asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 10 11

УДК 632:631

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор, доктор с.-г. наук,


ЗВІТ

про науково-дослідну роботуПроректор по науковій

роботі, кандидат с.-г. наук Костогриз П.В.

Керівник НДР, зав. кафедри

біології, академік АН ВШ

України, доктор с.-г. наук,

професор, заслужений

діяч науки і техніки lf\l\s\ Грицаєнко З.М.

Результати роботи розглянуто вченою радою факультету плодоовочівництва і лісівництва Протокол № ^ 3_ від "28січня 2007 р.


Таблиця 4.1.6 Вплив біостимуляторів росту на формування листкового апарату гречки, насіння якої оброблялося перед посівом

Поліміксобактерином (фаза початку цвітіння), 2007 р.

Варіант досліду

Кількість листків з 1-єї рослини,

ПІТ.

%ДО

контролю

Площа листків

з 1-єї рослини,

см2

%ДО

контролю

Площа

листків на

1га, м2

%ДО контролю

Г Контроль (без препаратів і ручного прополювання)

43,1

100,0

347,74

100,0

36790,9

100,0

Контроль (без препаратів + ручне 1 прополювання)

39,26

91,1

365,51

105,1

35417,9

96,3

1 Аверком 5 мл/га (по сходах)

45,93

106,5

383,4

110,2

39425,1

107,2

Біолан 10 мл/га (по сходах)

52,86

122,6

346,7

99,7

34878,0

86,6

Біосил 10 мл/га (по сходах)

46,4

107,7

387,54

111,5

37553,0

102,1

1 Аверком 5 мл/га + Біолан 10 мл/га (по сходах)

50,73

117,7

356,6

122,5

39047

106,1

І Аверком 5 мл/га + Біосил 10 мл/га
| , (по сходах)

45,13

104,7

392,16

112,8

40039,6

108,8
відповідно 104,3% по кількості і 104,1% по площі та Біолану 10 мл/га -відповідно - 92,5 і 103,6% порівняно з контролем. Обробка посівів сої сумішкою Аверком 5 мл/га + Біолан 10 мл/га збільшила кількість листків на 7,2%, а їх площу на 29,6% відносно контролю. А суміш Аверкому 5 мл/га + Біосил 10 мл/га збільшила площу асиміляційної поверхні листків на 13,9% до контролю.

У фазу цвітіння-наливання кількість листків на всіх варіантах була меншою за контроль, але їх площа перевищувала контроль на 20,0-55,8% (табл. 4.1.8). Так при внесенні по вегетуючим рослинам Аверкому 5 мл/га площа асиміляційної поверхні листків була найбільшою і склала 134,0% проти контролю. Дещо менші показники площі листків отримали при внесенні Біолану 10 мл/га, що становило 121,4%, Біосилу 10 мл/га - 121,3%, відносно контролю. Сумісне внесення Аверкому 5 мл/га + Біолан 10 мл/га дало змогу збільшити площу асиміляційної поверхні на 55,8%, тоді як при дії суміші Аверкому 5 мл/га +Біосил 10 мл/га на 30,4% до контролю.

Як бачимо, в таблиці 4.2.8 застосування біостимуляторів росту позитивно впливає на формування бобів на рослинах сої найбільша кількість бобів на одній рослині спостерігалася при внесенні Біолану 10 мл/га (119,5% до контролю) і суміші Аверкому 5 мл/га +Біолан 10 мл/га (110,8% проти контролю).

Отже, як ми бачимо з вище поданого матеріалу обробка насіння гречки перед посівом Біосил ом 20 мл/т і Поліміксобактерином 50 мл/т, а також внесення по вегетуючих рослинах біостимуляторів Аверкому 5 мл/га, Біолану 10 мл/га і Біосилу 10 мл/га, окремо і сумісно, сприяло збільшенню кількості листків і площі їх асиміляційної поверхні в обидві фази розвитку. А також внесення по вегетуючим рослинам Аверкому 5 мл/га, Біолану 10 мл/га, Біосилу 10 мл/га окремо і сумісно на посівах сої дають кращі результати чим на контролі.
Таблиця 4.1.7 Вплив біостимуляторів росту на формування листкового апарату сої ( фаза цвітіння), 2007 р.

Варіант досліду

Кількість листків з 1-єї рослини, шт.

%ДО

контролю

Площа

листків

з 1-єї

рослини,

см2

%ДО

контролю

Площа листків на 1га, м2

%ДО

контролю

Контроль (без препаратів і ручного прополювання)

16,97

100,0

1178,7

100,0

46228,6

100,0

Контроль (без препаратів + ручне прополювання)

14,43

85,0

1014,0

86,0

52525,2

113,6

Аверком 5 мл/га (по сходах)

17,7

104,3

1127,0

95,6

51706,8

111,9

Біолан 10 мл/га (по сходах)

15,7

92,5

1021,2

86,6

47659,4

103,1

Біосил 10 мл/га (по сходах)

23,1

136,1

1606,6

136,3

73710,9

159,4

Аверком 5 мл/га + Біолан 10 мл/га (по сходах)

18,2

107,2

1528,1

129,6

63263,3

136,8

Аверком 5 мл/га + Біосил 10 мл/га (по сходах)

14,9

87,8

1142,2

96,9

51513,3

111,4


Таблиця 4.1.8. Вплив біостимуляторів росту на формування листкового апарату сої (фаза молочної стиглості), 2007 р.

Варіант досліду

Кількість бобів з 1-єі рослини, ПІТ.

%ДО

контрол ю

Кількість листків з

1-єї рослини,

ПІТ.

%До

контро

лю

Площа листків з 1-єї рослини, см2

%ДО

контрол ю

Площа

листків

на 1га, м2

%до контролю

Контроль (без препаратів і ручного прополювання)

31,7

100,0

22,63

100,0

918,45

100,0

36021,6

100,0

Контроль (без препаратів + ручне прополювання)

30,03

94,7

14,7

64,9

1101,75

120,0

57031,8

158,3

Аверком 5 мл/га (по сходах)

26,9

84,9

17,03

75,3

1230,48

134,0

56450,4

156,7

Біолан 10 мл/га (по сходах)

37,87

119,5

21,4

94,6

1115,2

121,4

58955,9

163,7

Біосил 10 мл/га ? (по сходах)

32,53

102,6

16,63

73,5

1114,06

121,3

64841,3

180,0

Аверком 5 мл/га + Біолан 10 мл/га (по сходах)

35,13

110,8

15,16

66,9

1431,31

155,8

59256,3

164,5

Аверком 5 мл/га + Біосил 10 мл/га (по сходах)

26,58

83,8

16,23

71,7

1197,68

130,4

54015,4

150,04JL3следующая страница >>