asyan.org
добавить свой файл
1
Змістовний модуль № 4
Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть

Семінар № 4
Умови і тенденції розвитку української культури другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

1. Суспільно-політична ситуація в Україні у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

2. Тенденції розвитку суспільної свідомості.

3. Християнські засади національної культури.

4. Феномен українського бароко.

5. Філософське підґрунтя української духовності.

Рекомендована література

1. Антонович Д. Українська культура: Лекції. – К., 1993.

2. Історія української культури / За ред. І.Крип’якевича. – К., 1994.

3. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник / За ред. С. Клапчука, В. Остафійчука. – К., 1999.

4. Левченко М.Українська художня культура: Навчальний посібник. – Херсон, 2009.

5. Мойсеїв І. Храм української культури. – К., 1995.

6. Ничкало С., Масол Л., Комаровська О. Художня культура України. – К., 2001.

7. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 2001.

8. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

9. Українська та зарубіжна культура \ За ред. М. Заковича. – К., 2000.

10. Українська культура: історія і сучасність. – Львів, 1994.

11. Українська художня культура. – К., 1996.

12. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.

Семінар № 2

Розвиток освіти та педагогічної думки
1. Організація навчально-виховного процесу. Педагогічна думка.

2. Початкова освіта.

3. Середня та вища освіта.

4. Києво-Могилянська академія.

Рекомендована література

1. Антонович Д. Українська культура: Лекції. – К., 1993.

2. Історія української культури / За ред. І.Крип’якевича. – К., 1994.

3. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник / За ред. С. Клапчука, В. Остафійчука. – К., 1999.

4. Левченко М.Українська художня культура: Навчальний посібник. – Херсон, 2009.

5. Мойсеїв І. Храм української культури. – К., 1995.

6. Ничкало С., Масол Л., Комаровська О. Художня культура України. – К., 2001.

7. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 2001.

8. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

9. Українська та зарубіжна культура \ За ред. М. Заковича. – К., 2000.

10. Українська культура: історія і сучасність. – Львів, 1994.

11. Українська художня культура. – К., 1996.

12. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.

Семінар №3

Архітектура та образотворче мистецтво доби бароко
1. Стиль «бароко» в українській архітектурі, народному та професійному мистецтві.

2. Собор св. Юра у Львові.

3. Будівництво у Києві Андріївської церкви та Маріїнського палацу.

4. Поява реалістичних рис в українському живописі ХVІІ—ХVІІІ ст.

5. «Козацькі» мотиви в іконописі. Монументальні розписи церков.

6. Портрет, пейзаж, історичний та батальний жанри. Відгомін національно-визвольного руху в народних картинах «Козак Мамай», «Козак-бандурист».

7. Народний ідеал героя в портретах козацьких гетьманів та сотників.

8. Гравюра як самостійний різновид українського образотворчого мистецтва.

9. Український народний орнамент у гравюрі. Релігійні та побутові сюжети.

10. Роль історичного портрета і батальних композицій у реалістичному розвитку гравюри.
Рекомендована література

1. Антонович Д. Українська культура: Лекції. – К., 1993.

2. Історія української культури / За ред. І.Крип’якевича. – К., 1994.

3. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник / За ред. С. Клапчука, В. Остафійчука. – К., 1999.

4. Левченко М.Українська художня культура: Навчальний посібник. – Херсон, 2009.

5. Мойсеїв І. Храм української культури. – К., 1995.

6. Ничкало С., Масол Л., Комаровська О. Художня культура України. – К., 2001.

7. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 2001.

8. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

9. Українська та зарубіжна культура \ За ред. М. Заковича. – К., 2000.

10. Українська культура: історія і сучасність. – Львів, 1994.

Семінар № 4

Музичне, театральне мистецтво та література
1. Музична культура доби бароко.

2. Шкільна драма. Вертеп.

3. Творча спадщина Г. Сковороди.

4. Козацькі літописи.

Рекомендована література

1. Антонович Д. Українська культура: Лекції. – К., 1993.

2. Історія української культури / За ред. І.Крип’якевича. – К., 1994.

3. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник / За ред. С. Клапчука, В. Остафійчука. – К., 1999.

4. Левченко М.Українська художня культура: Навчальний посібник. – Херсон, 2009.

5. Мойсеїв І. Храм української культури. – К., 1995.

6. Ничкало С., Масол Л., Комаровська О. Художня культура України. – К., 2001.

7. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 2001.

8. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

9. Українська та зарубіжна культура \ За ред. М. Заковича. – К., 2000.

10. Українська культура: історія і сучасність. – Львів, 1994.

11. Українська художня культура. – К., 1996.

12. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.