружного земельного відділу від [18–20 березня 1931 p.] ...84
№ 22. Постанова начальника Луганського міського відділу ДПУ УСРР М. К. Ромейко про перекваліфікацію статей обвинувачення заарештованим по справі «шкідництва в сільському господарстві» від 2 квітня 1931 р. ...86
№ 23. З обвинувального вироку по справі Сумського осередку «Трудової селянської партії» від 9 квітня 1931 р. ...88
№ 24. З протоколу допиту окружного агронома В. М. Катаєва помічником уповноваженого Маріупольського міського відділу ДПУ УСРР Бретеловим про «шкідницьку роботу в сільському господарстві» від 12 квітня 1931 р. ...102
№ 25. Із висновку прокурора Дніпропетровського оперативного сектора ДПУ УСРР Гриньова по справі «контрреволюційної організації» української філії «Трудової селянської партії» від 28 квітня 1931 р. ...105
№ 26. Заява агронома Луганського окрземвідділу Г. О. Єрохіна до ДПУ УСРР про безпідставність арешту і звинувачення у «контрреволюційній діяльності» від 31 травня 1931 р. ...106
№ 27. Із обвинувального висновку по справі української філії «Трудової селянської партії» від 5 липня 1931 р. ...109
№ 28. Витяг з протоколу судового засідання Колегії ОДПУ СРСР по справі української філії «Трудової селянської парті» від 12 вересня 1931 р. ...163

№ 29. Заява голови районної спілки мисливців Г. В. Перовського до Верховного Суду СРСР та представнику Генерального Прокурора в ОДПУ СРСР Р. П. Катаньяну про застосування недозволених методів ведення слідства під час розслідування справи «контрреволюційної організації у сільському господарстві» від 29 листопада 1931 р. ...172
№ 30. Звернення члена Всесоюзного товариства політкаторжан В. Л. Перовского до Голови ЦВК СРСР М. І. Калініна про перегляд справи засудженого по справі запорізького осередку української філії «Трудової селянської партії» Г. В. Перовского від 19 грудня 1931 р. ...177
№ 31. Вірш, вилучений у колишнього директора Полтавської дослідної станції В. І. Сазанова під час перебування під слідством від [1931 p.] ...178
№ 32. Заява фельдшера с. Жеребець Оріховського району І. Д. Чудновця заступнику Прокурора ДПУ УСРР Г. Желєзногорському про безпідставність звинувачення в приналежності до «контрреволюційної організації» від [лютий 1932 р.] ...179
№ 33. Заява контролера ощадкаси с. Жеребець Оріховського району С А. Путія в прокуратуру СРСР з проханням звільнити з ув'язнення через відсутність складу злочину від 20 лютого 1932 р. ...183
№ 34. Із листа М. І. Жигаловського до письменника О. М. Горького з проханням посприяти перегляду справи про приналежність до «контрреволюційної організації» від 3 квітня 1932 р. ...184
№ 35. Заява агронома-зоотехніка П. І. Стройнікова до голови Центральної Контрольної комісії РСІ СРСР Г. Стрільцова про застосування недозволених методів ведення слідства під час розслідування справи дніпропетровського осередку «Трудової селянської партії» від 25 квітня 1932 р. ...189
№ 36. Заява М. Г. Войникової до Колегії ОДПУ СРСР про зміну постанови Колегії ОДПУ СРСР сектором кадрів Ухтинсько-Печерського табору стосовно О. П. Войникова від 26 січня 1933 р. ...194
№ 37. Заява голови сільськогосподарської секції Одеського окрплану, агронома С. Ф. Славова до прокурора СРСР І. О. Акулова з проханням переглянути справу стосовно членства в «контрреволюційній організації» від 30 липня 1934 р. ...196
№ 38. Звернення професора, співробітника науково-дослідного богарного поля Карагандинського ВТТ ОДПУ СРСР В. І. Сазанова до прокурора СРСР І. О. Акулова з проханням зменшити строк покарання від 26 листопада 1934 р. ...198
№ 39. Постанова УНКВС по Одеській області про результати перегляду справи А. А. Вовчука-Марчука стосовно участі в «контрреволюційній організації» від 5 березня 1940 р. ...200
№ 40. Заява інспектора народногосподарського обліку Майкопського міського фінансового відділу Адигейської автономної області М. І. Жигаловського до ЦК ВКП(б) з проханням про зняття судимості від 17 лютого 1941 р. ...203
№ 41. Звернення завідувача кафедри хімії Казахстанського гірничо-металургійного інституту В. В. Бутова до Президії Верховної Ради СРСР про зняття судимості в зв'язку з призначенням персональної пенсії від 7 березня 1946 р. ...206
№ 42. Звернення професора, доктора сільськогосподарських наук В. І. Сазанова до Воєнної Колегії Верховного Суду СРСР про зняття звинувачень в антирадянській діяльності від 12 червня 1956 р. ...207
№ 43. Звернення агронома радгоспу «Победа» Угодського району Калужської області М. Г. Друзенко до прокурора Дніпропетровської області про реабілітацію по справі «Трудової селянської партії» від 20 червня 1956 р. ...211
№ 44. Припис заступника прокурора УРСР І. Ардерихіна голові КДБ при РМ УРСР В. Ф. Нікітченку про проведення додаткового розслідування справи української філії «Трудової селянської партії» за скаргами В. І. Сазанова і М. Г. Друзенко від 6 вересня 1956 р. ...215
№ 45. Розпорядження начальника слідчого управління КДБ при РМ УРСР Пивовара начальнику УКДБ при РМ УРСР по Харківській області Решетову про проведення перевірки щодо законності засудження громадян по справі української філії «Трудової селянської партії» від 27 жовтня 1956 р. ...218
№ 46. Оглядова довідка старшого слідчого КДБ при РМ УРСР Олійника за матеріалами архівно-кримінальної справи «Хлібороб» про відсутність доказів шкідницької діяльності співробітників Полтавської сільськогосподарської дослідної станції у 1930-х pp. від 13 листопада 1956 р. ...219
№ 47. 3 протоколу допиту колишнього директора Лохвицької сільськогосподарської дослідної станції Г. І. Жукова старшим слідчим УКДБ при РМ УРСР по Полтавській області Лисенком про застосування недозволених методів ведення слідства під час розслідування справи української філії «Трудової селянської партії» від 3 грудня 1956 р. ...221
№ 48. З протоколу допиту зоотехніка Кельчинської МТС К. Г. Афендикова старшим слідчим УКДБ при РМ УРСР по Сталінській області Клейменовим про «антирадянську і шкідницьку діяльність» у 1930-х pp. від 30 січня 1957 р. ...223
№ 49. З протоколу допиту головного агронома радгоспу «Бахчовик» № 3 Волновахського району Сталінської області А. В. Логинова старшим слідчим УКДБ по Сталінській області Клейменовим про приналежність до «Трудової селянської партії» від 4 лютого 1957 р. ...225
№ 50. Скарга старшого зоотехніка радгоспу «Ухта» Комі АРСР М. Р. Ризположенського до Головної Військової прокуратури СРСР про застосування методів фізичного впливу під час допитів у 1930 р. від 5 лютого 1957 р. ...227
№ 51. З протоколу допиту професора кафедри організації соціалістичних підприємств Всесоюзного сільськогосподарського институту заочного навчання М. П. Макарова прокурором Головної Військової прокуратури УРСР Чубуковим про застосування недозволених методів фізичного впливу підчас розслідування справи «Трудова селянська партія» від 10 лютого 1957 р. ...228
№ 52. З висновків експертної комісії про роботу Сумського окружного земельного відділу і Сумської дослідної сільськогосподарської станції за період 1922-1930 pp. від 20 лютого 1957 р. ...230
№ 53. Протокол допиту їздового Нікопольської робітничої кооперації К. Д. Ульянова старшим слідчим відділу кадрів УКДБ при РМ УРСР по Запорізькій області Меморським про обставини арешту у 1931 р. від 15 березня 1957 р. ...234следующая страница >>