asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Відкрите акціонерне товариство “Крименерго”

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням комітету з конкурсних торгів

від “06” жовтня 2010 року

Голова комітету

з конкурсних торгів

Мульченко А.О.

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

щодо закупівлі робіт
Реконструкція ТП-223

з заміною вимикачів навантаження 10 кв

на вакуумні вимикачі 10 кВ та встановленням малогабаритної, що не обслуговується АБ


Процедура закупівлі – відкриті торги


м. Сімферополь

2010 р.


І. Загальні положення


1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про

замовника торгів
повне найменування

^ Відкрите акціонерне товариство “Крименерго”

місцезнаходження

Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 74/6, поштовий індекс - 95034


посадова особа

замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

^ Довідки по загальним питанням - до заступника голови комітету з конкурсних торгів, начальника відділу матеріально-технічного забезпечення - Тініченко Олексія Миколайовича,

Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 74/6, поштовий індекс 95034

тел.: (0652) 54-83-06

тел./факс: (0652) 25-54-12
tinichenko@gaek.sf.energy.gov.ua

Довідки по технічним питанням - до уповноваженого представника замовника торгів – Семенов К.Ф., тел. (0652) 54-83-68

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

^ Реконструкція ТП-223 з заміною вимикачів навантаження 10 кв на вакуумні вимикачі 10 кВ та встановленням малогабаритної, що не обслуговується АБ

вид предмета закупівлі

реконструкція об’єкту

місце, кількість, обсяг поставки товарів

(надання послуг,

виконання робіт)

Автономна Республіка Крим

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

до 31 груденя 2010 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5.Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

6.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня.

6.2. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

7.1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

7.2. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

7.3. Пропозиція конкурсних торгів та всі документи, що стосуються її, складаються українською або російською мовами.

7.4. Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений на іншій, ніж передбачено пунктом 7.3., мові Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу.


ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів


1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів


1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи но-таріально завірених документів, виданих учаснику іншими

організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у відповідно оформленому конверті, в якій входять:

▪ конверт «кваліфікаційна та технічна частина» де міститься кваліфікаційна та технічна інформація ( документація може бути зброшурована у вигляді книги);

▪ конверт «комерційна частина» з комерційною інформацією.

Конверти мають бути ретельно запечатані, на місцях їх склеювання повинні стояти відбиток печатки (для учасників - юридичних осіб) та підпис уповноваженої особи Учасника (для учасників - фізичних осіб). Обидва конверти опечатуються в одному великому конверті. На місцях склеювання загального великого конверта обов’язково має стояти відбиток печатки (для учасників - юридичних осіб) та підпис уповноваженої особи Учасника (для учасників - фізичних осіб).

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до 19 листопада 2010 року 10 год. 00 хв.». Зразок підписання конверта пропозиції конкурсних торгів у Додатку № 1.

Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Документи мають бути без поправок, дописок тощо, за винятком виправлень помилок, зроблених Учасником. У останньому випадку такі виправлення мають бути засвідчені підписом та печаткою Учасника.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

Пропозиція конкурсних торгів на участь у відкритих торгах оформлюється та подається учасником за формою, яка наведена у Додатку № 2 цієї документації конкурсних торгів.

Ціни пропозиції

1.) Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується, виходячи з обсягів робіт які на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення замовлення та поточних цін на них.

2.) Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати весь обсяг замовлення, передбачений у Технічному завданні Замовника. Якщо в запропонованому Учасником переліку робіт будуть запропоновані та оцінені додаткові роботи, що не передбачені Замовником, але без виконання яких, на думку Учасника, виконання замовленого обсягу робіт в повній мірі неможлива, то Учасник повинен надати аргументоване підтвердження своїх пропозицій. У такому випадку пропозиція конкурсних торгів повинна містити розрахунки щодо цих додаткових витрат.

3.) Ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень, та інших нормативних документів.

4.) Запропонована ціна повинна бути зафіксована на весь термін дії Договору, та є незмінною крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків​ зменшення сторонами ціни договору про закупівлю згідно діючого законодавства.

5.) До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:

6.) Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог Проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. 7.) Вартість пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко визначена без жодних посилань та зазначена у^ ФОРМІ “ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ”.

8.) Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

9.) Усі мита, податки та інші відрахування, що будуть сплачуватися Учасником у ході виконання Договору, повинні бути включені до розцінок, цін і загальної ціни пропозиції конкурсних торгів.

10.) Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

  1. При розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів учасник не має права включати будь-які витрати, понесені ним у процесі участі в процедурі закупівлі.Договірна ціна, що пропонується за умовами торгів, є твердою.следующая страница >>