asyan.org
добавить свой файл
1
Контрольна робота по темі "Трудове право"
05 квітня 2011 р.
______________________________________

(прізвище та ім'я)

Варіант № 1

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 1. З якого віку особа може ставати до роботи без згоди батьків ?

А. 14 років; Б. 16 років; В. 18 років; Г. 21 рік;

 1. Яке твердження розкриває зміст поняття "підприємництво ?

А. трудова діяльність за договором;

Б. виконання сезонних робіт;

В. робота за контрактом;

Г. самостійна діяльність з метою отримання прибутку.

 1. Строк випробування під час прийняття на роботу не може бути більшим …

^ А. 1 місяця;

Б. 2 місяців;

В. 3 місяців;

Г. 6 місяців..

 1. Трудовий договір - це …

А. правова форма вирішення трудових спорів;

Б. угода між трудовим колективом і адміністрацією підприємства;

В. робота за контрактом;

Г. угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою.

 1. ^ Яка тривалість робочого тижня 15-річного учня, який працює кур’єром у позаурочний час ?

А. 12 годин; Б. 24 години; В. 36 годин; Г. 40 годин.

 1. Яка тривалість щорічної основної відпустки неповнолітніх працівників ?

А. 12 кал.днів; Б. 24 кал.днів; В. 31 кал.днів; Г. 56 кал.днів.
^ ЗАДАЧА № 1

До складу бригади, що працює позмінно (І зміна — з 8°° до 16°°, II — з 16°°-2300 , ІII — з 23°°-600), входять:

а) 25-літня М.;

б) 17-літній К.;

в) 28-літня О. (інвалід III групи);

г) 24-літня Ж. (має дворічну дитину);

ґ) 18-літній С. (навчається заочно в технікумі).

^ Щодо яких осіб порушено трудове законодавство? Чому ?
Рішення : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ ЗАДАЧА № 2

До власника підприємства звернулися батьки Олега П. (15 років, навчається у школі) із вимогою звільнити свого сина з роботи, оскільки на їхню думку, ця робота дуже його втомлює і негативно впли­ває на стан здоров'я. Власник відповів, що хлопець дорослий, самостійно влаштувався на цю роботу і самостійно буде звільнятися. Дайте оцінку ситуації. Хто правий? Яке рішення буде прийнято?
Рішення : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ ЗАДАЧА № 3

За умовами трудового договору, укладеного із сімнадцятилітнім Антоном 2 січня 2003 року для нього встановлюється:

а) 5-денний робочий тиждень із 8-годинним робочим днем;

б) випробний термін 10 днів;

в) відпустка 25 календарних днів (з 1 грудня 2003 року).

Антон заявив, що хоче відпустку влітку, але власник пояснив, що відпустка надається лише через 11 відпрацьованих місяців. ^ Які норми трудового законодавства було порушено при укладенні трудового договору із Антоном?
Рішення : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ ЗАДАЧА № 4

Розв'яжіть:

(А:Б + В + 2):Г = Ґ-Д, коли:
А — тривалість робочого часу на тиждень у осіб, зайнятих на шкідливих роботах;

Б — максимальний термін випробування для інженера;

В — час, що вважається у трудовому законодавстві початком нічного робочого часу;

Г — максимальний час з моменту скоєння дисциплінарного право­порушення, протягом якого накладається дисциплінарне стягнення;

Ґ — термін, протягом якого КТС повинна розглянути скаргу робітника;

Д — Термін нез'явлення на роботі робітника внаслідок тимчасової

непрацездатності, понад який роботодавець має право його звільнити.


Рішення : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кількість набраних балів ________________________________

Оцінка за контрольну роботу ____________________________

Підпис вчителя _________________________________________

Контрольна робота по темі "Трудове право"
05 квітня 2011 р.
______________________________________

(прізвище та ім'я)

Варіант № 2

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 1. До якого віку неповнолітній, який працевлаштовується, проходить щорічний медичний огляд ?

А. 14 років; Б. 16 років; В. 17 років; Г. 21 рік;

 1. Яке називається документ, що підтверджує право на заняття підприємницькою діяльністю ?

^ А. довідка про відкриття банківського рахунку;

Б. довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

В. свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

Г. паспорт громадянина України.

 1. Тривалість щорічної відпустки для працівників віком до 18 років становить …

А. 31 календарний день;

Б. 15 діб;

В. 24 доби;

Г. календарний місяць.

 1. Петро К. подав заяву про звільнення за власним бажанням за два тижні. Після закінчення цього строку директор заводу повідомив, що не може його звільнити, оскільки на його місце не знайдено іншого працівника. Розв'яжіть ситуацію :

^ А. Петро працюватиме доти, доки не буде знайдено заміну на його місце;

Б. директор повинен звільнити Петра у термін, вказаний у його заяві;

В. Петро має самостійно підшукати іншого працівника на свою посаду;

Г. Петро має відпрацювати на заводі ще 14 тижнів.

 1. Яка тривалість робочого тижня 17-річного учня ПТУ, який працює в позаурочний час на будівництві ?

А. 18 годин; Б. 24 години; В. 36 годин; Г. 12 годин.

 1. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як …

А. 18 годин; Б. 24 години; В. 42 години; Г. 56 годин.

^ ЗАДАЧА № 1

У громадянки Рачинської чоловік інвалід І групи. Вона працює на фабриці ткачихою. Рачинська звернулася до директора із проханням встановити їй неповний робочий день (5 годин), оскільки чоловік потребує постійного догляду. Директор заявив, що підприємство працює у 2 зміни по 8 годин і він не має змоги задовольнити її про­хання. Дайте оцінку юридичній ситуації. Хто правий?
Рішення : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ ЗАДАЧА № 2

На літніх канікулах Микола (14,5 років, закінчив 9 класів) вирішив влаштуватися помічником пекаря. Директор хлібопекарні сказав щоб хлопець для працевлаштування приніс наступні документи: свідоцтво про народження, характеристику зі школи, свідоцтво про закінчення 9 класів, довідку із ЖРЕПу про склад сім'ї і місце реєстрації (прописки). Після цього як Микола приніс необхідні документи його прийняли на роботу із п'ятиденним робочим тижнем та робочим днем з 8°° до 15°° із перервою з 11°° до 12°° Дайте оцінку юридичній ситуації. Які норми трудового законодавства було порушено?
Рішення : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ ЗАДАЧА № 3
Оксані О. (працює швачкою, має дитину 7 років, 8-годинний робочий день, 5-денний робочий тиждень) через день доводиться працювати по 1-2 години понад норму із-за виробничої необхідності. Вона звернулася до директора підприємства із проханням не залучати її додатково після роботи, оскільки вона не встигає забирати у ці дні дитину зі школи. У відповідь директор запропонував шукати "іншу роботу. Дайте оцінку юридичній ситуації.
Рішення : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ ЗАДАЧА № 4

Розв'яжіть:
(А:Б) + В + Г = Ґ, коли:
А — мінімальна обідня перерва;

Б — термін, протягом якого виписується трудова книжка при першому

працевлаштуванні;

В — мінімальна щорічна відпустка;

Г — максимальний термін переведення на іншу роботу у випадку аварії;

Ґ — мінімальна відпустка для неповнолітніх.


Рішення : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Аналіз контрольної роботи
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кількість набраних балів ________________________________

Оцінка за контрольну роботу ____________________________

Підпис вчителя _________________________________________