asyan.org
добавить свой файл
1

КАРТКА

із зразками підписів та відбитком печатки
Власник рахунку

Повне найменування_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Скорочене найменування ___________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________________________________________________

Місцезнаходження_________________________________________________________________

Додаток 2

до Інструкції про порядок відкриття,

використання і закриття рахунків

у національній та іноземних валютах

^ ВІДМІТКА БАНКУ
Дозвіл на прийняття зразків підписів

Головний бухгалтер

(або інша уповноважена

на це особа банку) _________________

(підпис)
_________________ 20_____р.

______________________________________________тел. №______________________________

^ ІНШІ ВІДМІТКИ

Назва організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований __________________________
_________________________________________________________________________________ _______________________________________________________

(міністерство, центральна кооперативна або громадська організація)

_________________________________________________________________________ ___________________________________________________

Найменування банку: ПАТ «Старокиївський банк» ______________________________________________

Місцезнаходження банку: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8 ______________________________________________

Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які просимо вважати обов'язковими _________________________________________________________
під час здійснення операцій за поточним рахунком №
Чеки та інші розпорядження за рахунком просимо вважати дійсними

в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів


^ Зразок відбитка печатки

(посада і підпис керівника чи заступника керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований)

^ Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово

користуються правом першого або другого підпису, засвідчуємо:

Керівник___________________________

Гол. бухгалтер' _____________________

Посвідчу вальний напис нотаріуса2 (форма №69)
Місто (село, селище, район, область, (Автономна Республіка Крим)),
Україна


_______________________________ я, _____________________________,

(число, місяць, рік словами) (прізвище та ініціали)

нотаріус________________________________________________________

(найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

_______________________________________________________________,

засвідчую справжність підпису. __________________________________

(посада, найменування юридичної особи,

_______________________________________________________________,

прізвище, ім'я та по батькові представника)

який зроблено у моїй присутності

Особу представника встановлено, його (її) дієздатність та повноваження перевірено.

^ Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто __________________________________Видані грошові чеки

дата

з№

до№

дата

з№

до №(державного мита, плати)

Печатка Нотаріус Підпис

1Підписи керівника і головного бухгалтера у випадку, передбаченому пунктом 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

2Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.