asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Сказання

випуск 3

Радіння

за пісні, які завжди були піснями

(Замість передмови)
Боян слів на вітер не кидає.
Сила його у кожній Букві, так сила кольчуги у красі і міцності кожного колечка; так Сила, Міць і Потужність Кола Радості у Силі, Міці і Потужності кожної Букви, кожного Складу, кожного Слова, кожного Сказання, піднесених Голосом Співаючого Пісню Пісні у Світозарну Путь, по якій мчить натхненна Трійка – Русь.

Ви тільки вимовляєте перші рядки Благоліпості, а Душа ваша вже приймає вінець Радості Буття; Її охоплює Дух Руху Цілеспрямованої Божественної Трійки, Душа Ваша мчить назустріч Великому Звільненню; Душа Ваша чує співаючу Веселку Думок Творця; і тоді за кожною Буквою, за кожним Словом відкривається Книга Життя; ви не вірите своїм очам і перечитуєте, а там звучить нова сторінка Книги Життя, і ще… ви не вірите своєму слуху, бо чуєте свій голос і впізнаєте його вібрації у Русі Сторінок Книги Життя…

Велика Ріка Життя розливається на чисельні Животворні Джерельця -Річечки, об’єднуючи малу Вітчизну Роду Божественних Людей з Великою Вітчизною, щоб відновити Кровообіг Божественної Вічності.

Боян слів на вітер не кидає, бо у Всесвіті сьогодні розкривається від довгої зими наша Благородна Земля-Матінка, у Всесвіті сьогодні Весна. А се означає тільки одне – Потік Торжества Життя-Богородиці, що відроджується; а се означає – йде Велике Впізнавання і Самовизначення Роду Божественних Людей на Землі і у Всесвіті.

Боян Всесвіту мовить,

Від Пісні Пісень іде луна.

На крилах Вогняної Зорі

Навколо Землі летить Вона.
Із пісні слів не викинеш.

Це про Людину, створену за Образом і Подобою Життя-Сенсу, Життя-Пісні.

Читайте ці слова.

Співайте ці слова.

І будьте радісні, міцні, мудрі, гармонійні, вічні – подібно до Життя-Пісні…

З Богом! З Богом! З Богом!

Коліноуклінний
-1-

Сказання

про радісну емблему
Пісня співається.
Світанки дзвенять над Землею – принадно-ласкаві, щемливо-радісні, близькі і далекі, знайомі і рідні. Пісня Пісні співається.

Пуп’янки Квітів тягнуться назустріч Сонцю-Сказанню, бо будуть збережені назавжди Мовою Краси Перетворюючої.

Піснею Пісня Пісні співається.

Земля по-весняному неповторна. Рух Краси звільняє Сили Її небачені і нечувані дотепер і творить Пуп’янок Урочистого Відкриття.

Піснею Пісні Пісня співається.

І якщо проявлена Чаша Землі Возсіянная у Всесвіті Благоданному, значить і проявлений Рух Поповнення її Силою Краси Кольору і Звуку Первісного, значить проявляється Космічне Право на Перше Слово у кожному з Роду Божественних Людей.

І якщо проявлене Коло Радості Землі, значить і проявлений Промінь Великий , що лине з Ясного Зору, значить Зір Серця кожного з Роду Божественних Людей проявляється віднині Променем Радісного і Натхненного відкриття, об’єднуючись через Коло Радості Землі з Вічним Колом Радості, що Розширюється.

І якщо проявлені Долоні Світлоносних Немовлят Землі, значить і проявляється Рішучість Звільнення Світла Роду Божественних Людей, значить плавляться ілюзії днів у Родовій Чаші Життя.

І якщо проявлений Камертон Любові Землі, значить і проявляється Звук Первинного Ауму у кожному з Роду Божественних Людей, бо співає, кличе Велика Вітчизна-Життя-Богородиця.

І якщо проявлена Космічна Ліра Землі, значить і проявлений Голос Першого Співця Першої Весни Ауму, що кличе і налаштовує Рідну Вітчизну на Божественне СуГолосся, значить проявляються ті, що співають Пісню Пісні Божественного Перетворення Життя.

І тримає Ненька-Доля, Матінка-Життя Рушник Благоліпний, вишитий Візерунками Сонячними, розносячи Чашу Життя Землі-Голубоньки, що розквітла Співаючими Веселками Кола Радості, Мироточчям, Сонячного Сплетіння Всесвіту. І торить Живія Радості Путь-Доріженьку Світлоносну Сходження Роду Божественних Людей.

І торжествує Русь Сердечна, і торжествує Душа Її, вмита Тресвітлим Сонцем…

О, Подіуме Великої Радості Блаженного Світу!

Спасибі тобі, неповторна і несказанна Земле-Матінко, за Божественну Силу Твого Прощення, Терпіння і Милосердя, за твою Любов-Мироточіє!

-2-

О, Подіуме-Русь Витоків Роду Божественних Людей!
Спасибі Тобі, Натхненна Колиско Творчості, за Міць Твою Вознесену, за Ніжність Материнську, за Святість Твою міцну і за Сумлінням.

О, Подіуме-Русь Краси і Щиросердя!

Спасибі Тобі, Пісне розлога, за Молитви-Радіння Твої Яснодзвонні; за Спрямування Твоє назустріч Всевишній Космічній Ясності; за сим і зростає Сила Звільнення Роду Божественних Людей від ілюзій, а значить зростає Звільнена Радісна Сила Роду Божественних Творців, створюючи навколо Землі і на Землі потужний Коловорот Очищення: розчакловування, роззомбування, розкодовування, розкриття закритих людських структур, знімаючи всі питання про ,, хазяїна ” світу сього, бо Рух Звільнення зворотній тому, що закладається у свідомість людей, ведучи їх від одного фантому ілюзій до іншого, бо цей Рух-Стан Життя скасовує ,, щемливі ” чари матриць пророцтв і віщувань майбутнього, бо цей Рух-Стан є Волевиявленням Космічного Вищого Божественного Закону, який повертається на Круги Своя Земні крізь Возсіянне Коло Радості Людей Силою Великого Променя, що лине з Ясного Зору.

Оспівуючий Радість Звільнення

Боян Усія Русі.

-3-

-4-
Сказання-Звернення

до співаків Усія Русі
Любо слухати спів Птахів Усія Землі!.. Любо від Любості… Зрікаючись від марноти марнот, ми на мить об’єднуємося із співаючими і отримуємо одні крила, наближаючись до Єдиного Ритму Природи, до осмислення і сприйняття Життя таким, яким Воно є без наших примх, нашого ,, в собі ” і ,, для себе ”. У Єднанні і СуГолоссі ми починаємо розуміти свою крихітність і свою Велич, бо поповнюємося Джерелами Життя, по яких в’ється Сказання про Любов:

Хай буде Світло!.. Хай буде Світло!.. Хай буде Світло!..

Любо слухати спів Сонячних Співців Усія Русі:Зимою і Літом, Осінню і Весною, незалежно від погоди у власному або в ,, огульному домі ”. Їх можна почути, не бачачи їх наочно, не буваючи на їхніх концертах, бо Пісня, яку вони співають, яка співається в них, чується від Зорі до Зорі: Її співають Птахи, Квіти, Джерела, Зірки, Ангели, Галактики; Вона багатомірна, багатобарвна, багатолика, живосійна Вічним Колом Радості, що розширюється від Сказання Великого, як саме Життя:

Хай буде Світло!..

Так, Життя твориться і донині, і так буде завжди, бо Світло розширюється, Слово мовиться, Пісня співається, і кожного разу там, де Воно запалюється у серцях, Воно виходить з ВУСТ люблячих, Вона дзвенить Голосом Голосів… Світло. Слово. Пісня… Рух. Закон. Голос… Мрія і Дійсність.

А якщо так: Рух, Путь, Боян Усія Русі, Голос, Сила, Закон, Воля, Перетворення Русі, Землі, Воскресіння, Вознесіння?..

І аплодують Галактики Героям Космосу, і запалюються їхні Зірки на Небі і Землі, об’єднуючись у Путь Героїв: нею зможуть пройти Творчі, Очищаючі і Звільнюючі Токи Великого Ауму; ця Путь-суть Явлення Життя такого, яке Воно є, - Життя-Богородиці.

Любо слухати Вічну Пісню, але виконувати і нести Її Світло людям – Доля Висока і Благосна, бо Сказання з люблячих Вуст Божиїх лине:

Хай буде Світло!..

То як же почути і прийняти Співцю Русі Витоки Вічної Пісні, якщо Чаша його перевернена-перекинена і наповнюється тільки випарами власного або ,, огульного ” вимислу, чадом бажань слави і сили, дозволами і видіннями закритої структури,регулюючої надходження щастя на ринки змагання? Якщо його енергія та енергія тих, хто дослухається до нього, проливається у жадібно скручені спіралі книги мертвих; і запалюються зовсім інші зірки; і проявляється зовсім інша путь; і рухається нею зовсім інша субстанція - фантоми оволодіння волею і вибором людини: магічному спруту потрібна творча енергія, дана людині для Поповнення Сили Перетворюючої, для Злету, для Воскресіння його Пісні, для Служіння.

То як же побачити, почути і зрозуміти Співцю Русь Правду-Матінку, якщо він боязкий і заздрісний, марнославний і слабовільний?.. Якщо він зраджує

-5-

Світло, Слово, Пісню не тричі на день, а три рази по три і більше, проливаючи сльози жалю до самого себе, накопичуючи на ,, завтра ” свої срібляники?..

То як же Співець Русі може стати ним, якщо він бачить свою духовність тільки у книгах та посланнях учителів-самозванців, яких цікавить – крім слави і сили – тільки одне: ,, обрізати ” крила Русі-Птиці-Голубки, не дати їй

здійснити свою Космічну Місію – відродити Рід Божественних Людей, Блаженних за Суттю Духовного Життя-Богородиці?..

То як же Співець Русі може йти до людей, якщо в нього на обличчі гримаси печалі, туги, смутку, страху, презирства, войовничості?.. Або духовної пиятики?.. Або важкого похмілля?.. Або сліпого фанатизму?.. Або вражаючого нахабства захваленого пузиря, якого розперло від відсутності Божественної Міри?..

То як можна стати Бояном Усія Русі,якщо у кожному рядку ,, якщо ” та ,, якби ”, ,, ми були ”, ,, ми станемо ”, якщо в них не Мироточить Творчий Вогонь Доби Перетворення, часу Вирішального Вибору Людства?.. Якщо в них не Мироточить Блаженно Радісний Досвід Співця і всього Божественного Людства?.. Якщо через них, через Голос Голосів не проявляється Коло Радості Співця, його Благодайна Чаша Життя, наповнена Палкою Живією Духовності Божественного Життя?..

То як він може стати Бояном, Піснярем Роду Божественних Людей, якщо у нього повідок на шиї, та стеля у небі?.. Якщо він сліпий і дурний через легкодухість, залежність, власну замкненість,власну зневіру, зробленого ним вибору на користь катехізису ілюзій, який мріє про ,,кінець світу ”?.. Якщо він не розуміє, що Головне Сказання Часу Спасителя – Сказання про Звільнення Світла Людей і кінець ілюзій?.. Якщо він не усвідомить, що Вибір Всесвітній – Єдиний, Вічний, Заповітний, і його роблять Зернини, звільнені, і ті, що звільняються від полови, що душить Зернини?..

Тому засівається Поле Радості на Повернених Землях Життя такого, яке Воно є; тому творить Співець,відкритий Небесам, Пісню-Воленьку, Пісню-Початок, Пісню Пісні на повернених вільних землях своєї Долі, а значить, на тій Землі, де він знайшов Коло Радості.

Так, Життя Нове не будується, Пісня Нова не складається; Життя – Пісня повертається на Кола Свої, у Коло Радості Людське, утверджуючи Путь Служіння, що з’єднує Коло Радості Земне і Небесне, Чашу Життя Людського і чашу Життя-Богородиці.

Розумом Русь не розпізнати, бо Русь-Душа є Путь Служіння Роду Божественних Людей, це – Батьківщина Святогорів-Богатирів, Боянів, Піснярів, Кобзарів, утверджуючих своїм життям і Вільною Волею Космічної СпівТворчості цю Путь Служіння. Во Істину! Во Істину! Во Істину!

Жити на Русі і бути вільним від її Космічної Місії – недоладно;

недоладно мати Голос Голосів І бути вільним від Голосу Початку, від

-6-

Частоти і Чистоти Камертону Перетворення Життя;

недоладно марнувати своє життя, не піднісши його до Путі, за якою стоїть Вічність;

недоладно горіти від заздрості і злості, пам’ятаючи про Вічність;

недоладно тікати від страху в ,, кущі ” марнослів’я і пристосуванства: тікають тільки плевели, бо вони проявляються ,, у всій своїй красі ”, намагаючись утримати владу над тими, хто годує ,, сімох з ложкою ”;

недоладно бачити це і боятися їх, бо Судні Дні Очищення і Звільнення радісні і довгоочікувані;

недоладно добровільно віддавати себе в руки тих, хто заклопотаний – завуальовано чи ні – пошуками засобів живлення для павучої верхівки і самого павука, що возсідає з печаткою книги померлих;

недоладно з ними воювати до втрати Пульсу Життя-Богородиці у собі, бо переможців у цій війні не буває: освячувати треба всю систему поневолення Роду Божественних Людей…

Любо слухати спів Боянів Усія Русі, які стали на захист Роду Божественних Людей!

Любо бачити у Вогняній Зорі кожного дня Вогняне СуГолосся Братів і Сестер, співаючих Пісню Звільнення Світла Людей!

Во Істину!

Співаючий у Колі Радості

Боян Усія Русі.

-7-
Сказання за тверезу Русь
Що за Древо дивнеє росте?!.

Що за птахи дивнії співають?!.
Прокидаючись рано-вранці, побачивши Сонце у човнику – рум’яний Лик Радості – і щедро благодайні промені, слинний Руссіянин, промовистий глибоко у душі, але стислий слововиливом душевним, вигукує:следующая страница >>