asyan.org
добавить свой файл
1
(Заповнюється особисто заявником)
До управління праці та соціального захисту населення ______________________________________________________________

від ___________________________________________________________

(прізвище , ім’я, по-батькові повністю)

проживаю (зареєстрований) за адресою: __________________________

(поштовий індекс, найменування населеного пункту, вулиця, будинок)

_____________________________________________________________,

контактний телефон______________

паспорт: серія ____ № ___________, виданий _______________________

______________________________________ "__" ____________ 20___ р.
ідентифікаційний № _________________

Заява


Прошу встановити мені статус _________________________________

____________________________________________________________________ ,

Підтверджуючі документи надаю.Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Посвідчення бажаю отримати у відділенні поштового зв’язку,
управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації

(потрібне підкреслити)

Додаток : на _____аркушах.

Дата____________ __________________


(підпис)
2006 року

СТАНДАРТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ № 15