asyan.org
добавить свой файл
1
Інструктивна картка 2

Тема Бюджетний устрій і бюджетна система України

( доходи Державного бюджету)

Мета заняття: дослідити та проаналізувати структуру дохідної частини Державного бюджету у поточному році, та порівняти з аналогічними показниками попереднього року.

Обладнання: комп’ютер, мережа інтернет, лічильна техніка.
Джерела вихідних даних

  1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5515-17

  2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4282-17

Доходи бюджету відображені в додатку №1 до бюджету.

Методичні вказівки:

  1. Самостійно вибрати дані про доходи Державного бюджету України ( поточний рік та попередній рік), дані занести в колонки 3 та 5 таблиці 1. Звернути увагу на порядок кодування доходів бюджету ( колонка 1).

  2. Розрахувати структуру доходів Державного бюджету України у поточному році ( колонки 4та 6)

  3. Розрахувати відносне відхилення доходів до бюджету у поточному році порівняно з попереднім роком ( колонка 7).

  4. Самостійно скласти аналітичний висновок про структуру доходів Державного бюджету України у поточному році, порівняти із структурою попереднього року та вказати на основні тенденції ( інформацію подати у вигляді діаграм).

Інформацію про структуру податкових надходжень використати з

попередньої роботи.
^

Для виконання практичної роботи бажано використовував програму Microsoft Excel.


Таблиця 1

Аналіз структури доходів

Державного бюджету України за ____________ роки


Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету


Всього тис. грн.

поточний рік______

Питома вага,%


^ Всього тис. грн.

попередній рік _____


Питома вага,%

Відносне відхилення

(гр.5/гр.3)х

100% -100%

1

2

3

4

5

6

7

 

^ Разом доходів:
40000000

^ Офіційні трансферти
41010100

Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів
 

^ Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)
 

10000000

^ Податкові надходження
20000000

^ Неподаткові надходження
21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності
21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність
21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей
21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
21080000

Інші надходження
22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
22010000

^ Плата за надання адміністративних послуг
22030000

Судовий збір
22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій
22070000

Виконавчий збір
22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном
22090000

Державне мито
22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
22200000

^ Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів
24000000

Інші неподаткові надходження
24010000

^ Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду
24030000

^ Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
24040000

^ Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України
24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту
24060000

Інші надходження
24110000

^ Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
24130000

^ Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
24140000

^ Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
25000000

Власні надходження бюджетних установ
25010000

^ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
30000000

^ Доходи від операцій з капіталом
31000000

^ Надходження від продажу основного капіталу
32000000

^ Надходження від реалізації державних запасів товарів
33000000

^ Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
40000000

^ Офіційні трансферти
42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
42010000

^ Кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих операціях
42030000

^ Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу
50000000

^ Цільові фонди
50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів


Аналітична записка__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка______________ Підпис викладача _________________________