asyan.org
добавить свой файл
1
Информация об органах управления эмитента и должностных лицах№ п/п

Фамилия, Имя,

Отчество

Должность

Дата рождения
Образование, стаж руководящей работы, название предприятия и предыдущей должности,
Полномочия и обязанности, размер выплаченного вознаграждения; в случае, если должностное лицо занимает должность на другом предприятии, указать должность, наименование и местонахождение предприятия
Обоснование изменений в персональном составе относительно каждого лица, информация о наличии у должностных лиц непогашенной судимости за должностные преступления
Количество принадлежащих акций
(шт)

Доля в уставном капитале
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководящий состав предприятия:

1.

Малашенко Валерій Іванович

голова

Правління

21.09.1945

освіта вища, на керівних посадах 44 роки, попереднє місце праці - керуючий трестом „Кримморгідробуд”

Згідно статуту

Посадова особа переобиралася у зв`язку із закінченням терміну повноважень органу управління.

384047

9,939%

2.

Гусєв Євген

Вікторович

Заступник голови Правління

04.09.1946


освіта вища, на керівних посадах 36 років, попереднє місце праці - заступник керуючого трестом „Кримморгідробуд”


Згідно статуту

Посадова особа переобиралася у зв`язку із закінченням терміну повноважень органу управління.

196986

5,098%

3.

Будиш Віктор Петрович

Член

Правління

23.10.1955

освіта базова вища, на керівних посадах 32 роки, попереднє місце праці – начальник відділу технічного флоту треста „Кримморгідробуд”

Згідно статуту

Посадова особа переобиралася у зв`язку із закінченням терміну повноважень органу управління.

196986

5,098%

4.

Пузирьов Микола Кузьмич

Член Правління

27.11.1955

освіта вища, на керівних посадах 26 років, попереднє місце праці – помічник голови ради директорів ЗАТ „Морбуд”


Згідно статуту

Посадова особа переобиралася у зв`язку із закінченням терміну повноважень органу управління.

202955

5,252%

5.

Тацієнко Григорій

Якович

Член

Правління

15.08.1947

освіта базова вища, на керівних посадах 40 років, попереднє місце праці – начальник БУ – 460 треста „Кримморгідробуд”

Згідно статуту

Посадова особа переобиралася у зв`язку із закінченням терміну повноважень органу управління.

5283

0,137%

6.

Поліановичс

Сергейс

Голова Спостережної ради

1960

освіта вища, керівник філії акціонерноготовариства «BMGS» Латвійської Республіки


Згідно статуту

Посадова особа переобиралася у зв`язку із закінченням терміну повноважень Спостережної ради7.

АТ «BMGS» Латвійської Республіки

член Спостережної ради


Згідно статуту

Посадова особа переобиралася у зв`язку із закінченням терміну повноважень Спостережної ради


965613

24,99%

8.

Мазлумян

Олександр

Михайлович

член Спостережної ради

01.08.1954

освіта вища, на керівних посадах 25 років, попереднє місце праці – начальник судноремонтної дільниці УТФ

Згідно статуту

Посадова особа переобиралася у зв`язку із закінченням терміну повноважень Спостережної ради

4418

0,114%

9.

Маліцька Ганна Сергіївна

Голова Ревізійної комісії.

21.12.1957

освіта вища, на керівних посадах 9 років, попереднє місце праці – заступник головного бухгалтера ЗАТ „Морбуд”

Згідно статуту

Посадова особа переобиралася у зв`язку із закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії.

-

-


Протягом звітного періоду товариство ліцензій та дозволи на окремі види діяльності не отримувало. Товариство не належить до будь-яких об`єднань. ВАТ послугами рейтингового агентства не користується: в статутному фонді товариства державна частка відсутня, стратегічне значення для економіки і безпеки держави товариство не представляє, "домінуюче" становище не займає. У зв`язку з тим, що емітент - акціонерне товариство, пункт "Інформація про органи управління емітента" не заповнюється. Інформація про засновників відсутня, тому що Товариство було засновано раніше звітного року. Загальні збори акціонерів за звітний період будуть проведені протягом ­2012 року. Інформація про дивіденди відсутня у зв`язку з тим, що за звітній та за попередній періоди дивіденди Товариством не нараховувались і не виплачувались. Боргові, іпотечні, похідні та інші цінні папери не випускалися, на внутрішніх та зовнішніх ринках не розміщувались; фактів лістингу/делістингу на фондових біржах в звітному періоді не було; додаткова емісія не проводилась. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції відсутня, тому що Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної Протягом звітного періоду товариство ліцензій діяльності. Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів звітності Товариством не складається. Емітент не здійснював випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості.

Рішення про зміну складу посадових осіб Емітента прийняті 15.04.2011р. Загальними зборами акціонерів.