asyan.org
добавить свой файл
1До _________________________________

(найменування суду)

Заявник _____________________________,
(П. І. Б.)

що проживає за адресою ______________.

Зацікавлені особи: ____________________

____________________________________ЗАЯВА
про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу

З "___" _____________ ____ р. я перебувала з _________________________
(П. І. Б.)

у фактичних шлюбних відносинах (проживала із ним однією сім'єю без реєстрації шлюбу). Це підтверджується ___________________________.

"___" _____________ 20__ р. ____________________________ помер, що підтверджується ____________________________. "___" _____________ 20__ р. я народила від _____________________________ сина (дочку), що підтверджується ____________________________________.

Батьківство ______________________________________________________
(П. І. Б)

стосовно моєї дитини підтверджується ________________________ (докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства заявницею із можливим батьком до народження дитини, інші докази).

Встановлення факту проживання __________________________________
(П. І. Б)

однією сім'єю без шлюбу зі мною необхідно мені для ________________________

________________________________________________ (у зв'язку з чим виникла необхідність встановлення юридичного факту).

Зацікавлені особи заперечень по суті моєї заяви не висували.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 256 - 259 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Встановити факт проживання ______________________________________
(П. І. Б, рік і місце народження)

однією сім'єю без шлюбу зі мною з ________________ ____ року до "___" ___________ ____ року.

Додатки:

1) Копія свідоцтва про народження дитини.

2) Письмові й інші докази, що підтверджують перебування у фактичних шлюбних відносинах.

3) Докази сплати державного мита.

4) _____________________________.


"___" ________________ 20__ р.

__________________/___________________/
(підпис)