asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Держдепартаменту

від 06.02.2002 № 8 (із змінами)


М І Н І С Т Е Р С Т В О О С В І Т И І Н А У К И У К Р А Ї Н И

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Україна, МСП 04655, Київ, Львівська площа, 8

Тел.: (044) 212-50-82 Факс: (044) 212-34-49
ЗАЯВА

про реєстрацію авторського права на твірСлужбові відмітки: Підпис начальника відділу ►______________

Номер заявки ▼

Дата подання

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲
^ Номер свідоцтва

Дата реєстрації

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲Прошу зареєструвати авторське право на твір

1. Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є)
Фотографія «Маленька Аліса»
Попередня чи альтернативна назва твору
«Аліса та котик»
^ 2. Галузь творчої діяльності мистецтво
3. До якого об’єкту авторського права належить твір фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії
^ 4. Анотація або реферат твору (Публікується в офіційному бюлетені)
На фотознімку зображено маленька дівчинка Аліса, яка тримає у руці іграшкового котика, на темному фоні. Аліса дивиться повз глядача. Дівчика та іграшку показані чітко та красиво. Аліса зображена сидячи, це нагадує глядачу, що у момент коли була зроблена фотографія дівчинка ще була немовлям і не досить вміло ходила. Задній фон є достатньо темним та однорідним, щоб акцентувати увагу глядача на вигляді дівчинки.^ 5. Дата остаточного завершення роботи над твором 26.02.2010
6. Відомості про оприлюднення твору (опублікування, сповіщення, виконання, показ тощо)

Немає
7. Відомості про використані твори:
^ 7.1. Відомості про твір(и), відносно якого(их) цей твір є похідним Немає


7.2. Відомості про твір(и), або частину твору(ів), що включено до твору, права на який реєструються

Немає
^ 8. Відомості про попередню реєстрацію* Ні –; Так – ,

9. Відомості про автора(ів) твору(ів), зазначеного(их) у п.1 заяви **
9.1. Прізвище, ім'я, по батькові першого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

______________________Доля Владислав Анатолійович____________________________________

Дата народження ► 14.11.1988
Громадянин Україна Постійно проживає Україна
Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон
08303, м. Бориспіль, вул. Зої К. 1

___________________________________________________________________________________
^ Суть авторства, авторський вклад у створення твору
Повне створення твору


Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків

за договором

у порядку індивідуальної розробки


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*
Анонімно

Під псевдонімом^ 10. Особа, яка подає заявку на реєстрацію (заявник):
10.1. Автор(и), спадкоємець(і)
Доля Владислав Анатолійович, 08303, м. Бориспіль, вул. Зої К. 1
10.2. Довірена особа автора(ів), спадкоємця(ів)
Доля Владислав Анатолійович , 08303, м. Бориспіль, вул. Зої К. 1

^ 11. Видача свідоцтва (свідоцтв):
Надіслати за вказаною адресою 08303, м. Бориспіль, вул. Зої К. 1
12. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви

^ Кількість аркушів

Кількість примірників

^ Примірник твору (форма, в якій представлено твір)


Фотографія, надрукована на папері

1

2

^ Документ, що підтверджує перехід у спадщину майнового права автора


^ Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за дії, пов’язані з підготовкою до державної реєстрації авторського права на твір

1
^ Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір

1
^ Документ, який підтверджує:

Звільнення від сплати збору^ Наявність пільг по сплаті зборуДокумент, який свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності)^ Документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність)Інші документи, що додаються до заяви


^ 13. Я, який нижче підписався, підтверджую достовірність відомостей, вказаних у матеріалах заявки:
Автор(и) Доля В. А.

Прізвище(а), ініціали, підпис(и)
Заявник Доля В. А.

М.П.

Дата ► 23. 12. 2010Примітки:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Висновки відділу державної реєстрації:

права автора підлягають реєстрації –   відмова у реєстрації –   заявку відхилено – 
Заявку опрацював:

______________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис працівника відділу державної реєстрації