asyan.org
добавить свой файл
1 2 3УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА, ЕКСКУРСІЙ І СПОРТУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ЕКСКУРСІЇ В ПРИРОДУ

З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
(На допомогу вчителям молодших класів, вихователям груп продовженого дня, педагогам-організаторам, керівникам гуртків)
м. Ужгород

2009 рік

Методичні матеріали розраховані на широке коло вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, керівників гуртків, які займаються з учнями вікової категорії від 6 до10 років.

В матеріалах подається тематика екскурсій відповідно до кожної пори року, конкурси та ігри, які можуть проводити педагоги з дітьми, загадки, поговірки про весну, зиму і осінь, тести для виявлення правильного ставлення до природи.

Літній порі року не відводиться достатньої уваги, тому що в цей період учні на канікулах поза межами школи.

Відповідальний за випуск Чепа В.І. – директор Закарпатського центру туризму

Матеріали зібрала і впорядкувала Тимко М.І. – завідувачка методичного відділу Закарпатського центру туризму.

Вступ

Мета цієї роботи допомогти педагогу провести екскурсію так, щоб діти збагатилися знаннями про природні явища, навчилися спостерігати зміни в природі в залежності від сезону, вміли визначати рослини та дізналися про їх значення в житті людини, набули навиків орієнтування на місцевості за місцевими предметами. А головне – щоб діти почали бережно ставитися до природи, навчилися любити її та охороняти природні багатства.

Використовуючи різні педагогічні прийоми, проводячи конкурси, ігри з дітьми на природі вчитель зможе виробити у дітей певні навички і звички поведінки у природі, прищепити елементи екологічної культури, виробити новий стереотип мислення і поведінки – з «царя природи» людина має перетворитися на людину розумну, з новим мисленням, здатну вести діалог з природою, приймати активну життєву позицію у збереженні природи.

Важливе значення в підвищенні екологічної грамотності молодших школярів має знайомство їх із законами природи, розповідями про той чи інший вид тварин, різноманітні типи рослинних угрупувань, водойм тощо.

Методичні рекомендації розраховані на вихователів груп продовженого дня, керівників гуртків, які займаються з віковою категорією дітей до 10 років.

^ Підготовка до екскурсії

Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до природи рідного краю спрямоване на вирішення ключових завдань: 1. Навчити учнів в художній формі висловлювати своє відношення до прекрасного.

 2. Набути навичок спостереження і порівняння змін в природі в залежності від сезону.

 3. Виховати почуття любові та дбайливе ставлення до природи, бажання зберегти та примножувати її багатства.

 4. Залучити учнів до ігрової та посильної трудової діяльності.

У початкових класах наукові уявлення, поняття, знання в учнів значною мірою формуються на основі чуттєвого сприймання навколишнього світу. Навколишнє життя в усіх його проявах є важливим джерелом знань в молодших класах і вивчити його допомагає екскурсія.

При побудові екскурсії для молодших школярів слід керуватися тим, що у них більше розвинута наочно-образна пам’ять. Вони краще і швидше запам’ятовують і міцніше зберігають в пам’яті конкретні, яскраві факти і події. Спостереження за змінами барв у природі , за пробудженням рослинного світу дають дітям не тільки нові відомості про життя природи, а й виховують у них почуття прекрасного.

Характерною особливістю дітей всіх вікових груп є емоційність і допитливість, прагнення

перевірити, випробувати свою силу і спритність, бажання фантазувати, відкривати таємниці і прагнути до чогось незвичайного, далекого і прекрасного.

Надзвичайно сильний емоційний та естетичний вплив на дитину має природа. Дитина відчуває природу в русі, в конкретних діях. Тому під час екскурсії в природу бажано залучати учнів до ігрової та посильної трудової діяльності.

Василь Олександрович Сухомлинський доводив, що природа сама собою не виховує, виховує лише активна взаємодія дитини з нею. А ще він сказав: «Навчайте граючись, а граючись навчайте».

При проведенні екскурсій в природу слід використати ігри на місцевості, веселі старти, провести різні цікаві конкурси тощо.

Гру не недарма називають королевою дитинства. Без неї дітям жити невесело і нецікаво.

Гра – засіб багатогранний. Це і самостійна діяльність, яка сприяє всебічному розвитку особистості, і засіб формування та згуртування колективу, і метод організації інших видів діяльності, і емоційний стан, і засіб спілкування.

Граючись, учні із задоволенням вчаться, легко запам’ятовують те, на що марно витрачається багато годин «зубріння», не відчувають труднощів при ознайомленні зі складними абстрактними поняттями.

Виховне значення гри, її всебічний вплив на розвиток дитини важко переоцінити. Гра органічно притаманна дитячому віку і при вмілому керівництві з боку дорослих здатна творити чудеса. Лінивого може зробити працелюбним, незнайку – знаючим, невмілого – умільцем.

Конкурси – всебічно стимулюють проявлення і формування особистісних властивостей школярів. Особисті сили при цьому спрямовані на досягнення високих показників в суспільно-корисній справі. Цій справі підпорядковують чуттєва і емоційна активність, інтелект і воля учнів. Змагаючись, учні проявляють більшу зацікавленість не тільки в результаті, але й у змісті, способах діяльності. Вони активно беруть участь в організації конкурсів і в носять в них багато видумки, творчості та ініціативи.

Результатами конкурсів можуть бути зібрані плоди, ягоди, насіння, лікарські рослини, різні природні пороби, складання творів, малюнки тощо.

Під час екскурсії вчитель може використати мозкову атаку – задати учням запитання, вони протягом хвилини-двох висловлюють різноманітні гіпотези, дискутують, віддаючи перевагу тій чи іншій ідеї, а по закінченню часу пропонують свою відповідь як єдине рішення.

Наприклад. Учитель задає питання: «Що було б якби:

 • раптом перестали квітнути наші рослини;

 • зникли лісові звірі;

 • не стало води на землі.

Перш ніж провести екскурсію учитель заздалегідь визначає найбільш зручний маршрут і шукає ті об’єкти, які можуть бути використані з навчальною метою.

Учитель знайомить учнів з темою екскурсії, розподіляє серед них обов’язки, за необхідності поділяє дітей на групи.
План екскурсії передбачає такі етапи:

 1. Мета і завдання. Учитель нагадує тему, головну мету і завдання екскурсії, порядок ознайомлення з об’єктами.

 2. Коротка вступна бесіда, спрямована на активізацію вже здобутих учнями знань.

 3. Наочний показ, демонстрація об’єктів, розповідь вчителя.

 4. Самостійна робота учнів, проведення конкурсів, ігор.

 5. Підведення підсумків, узагальнююча бесіда, оцінювання учнів за їх творчість, ініціативу.

При проведенні екскурсії позиція учня у формуванні ціннісного ставлення до рідного краю, його природи повинна бути не стороннього спостерігача, а зацікавленого дослідника, активного охоронця природи, її багатств. Окрім того учень повинен відчувати особистісну відповідальність за доручену справу.

Під час перебування на при роді можна провести спостереження за погодою. Це зручно вести за таким планом:

а) виявити, як гріє сонце. Пояснити, що майже все тепло на землі надходить від сонця. Сонце – основне джерело енергії на землі;

б) описати стан неба: ясне чи вкрите хмарами. Визначити форму хмар. Розповісти дітям, що хмара – це водяна пара, яка піднялась на значну висоту над землею;

в) визначити, які були опади протягом дня: сніг, дощ, град, роса, туман, іній. Учні повинні глибоко усвідомити, що всі опади утворюються з водяної пари, яка в певній кількості завжди є в повітрі. Пара в повітря потрапляє з водної чи земної поверхні шляхом випаровування;

г) визначити, з якої сторони дме вітер, Пояснити дітям, що вітер – це рух повітря подібно до того, як рухається холодне повітря в розчинені двері і вікно. Подібно до цього і в природі утворюється вітер;

д) спостерігати атмосферні явища: грім, блискавку, райдугу та інше. Якщо ці явища трапилися під час екскурсії, то в доступній формі пояснити, що грім і блискавка – це результат електричного розряду. Відбуваються вони одночасно, але ми спочатку бачимо блискавку, а потім чуємо грім. Райдуга утворюється тоді, коли під час дощу світить сонце. Промені сонця заломлюючись у краплинах води, утворюють райдугу.

Варто ознайомити дітей з деякими ознаками гарної і поганої погоди.

 1. Якщо бджоли не вилітають з вулика або мурашки не снують біля свого гнізда, треба сподіватись дощу. Ці комахи дуже чутливі до вологи і гинуть, потрапивши під дощ. Тому у них виробилась чутливість до негоди.

 2. Ластівки літають низько – до негоди. Якщо ж вони літають високо, то буде ясна погода. Це пояснюється тим, що перед дощем у повітрі багато вологи, крильця комах, якими живляться ластівки, від вологи важчають, і вони літають низько над землею.


Екскурсії в природу допоможуть учням здобути конкретні знання про тваринний і рослинний світ рідного краю, з найбільш поширеними в даній місцевості деревами, кущами, трав’янистими рослинами, тваринами і птахами. Учні повинні навчитися відрізняти за зовнішніми ознаками дерева і кущі своєї грунтово-рослинної зони, на приклад, березу, клен, дуб, липу, сосну, ялину, вербу, яблуню, грушу тощо, а також частини дерева – стовбур, гілки, листя, плоди, коріння. Розповісти учням, що рослини є джерелом різноманітних харчових продуктів, вони ще використовуються як технічна сировина, будівельні матеріали.

Спостерігати і вивчати тваринний світ рідного краю безпосередньо у природі набагато важче ніж рослинний світ, бо не завжди можна побачити тварин, які водяться в місцевих лісах. Тому можна ознайомити дітей з мешканцями водойм , з плазунами, ящірками, мишами, ховрахами.

Диких тварин (птахів) можна спостерігати лише від випадку до випадку. Отже, треба обов’язково використати кожну нагоду. Якщо під час екскурсії пощастить побачити зайця, білку, сороку чи ворону або якусь іншу тваринку чи птаха, обов’язково слід розповісти дітям про них.

Червоною ниткою під час проведення прогулянок чи екскурсій в природу повинна проходити ідея охорони природи.

Учитель може звернутися до учнів з такими словами: «Слід пам’ятати, що охорона природи – справа моя, твоя, його – кожного; не потрібно перетворювати прогулянку в ліс в «розбійничий набіг» на природу. Настав час усвідомити, що доля багатьох рослин – в руках кожного із нас.

Нахиліться до квітки, придивіться до неї, звідки у неї зелені листочки, червоні пелюстки? А це все сховано у насінині: і корінь, і листочок, і квіточка (червона, синя фіолетова, золота). Насінина бере із землі воду, від сонечка світло все це змішує і з цього виростає рослинка.

Ти зірвав квітку – вона зав’яла, ти зловив метелика – і він помер у тебе на долоні. Треба зрозуміти, що торкнутися природи можна тільки серцем.

Вчіться бачити та оберігати цю красу».

Нехай діти запам’ятають:

* Кинутий папір лежить не згниваючи 2-3 роки.

* Поліетиленові пакети не розкладаються сотнями років; уламки скла можуть поранити ногу і через багато років.

* 1 грам нафтопродуктів здатний покрити плівкою 10 квадратних метрів водної поверхні. Це дуже погано впливає на мешканців підводного світу та прибережну рослинність.

* Пожежа – найстрашніший ворог лісу, її легше попередити аніж загасити. Сліди пожежі залишаються до 50 років, а згорілий ліс не завжди відновлюється.

Нехай діти знають:

* Щоб виростити дерево потрібно багато років, а знищити його можна миттєво.

* Із одного дерева можна зробити мільйони сірників,але від одного сірника може згоріти мільйон дерев.

* Одна сосна виділяє в рік 2 т кисню.

* Один гектар лісу забезпечує киснем 200 чоловік.

* Один гектар лісу очищує від вуглекислого газу та пороху 18 мільйонів кубічних метрів повітря.

* При зборі лікарських рослин: не виривати їх з коренем; залишати найбільші рослини для насіння; не обламувати гілки калини, горобини, шипшини тощо.

* Одна велика колонія рижих мурашок за день знищує до 100 тисяч різних шкідливих комах; декілька мурашників, що знаходяться на 1 гектарі лісу. Повністю очищають його від шкідливих комах.

* За рік дощові черв’яки можуть затягнути в свої норки до 100 000 рослинних залишків на 1 га, зробивши 300 тисяч ходів. Вони перекопують грунт, розпушують його, роблять більш проникливим для води та повітря, покращують хімічний склад.следующая страница >>