asyan.org
добавить свой файл
1
Відділ освіти Межівської райдержадміністраціі

Слав’янська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Дніпропетровської області


Сучасні інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки в умовах модернізації освіти

З ДОСВІДУ РОБОТИ

БІБЛІОТЕКАРЯ СЛАВ”ЯНСЬКОЇ СЗШ

КРИВОНОС ОЛЬГИ ЙОСИПІВН


2012- 2013 н.р.

Книга - постійне джерело знань, надбаних людством протягом віків. Спілкування з книгою допомагає дитині оволодіти певною сумою цих знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, прилучає до культурних надбань та цінностей українського народу, його звичаїв та традицій. Книга –головний засіб навчання.

Вмінню читати систематично і осмислено навчає школа, і багато чого в читацькій біографії шкільних років дитини залежить від того , як ми з вами разом з педагогами школи зуміємо прилучити її до книги, навчимо мистецтву літературного читання, закріпимо читацькі навики, розвиватимемо художній смак і самостійність суджень, моральні якості та свідомість.

Динамічний розвиток суспільства, а також комп’ютерних технологій потребує від нас постійного й активного впровадження інновацій у свою діяльність. З давніх часів бібліотеки були одночасно сховищами документів і основною базою для навчання. Роль же сучасної бібліотеки, в першу чергу шкільної, підвищується в багато разів: необхідно передати дітям знання, набуті раніше, і підготувати їх до життя в навколишньому середовищі, де накопичення інформації відбувається дуже швидкими темпами. Успішно впоратися з цією роллю можна лише за умови активного використання і впровадження сучасних новітніх технологій.

Головна мета всіх новацій, які впроваджуються у бібліотеці - це високоефективне, якісне та комфортне обслуговування читачів-користувачів. Які ж інноваційні послуги повинні стати для наших дітей реальними. Це :

 • можливість знаходити бажану інформацію швидко,чітко і в повному об’ємі ;

 • запис, сканування,набір, друк,ксерокопіювання потрібних текстів та інформацій;

 • можливість працювати в мережі Інтернет, використання електронної пошти, доступ до мереж-сторінок різних бібліотек.

Такі інновації в обслуговуванні читачів повинні упевнено увійти в сьогодення наших бібліотек. Процес роботи з читачами дуже складний , він ще довго буде поєднувати у собі як традиційні , так і автоматизовані технології. Адже не треба забувати, що нове – це добре забуте давнє.

Тому для формування у підростаючого покоління щоденної потреби в спілкуванні з книгою, я в своїй роботі використовую різні методи масової роботи, традиційні та інноваційні форми діяльності, так звані літературі ігри. Літературні ігри активізують читання школярів, стимулюють їх звертання до художньої, довідкової літератури, поглиблюють навички самостійної роботи з книгою, розвивають логічне мислення. Це можуть бути:

- літературна подорож

- гра – єралаш « З якої казки наш герой?» з учнями 2-го класу( на одних паперових смужках пишеться назва казки, на інших- герой. Смужки переплутані. Гравці повинні знайти за певний час- розкласти правильно смужки

 • літературний калейдоскоп;

 • літературне лото (протягом 5-7 хв. учасники гри повинні скласти зі слів,які написані на окремих аркушах паперу прислів’я або приказку)

 • літературний лабіринт;

 • вікторина;

 • турнір ерудитів;

 • читацький КВК;

 • „Поле чудес”;

 • „Слабка ланка”

Наприклад :

Інтелектуальна гра „ Слабка ланка” проводиться між учнями 2- 3 класів. Учасників – 12 . Після кожного раунду вибувають по 2 учасники. Самі гравці аналізують, чому той чи інший учасник вибув. Діють спостерігачі. Вони слідкують за тим, хто швидко і правильно дасть відповідь. При підготовці самої гри готуються питання з різних галузей – це і математика , природа , рідна мова , скарби народу ( загадки .приказки, забавлянки).Учасники та спостерігачі, готуючись до гри користуються „Дитячою енциклопедією”, „Довідником з історії України”, „ Українським народознавством”.

Конкурс „ Хочу все знати і вміти” розвиває творчі можливості, природну кмітливість та спритність думки у школярів середнього та старшого віку. Його можна проводити в декілька етапів серед класів або груп учнів з одного класу ( наприклад, хлопці змагаються з дівчатами). Конкурс охоплює всі сторони шкільних інтересів, допомагає віднайти , розвинути та порівняти можливості учнів, вдосконалити навички колективної роботи, відчути насолоду боротьби та перевірити надійність друзів. На першому етапі

„ Пам’ять” учасники змагання роздивляються предмети , а потім кожен

записує на аркуші паперу, скільки він запам’ятав предметів , ІІ – спортивна спритність ( протягом 1 хв. не виходячи за межі кола, яке намальоване крейдою, потрібно підбити ракеткою тенісний м’яч найбільшу кількість разів). Конкурси „ Спритність рук”, „Ходячий калькулятор” ,”Майбутній банкір”(треба згадати який видатний українець зображений на тій чи іншій купюрі), „Слова”, „Поети” та інші потребують певних знань , які діти черпають з літератури різних напрямків.

„П’ять хвилин з мистецтвом” –це цікава форма , яка дозволяє регулярно спілкуватися з музикою, живописом, поезією. Наприклад дуже цікаво проходить заочна екскурсія по картинах нашої шкільної галереї, коли учням заздалегідь дається завдання розповісти про одну з картин. Разом з вчителем музики проводимо прослуховування творів видатних музикантів, присвячених порам року. Психологія проведення цих заходів вимагає ненав’язливості, короткочасності , підбору цікавих матеріалів одного з музичних, поетичних творів та творів мистецтва.

Літературний КВК – цікава форма популяризації творів якогось автора. Наприклад, в 5 –му класі разом з вчителем зарубіжної літератури ми проводили КВК по творчості Х.К. Андерсена. Діти готуючись до нього вивчали біографію казкаря , його твори, побували в „ Бюро знахідок” ,

ставили вистави із казок видатного казкаря.

Під час проведення поля чудес” Мій рідний край, моя земля” діти користувалися творами Є.Білоуса „Сім чудес Дніпропетровщини”, „ Славетні імена Придніпров’я”, І.Костирі „Межівська сторона”, М.Богомаза „Придніпров’я рухається та тече...”, „ Топонімія Дніпропетровщини”, „ Хрестоматія з історії та географії Дніпропетровщини”.

Ефективними технологіями масової роботи шкільної бібліотеки є також книжкові виставки. Цінність цієї форми для читача визначається тим, що він може зняти книгу з виставки, погортати її, швидко подивитися ілюстрації, зміст. Це можуть бути як традиційні ,так і інноваційні форми книжкових виставок. Наприклад,

- виставка – вікторина »Славетні імена мого краю»

- виставка – порада «Зупинись. Подумай», «Ти і закон »

- виставка одного жанру» До нас завітала казка»( для учнів 1-4 кл.),»Цей загадковий та таємничий світ фантастики» ( для старшоклас).

Дуже важливою технологією спілкування шкільного бібліотекаря з учнями молодших класів є голосні читання, яке в кінці закріплюється бесідою про прочитане.

Сьогодні до бібліотеки приходять не тільки за книгою чи інформацією, а й задля спілкування, для відтворення душевного комфорту. Бібліотека – місце , куди приходять за допомогою та підтримкою, тому й треба використати цей час з величезною користю( це й бесіди та анкетування ,коротке обговорення того чи іншого уривку з твору, перегляд періодичних видань для дітей та ін.)

Позитивною рисою інновацій у роботі бібліотеки є те, що вони не тільки сприяють популяризації фондів шкільних бібліотек, задоволенню читацьких інтересів різних вікових груп школярів, але й розкривають перед ними творчі можливості та здібності бібліотекарів ,їхні естетичні смаки, читацькі вподобання, індивідуальні якості як фахівців. Ми повинні довести дітям, що читання може доставляти естетичну насолоду, що спілкування з книгою не замінить ніщо і ніхто.