asyan.org
добавить свой файл
1 2
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 5 квітня 1994 р. N 226

Київ
Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 433 ( 433-95-п ) від 16.06.95

N 1381 ( 1381-2003-п ) від 30.08.2003

N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005

N 1061 ( 1061-2006-п ) від 01.08.2006

N 146 ( 146-2008-п ) від 05.03.2008

N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008 }

{ У назві, тексті постанови та додатках 1 і 2 до неї слова

"які залишилися без піклування батьків" замінено словами

"позбавлених батьківського піклування" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ N 1381 ( 1381-2003-п )

від 30.08.2003 }


З метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту

та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,

Міністерству соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим,

обласним, Київській та Севастопольській міським державним

адміністраціям упорядкувати протягом 1994-1996 років у

встановленому порядку мережу державних навчально-виховних закладів

для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, віддаючи

перевагу розвиткові нових форм виховання таких дітей, зокрема

дитячим будинкам сімейного типу. Забезпечити державний захист цих

закладів від перепрофілювання, продажу, приватизації.


( Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ

N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )


2. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,

Міністерству соціального захисту населення разом з Урядом

Республіки Крим, обласним, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями:
до 1 вересня 1994 р. переглянути склад працівників будинків

дитини, дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування. Залучати до роботи в

цих закладах осіб, яким притаманні сердечність, доброта, висока

відповідальність за доручену справу. Встановити порядок, за яким

комплектування кадрами зазначених закладів має провадитися

першочергово;
вживати заходів до підвищення якості виховання і навчання

учнів у навчально-виховних закладах, духовного, творчого та

інтелектуального розвитку їх вихованців в умовах розбудови

незалежної держави;
відкривати в зазначених закладах спеціальні класи і групи з

поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного,

гуманітарного, трудового, спортивного та інших профілів за

інтересами школярів;
при доборі батьків-вихователів для дитячих будинків сімейного

типу враховувати їх ділові, моральні якості, здібності й досвід

роботи з дітьми.
3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,

Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству

соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

передбачати у планах економічного і соціального розвитку та

бюджеті капіталовкладення й асигнування на будівництво,

реконструкцію і капітальний ремонт навчально-виховних закладів для

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
4. Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям:
до 1 липня 1994 р. розробити і затвердити регіональні

програми соціального захисту й підтримки дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, в яких передбачалося б,

зокрема, одержання кожною дитиною освіти і спеціальності з

наступним працевлаштуванням, забезпечення житлом, отримання в

установленому чинним законодавством порядку пільгових кредитів

тощо;
заохочувати виробничі об'єднання та підприємства до

спрямування частини прибутку, що залишається в їх розпорядженні,

та наявних матеріально-технічних ресурсів на поліпшення

матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів для

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
5. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,

Міністерству соціального захисту населення, Державному комітетові

з матеріальних ресурсів, Державному комітетові з легкої і

текстильної промисловості, Уряду Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

забезпечувати в першочерговому порядку навчально-виховні заклади

для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

матеріально-технічними ресурсами, обладнанням, транспортними

засобами, товарами культурно-побутового та спортивного

призначення, господарського вжитку.
6. Міністерству освіти, Міністерству сільського господарства

і продовольства, Державному комітетові з матеріальних ресурсів,

Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській

міським державним адміністраціям сприяти створенню і розширенню

при дитячих будинках і школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, підсобних господарств і

цехів. Забезпечувати першочергове виділення їм згідно з потребою

сільськогосподарських угідь, матеріально-технічних ресурсів,

добрив, насіння, садивного матеріалу тощо. Надавати зазначеним

закладам пільги для функціонування та розвитку їх підсобних

господарств і цехів.
7. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,

Міністерству соціального захисту населення, Міністерству

сільського господарства і продовольства, Державному комітетові з

матеріальних ресурсів, Державному комітетові по харчовій

промисловості, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати

першочергове постачання навчально-виховним закладам для

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

продуктів харчування, в тому числі спеціальних продуктів дитячого

харчування, овочів і фруктів відповідно до норм харчування і

контингенту дітей.


( Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ

N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )


8. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти,

Міністерству у справах молоді і спорту, Уряду Республіки Крим,

обласним, Київській та Севастопольській міським державним

адміністраціям разом з регіональними і галузевими профспілковими

об'єднаннями та Дитячим фондом щороку організовувати оздоровлення

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у

дитячих санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах.
9. Міністерству охорони здоров'я:
забезпечувати медичне обслуговування (у тому числі

стоматологами-ортопедами) дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування;
двічи на рік проводити медичні огляди всіх дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі потреби

брати їх на диспансерний облік, здійснювати постійний медичний

нагляд за ними і своєчасне лікування;
забезпечити пріоритетне постачання навчально-виховним

закладам необхідних медикаментів, медичної апаратури та

обладнання, засобів корекції фізичного розвитку.
10. З метою прилучення дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, до надбань українського і світового

мистецтва, формування і розвитку іх творчих здібностей

Міністерству культури, Міністерству освіти разом з Дитячим фондом,

Федерацією професійних спілок, творчими спілками, систематично

проводити у дитячих будинках, школах-інтернатах, професійних

начально-виховних закладах театральні вистави, концерти, виставки

образотворчого та інших видів мистецтва, творчі зустрічі з

літераторами та митцями. Систематично організовувати

конкурси-огляди молодих талантів з метою відбору найобдарованіших

дітей для навчання у спеціальних мистецьких закладах і дитячих

школах естетичного виховання.


Рекомендувати творчим спілкам, іншим громадським організаціям

та об'єднанням безплатно передавати у користування

навчально-виховним закладам для дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, художню, нотну та іншу спеціальну

літературу, твори мистецтва, музичні записи тощо.
Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,

звільняються від сплати за навчання у державних дитячо-юнацьких

спортивних школах, дитячих школах естетичного виховання та

гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і

культурно-освітніх закладах незалежно від їх відомчої

підпорядкованості.
11. Передбачити для дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, що виховуються, або навчаються у

навчально-виховних та навчальних закладах, єдиний квиток, який дає

право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв,

спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському

(приміському) транспорті (крім таксі).
Міністерству освіти за погодженням з Міністерстовм культури,

Міністерством у справах молоді і спорту, Міністерством транспорту,

Державним комітетом по житлово-комунальному господарству розробити

та затвердити відповідну інструкцію на зразок єдиного квитка.
12. Установити, що діти-сироти і діти, позбавлені

батьківського піклування, крім тих, що перебувають під опікою

(піклуванням), знаходяться на повному державному утриманні.
Міністерству освіти і Міністерству фінансів разом з іншими

заінтересованими міністерствами і відомствами:
у місячний термін упорядкувати та затвердити норми і

нормативи утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, і матеріального забезпечення навчально-виховного

процесу;
враховуючи особливості утримання дітей у будинках дитини,

дитячих будинках, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, передбачити збільшення

асигнувань на харчування та придбання м'якого інвентаря для

вихованців цих закладів на 10 відсотків порівняно з масовими

навчально-виховними закладами.
Уряд Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації у разі необхідності можуть

збільшувати грошові й натуральні норми витрат на утримання дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
13. Установити, що:
1) дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського

піклування, особам з їх числа, а також учням та студентам, які в

період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і

перебували на повному державному утриманні в загальноосвітніх,

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, при вступі на

навчання до професійно-технічних та вищих навчальних закладів

видається безоплатно за рахунок коштів тих закладів, які вони

закінчили, комплект нового одягу і взуття на суму не менш як

12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова

допомога в розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму

доходів громадян. Учні та студенти зазначеної категорії

зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах,

до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до

закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються

безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м'яким

інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку

шкіл-інтернатів. { Абзац перший підпункту 1 пункту 13 в редакції

Постанови КМ N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008 }
Особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від

18 до 23 років залишилися без батьків, до завершення навчанняследующая страница >>