asyan.org
добавить свой файл
1
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва

5 клас. Види образотворчого мистецтва

ІІ семестр

№зп

Зміст

Державні вимоги  до рівня   загальноосвітньої підготовки учнів

Кільк. год

Дата пров.
Розділ 2. ЖИВОПИС

6
1

Види живопису

види живопису; різні техніки живопису

1
2

Колірний спектр

засоби художньої виразності живопису (колір, кольорові сполучення, насиченість, світлота, відтінок);

1
3

Колорит

особливості гармонії кольорів; утворення нових кольорів та їх відтінків

1
4

Вплив світла на колір. Флористика
1
5

Повітряна перспектива. Настрій

передавати плановість засобами живопису

1
6

Повітряна перспектива. Пейзаж
1Розділ 3.^ СКУЛЬПТУРА І ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

7
7

Що таке скульптура. Види скульптури

види скульптури; створювати образи людей, тварин, сюжетно-тематичні композиції з різних пластичних матеріалів;

1
8

Засоби художньої виразності у скульптурі

засоби художньої виразності скульптури (об’єм, форма, фактура); скульптурні техніки та матеріали;

1
9

Українські писанки

композиційні особливості творів декоративно-прикладного мистецтва;

1
10

Символіка українського орнаменту

види орнаментів

1
11

Як стилізувати природні форми

закономірності стилізації, стилізувати природні форми (тварин, птахів, квітів) для створення декоративних композицій у різних форматах;

1
12

Народні промисли

використовувати символіку кольорів при створенні декоративних композицій;

1
13

Петриківський розпис
1Розділ 4. ^ ПОЄДНАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ

3
14

Мистецтво навколо нас

особливості засобів художньої виразності різних видів мистецтва;

створювати композиції з урахуванням особливостей різних видів мистецтва;

1
15,16

Ляльковий театр
2Узагальнення вивченого матеріалу^ Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва

5 клас. Види образотворчого мистецтва

І семестр

№зп

Зміст

Державні вимоги  до рівня   загальноосвітньої підготовки учнів

Кільк. год

Дата пров.
Вступ.^ ЩО ТАКЕ МИСТЕЦТВО
2
1

Види образотворчого мистецтва.
1
2

Із чого починається картина. Формат.

Як скомпонувати малюнок в обраному форматі

обирати формат та різні варіанти розташування елементів композиції

1Розділ 1. ГРАФІКА

14
3

Ботанічні замальовки.

передавати природні форми засобами художньої виразності графіки;

1
4

Графіка. Види графіки. Графічні техніки

види графіки, засоби художньої виразності графіки (лінія, штрих, крапка, пляма);

1
5

Лінія та силует у рисунку.

створювати образи людей враховуючи масштабність і пропорції;

1
6

Прийоми композиції
1
7

Що таке конструкція і пропорції
1
8

Світлотінь

вплив освітлення на виявлення об’єму форми (складові світлотіні);

1
9

Знайомство з перспективою, рисування куба
1
10

Рисування предметів прямокутної форми
1
11

Рисування предметів циліндричної форми

вплив освітлення на виявлення об’єму форми

1
12

Рисування предметів подібних до кулі

вплив освітлення на виявлення об’єму форми

1
13

Рисування предметів складної форми
1
14

Ілюстрація

засоби графіки для створення художніх образів;

1
15

Із чого складається книжка
1
16

Художній шрифт
1Ужиткова графіка


^ 5 клас. Види образотворчого мистецтва
Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Графіка

Учень

знає і розуміє:

 • види графіки;

 • засоби художньої виразності графіки (лінія, штрих, крапка, пляма);

 • вплив освітлення на виявлення об’єму форми (складові світлотіні);

уміє:

 • обирати формат та різні варіанти розташування елементів композиції;

 • передавати природні форми засобами художньої виразності графіки;

 • створювати образи людей враховуючи масштабність і пропорції;

застосовує:

 • засоби графіки для створення художніх образів;

 • різні графічні техніки та матеріали

Живопис

Учень

знає і розуміє:

 • види живопису;

 • засоби художньої виразності живопису (колір, кольорові сполучення, насиченість, світлота, відтінок);

 • особливості гармонії кольорів;

уміє:

 • передавати плановість засобами живопису;

 • утворювати нові кольори та їхні відтінки;

застосовує :

 • різні техніки живопису;

 • набуті знання та уміння з кольорознавства у творчій діяльності

Скульптура.
Декоративно-прикладне мистецтво

Учень

знає і розуміє:

 • види скульптури;

 • засоби художньої виразності скульптури (об’єм, форма, фактура);

 • скульптурні техніки та матеріали;

 • закономірності стилізації та композиційні особливості творів декоративно-прикладного мистецтва;

 • види орнаментів;

уміє:

 • створювати образи людей, тварин, сюжетно-тематичні композиції з різних пластичних матеріалів;

 • стилізувати природні форми (тварин, птахів, квітів) для створення декоративних композицій у різних форматах;

 • використовувати символіку кольорів при створенні декоративних композицій;

застосовує :

 • різні техніки, прийоми та матеріали для реалізації творчого задуму у декоративних і скульптурних композиціях

Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв

Учень

знає і розуміє:

 • особливості засобів художньої виразності різних видів мистецтва;

 • зв'язок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, музикою, літературою, театром, цирком, кіно);

уміє:

 • створювати композиції з урахуванням особливостей різних видів мистецтва;

застосовує:

 • відповідні засоби художньої виразності, техніки та матеріали для створення композицій

Наприкінці 5 класу учень виявляє здатність:

 • розрізняти види образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, порівнювати засоби художньої виразності творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, інтерпретувати їх зміст;

 • розуміти взаємодію образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком, кіно) та застосовувати міжпредметні компетентності у художньо-творчій діяльності;

 • виконувати творчі роботи у різних видах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виготовляти сувеніри ( індивідуально, в колі однолітків, в родині);

 • висловлювати власні судження про образотворче та декоративно-прикладе мистецтво, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, співпрацювати в групах;

 • проявляти допитливість у процесі пізнання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, використовувати різні друковані джерела інформації про них у навчально-пізнавальній діяльності