asyan.org
добавить свой файл
1
( Кожне завдання оцінюється 5 балами)

Світова література

8 клас

  1. Першим використав термін «всесвітня література»:

а) Й. В. Гете;

б) Ф. Шиллер;

в) О. С. Пушкін;

г) В. Вордсворт.
2. Синтетичний вид мистецтва – це…

а) література;

б) скульптура;

в) хореографія;

г) театр.
3. Святе письмо перекладене більш ніж:

а) 18 мовами;

б) 180 мовами;

в) 1200 мовами;

г) 1800 мовами.
4. Коран складається з:

а) сур;

б) проповідей;

в) молитов;

г) повчальних оповідей.
5. Алегорія це – …

а) зображення абстрактного поняття або явища через конкретний образ;

б) зображення подій в байках;

в) вимисел;

г) розповідь про тварин.
6. Веди створювали упродовж:

а) II – I тисячоліть до н.е.;

б) на початку I тисячоліття н.е.;

в) II тисячоліття н.е.;

г) на початку III тисячоліття.

7. Євангеліє від св. Марка є складовою:

а) Вед;

б) Корану;

в) Старого Заповіту;

г) Нового Заповіту.
8. Перший український переклад Корану здійснив:

а) І. Франко;

б) Я. Полотнюк;

в) М. Зеров;

г) І. Полюй.
9. Соломон промовляв свої притчі для того, щоб:

а) показувати свою мудрість;

б) навчити людей;

в) прославитися;

г) розважитися.
10. Сури Корану діляться на:

а) мекканські і медінські;

б) віршовані і прозорі;

в) повчальні і розповідні;

г) молитви і проповіді.
I тур

( Кожне завдання оцінюється 5 балами)

Світова література

9 клас

1. Людина зображується у мистецтві бароко як:

а) суперечлива особистість, що веде напружене духовне життя, намагаючись віднайти сенс буття;

б) наділена лише позитивними або негативними якостями;

в) справжній християнин;

г) людина, яка переконана в абсолютній владі монарха і Бога.
2. Закон трьох єдностей у драматургії класицизму передбачає дотримання єдності:

а) місця, часу, дії;

б) часу, характерів, місця;

в) дії, часу, героя;

г) часу, місця, сюжету.
3. Визначте основний біблійний мотив драми П. Кальдерона «Життя – це сон»:

а) покарання за гріхи;

б) повернення блудного сина;

в) спасіння людської душі;

г) апокаліпсис.
4. Вкажіть хронологічні межі бароко:

а) XVI – XVII ст.;

б) XVII ст..;

в) кінець XVI – серединаXVIII ст.;

г) XV – XVIст.
5. Образ вежі, де страждає людина, – це символ:

а) життя без надії;

б) прокляття батька;

в) Божої кари;

г) долі, від якої залежить усе людство.
6. Хто служив та охороняв Сехісмундо довгі роки?

а) Кларін;

б) Клотальдо;

в) Астольфо;

г) солдат.
7. Автором твору «Мистецтво поетичне», у якому викладено основні правила класицизму, є:

а) Р. Декарт;

б) Н. Буало;

в) П. Корнель;

г) Ж. Расін.
8. «Золота доба» римської культури – це епоха:

а) Антонія;

б) Нерона;

в) Октавіана;

г) Цезаря.
9. Жанр в літературі, який поширився завдяки бароко:

а) сонет;

б) афоризм;

в) притча;

г) роман.
10. Окрім п’єс, Кальдерон писав:

а) ауто;

б) сонети;

в) байки;

г) повсті.

I тур

( Кожне завдання оцінюється 5 балами)

Світова література
10 клас

1. Які літературні напрями співіснували в ХІХ столітті:

а) класицизм і романтизм;

б) романтизм і реалізм;

в) просвітництво і реалізм;

г) сентименталізм і модернізм.

2. Укажіть найяскравішого представника натуралізму:

а) Е. Золя;

б) Ф. Стендаль;

в) О. Бальзак;

г) Л.Толстой.

3. З яким античним героєм співвідносить Бальзака Андре Моруа:

а) З Гераклом;

б) із Зевсом;

в) з Ахіллесом;

г) з Прометеєм.

4. Про яку країну написав О. де Бальзак: «Це пустеля, царство хлібів, це мовчазні прерії Купера. Тут починається … чорнозем, шар чорного і тучного ґрунту завтовшки футів п’ятдесяти, а іноді навіть більше»?

а) Про Францію;

б) про Росію;

в) про Україну;

г) про США.


  1. Який прозовий жанр Гегель назвав «епосом приватного життя»?

а) Роман;

б) повість;

в) оповідання;

г) новелу.


  1. Дослідженню історії та культури якої країни присвятив багато праць Ф. Стендаль?

а) Франції;

б) Іспанії;

в) Італії;

г) Росії.

  1. Укажіть тему повісті «Гобсек»:

а) життя скнари Гобсека;

б) аморальне життя аристократії;

в) чесна і віддана праця;

г) згубний вплив золота, багатства на людину.

  1. Укажіть особливість Стендалівської прози:

а) соціально-психологічна;

б) романтична;

в) натуралістична;

г) сатирична.

  1. Який період історичного розвитку французького супільства досліджує Стендаль у романі «Червоне і чорне»?

а) Велику французьку революцію;

б) правління Наполеона;

в) Реставрацію;

г) якобинську диктатуру.
10. Як називається повтор слів, рядків, речень в кінці рядка строфи, розділу тощо:

а) анафора;

б) епіфора;

в) градація;

г) метонімія.
I тур

( Кожне завдання оцінюється 5 балами)

Світова література

11клас

  1. Визначальну роль у зміні світоглядних позицій у світі в кінці XIX ст. відіграла

а) Німеччина;

б) Росія;

в) Франція;

г) Англія.
2. Засновником кубізму в мистецтві є:

а) С. Далі;

б) П. Пікассо;

в) К. Малевич;

г) В. Кандинський.
3. Вкажіть, скільки періодів відокремлюють у творчості Г. Ібсена:

а) один;

б) два;

в) три;

г) чотири.
4. Ібсена запросили керувати Норвезьким театром, бо:

а) він був єдиним норвезьким драматургом;

б) його п’єси були написані національною мовою;

в) його визнали як зачинателем «нової драми»;

г) його твори мали величезну популярність.
5. Перший драматичний твір Ібсена:

а) « Катіліна»;

б) « Богатирська могила»;

в) « Комедія кохання»;

г) « Бранд».

6. Історія модерністської літератури починається з виникнення:

а) акмеїзму;

б) експресіонізму;

в) імпресіонізму;

г) символізму.
7. До якого з етапів творчого шляху Ібсена належить п’єса «Ляльковий дім»:

а) романтичний;

б) реалістичний;

в) символічний;

г) імпресіоністичний.
8. Нора винна в тім, що :

а) привласнила банківські гроші;

б) привласнила батьківські гроші;

в) підробила підпис чоловіка на векселі;

г) підробила підпис батька на векселі.
9. У фіналі п’єси Нора залишила сім’ю, щоб:

а) врятувати репутацію і кар’єру чоловіка;

б) на її дітей не падала тінь материнського вчинку;

в) не псувати морально своїх дітей;

г) зрозуміти себе, свої стосунки зі світом.

10. Основоположником європейської нової драми:

а) Ібсена;

б) Чехова;

в) Шоу;

г) Метерлінка.