asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 40 41


04-03-1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ради ХГ № 1

від____________ протокол № ____

ПОГОДЖЕНО

рішенням педагогічної ради ХГ № 1

від _____________ протокол № ____

Директор ХГ № 1

_______________О.В.Олешко
Р І Ч Н И Й П Л А Н Р О Б О Т И
^ ХАРКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 1

Харківської міської ради харківської області


на 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З М І С Тпп

Назва розділів

Сторінки

ЗМІСТ


1


І.


^ Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік


4


ІІ.Робота з виконання нормативно-правових документів з питань розвитку загальної середньої освіти


56


2.1.


Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття базової та повної загальної середньої освіти


56


2.2.


Створення оптимальних умов щодо початку нового 2012-2013 навчального року


60


2.3.


Створення оптимальних умов щодо закінчення 2012-2013 навчального року


63


2.4.


Робота гімназії в межатестаційний період


65


2.5.


Виконання ст.53 Конституції України, ст..35 Закуну України «Про освіту», ст..6 Закону України «Про загальну середню освіту»


66


2.6.


Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики»


67


2.7.


Профільне навчання


68


2.8.


Соціальний захист учнів


69


2.9.


Організація індивідуального навчання


71


ІІІ.


Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти


72


3.1.


Організаційні заходи


73


3.2.


Підвищення кваліфікації педагогічних працівників


75


3.3.


Атестація педагогічних працівників


77


3.4.


Засідання методичної ради


79


3.5.


Робота методичних об’єднань


81


3.6.


Робота з молодими спеціалістами. Система наставництва


82


3.7.


Робота з кадровим резервом


83


3.8.


Перспективний план атестації та проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів


84


3.9.


Організаційний супровід дослідницько-експериментальної та інноваційної діяльності


86


3.10.


Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі


88


3.11.


Робота бібліотеки


90


3.12.


Робота з обдарованими учнями


101


3.13.


План здійснення моніторингу розвитку навчальної діяльності учнів


103


ІV.


Виховний процес у гімназії


104


4.1.


следующая страница >>