asyan.org
добавить свой файл
1 2

ЗАПИТ

щодо участі у конкурсі із визначення постачальників (виконавців) при здійсненні закупівлі: «М'ясо

заморожене та заморожені харчові субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти, інші»

Севастопольською дирекцією УДППЗ «Укрпошта»

1. Замовник:

1.1. Найменування:

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" в особі Севастопольської дирекції

 1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22287114

 2. Місцезнаходження: вул. В.Морська, 21, м. Севастополь, 99011.

 3. Реєстраційний рахунок замовника :

р/р 26000300351759 в ТОБО № 10011/0267 Філіалу -Кримське республіканське управління АТ «Ощадбанк», МФО 324805.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського
телефонного зв'язку, е-таіі) :

^ Сусло Лада Михайлівна - начальник відділу продажу товарів Севастопольської дирекції УДППЗ "Укрпошта", М.Севастополь, вул. В.Морська, 21, поштовий індекс 99011, тел.(0692) 54-53-46, факс (0692)54-81-51.

 1. Адреса веб-порталу на якому розміщується інформація про закупівлю: www. ukrposhta.соm

 2. Інформація про проведення конкурсу, наведена у Додатку №5 цього Запиту.

 3. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: м'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти;

м'ясо та харчові субпродукти, інші, Код державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-10

-10.11.3.

4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання конкурсних

пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри (технічна

специфікація - Додаток №1 до цього запиту):

4.3. Строк поставки товарів або надання послуг: травень-вересень 2013 року;

 1. Основні умови договору: Додаток №3 до запиту.

 2. Строк дії конкурсних пропозицій: 120 днів;

 3. Подання конкурсних пропозицій:
 1. Місце та спосіб подання: м. Севастополь, вул. В.Морська, 21, каб.324, поштовий індекс 99011, Особисто або поштою.

 2. Строк: До 9 год. 00 хв. «15» квітня 2013 року.

7.3. Замовник залишає за собою право змінити запит, або відкликати його, про що обов'язково
повідомляються учасники, яким надано запит. Строк подання конкурсних пропозицій, у разі
внесення змін до запиту, змінюється, з метою надання учасникам можливості внесення змін до
конкурсної документації, про що обов'язково повідомляються учасники, яким відправлено запит.

7.4. Всі витрати Учасника, пов'язані із збиранням документів, складанням та направленням
конкурсної пропозиції несе Учасник. У разі якщо Учасника не визнано переможцем, Запит змінено
або відкликано, витрати Учасника, пов'язані із збиранням документів, складанням та направленням
конкурсної пропозиції останньому не компенсуються.

8. Перелік документів, що має бути поданий учасником (в конверті з конкурсними
пропозиціями):


 1. Реєстр документів.

 2. Конкурсна пропозиція (згідно Додатку №2).

 3. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів конкурсної пропозиції підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю;

 4. Оригінал або нотаріально завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з позначкою про відсутність інформації про те, що Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;.

1


8.5. Оригінал або нотаріально завірену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб підприємців.

8.6. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), для фізичних осіб - копія паспорту та
ідентифікаційного номера.

 1. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість, єдиного податку;

 2. Копія Статуту або іншого установчого документу.

 3. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю відповідно до чинного законодавства.
 1. Копії санітарних книжок водія, експедитора, вантажників, які здійснюватимуть підвезення товару до замовника, завірені підписом керівника або уповноваженої особи Учасника та печаткою учасника.

 2. Копія санітарного паспорту на ізотермічний автомобіль, яким здійснюватиметься підвезення товару до замовника, завірені підписом керівника або уповноваженої особи Учасника та печаткою учасника.

 3. Копії документів, які свідчать про якість продукції харчової промисловості, а саме: посвідчень про якість, ветеринарних свідоцтв, сертифікатів відповідності згідно діючої о законодавства України, завірені підписом керівника або уповноваженої особи Учасника та печаткою учасника.

 4. Основні умови договору про закупівлю у відповідності до Додатку №3 цього запиту.

 5. Копію ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такої ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

8.15. Копія довідки Учасника щодо виробника товару, завірена підписом керівника або
уповноваженої особи та печаткою учасника.

^ 9. Кваліфікаційні вимоги, та спосіб документального підтвердження відповідності учасника цим вимогам.

Вимога

Підтвердження відповідності

^ Наявність обладнання та матеріальної бази

■ довідка (у довільній формі)

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

■ довідка, у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

^ Провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту

■ копія статуту

^ Наявність фінансової спроможності

Копії:

■ Баланс на останню звітну дату;

■ Звіт про фінансові результати на останню звітну дату

■ Звіт про рух грошових коштів на останню звітну дату

■ Довідка з обслуговуючого банку про відсутність
(наявність) заборгованості за кредитами не більше місячної
давнини.

10. Критерії оцінки та їх питома вага та методика оцінки (у разі застосування кількох):

10.1. При оцінці наданих конкурсних пропозицій застосовуватиметься критерій - найменша ціна (для оцінки застосовується ціна без урахування ПДВ)

11. Кожний учасник має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

12. Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника.
Документи що надаються у вигляді копій мають бути завірені печаткою учасника та підписом уповноваженої
особи. Всі документи конкурсної пропозиції подаються у запечатаному конверті, мають бути прошиті,
пронумеровані та скріплені печаткою учасника.

Додатки:

№ 1 - Технічна специфікація;№ 2 - Форма конкурсної пропозиції;

№ 3 - Основні умови договору;

№ 4 - Форма довіреності;

№ 5 - Інформація про проведення конкурсу.

Гордієнко В.В.


Голова конкурсної комісії
Додаток № 1 до запиту

^ ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю: м'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти, інші (код 10.11.3)

№ п/п

Найменування товару

Одиниця

виміру

Загальна кількість

Періодичність

поставок (відповідно до умов договору)

1

м'ясо свинини без кістки п/ф

кг

800

По заявці

2

м'ясо свинини без кістки шийна частина п/ф

кг

400

По заявці

3

м'ясо свинини корейка п/ф

кг

350

По заявці

4

м'ясо яловичини без кістки п/ф

кг

720

По заявці

5

печінка яловича

кг

140

По заявціследующая страница >>