asyan.org
добавить свой файл
1

Показники

Зміст

1

2

Об’єкти (завдання) контролю

Перевірка правильності нарахування та своєчасності виплати заробітної плати та інших виплат працівникам та іншим фізичним особам. Перевірка правильності і своєчасності обов’язкових утримань з доходів фізичних осіб до бюджету та цільових фондів. Перевірка правильності і своєчасності обов’язкових нарахувань на оплату праці до страхових фондів. Перевірка правильності віднесення витрат на оплату праці до валових витрат. Перевірка правильності відображення операцій в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

^ Джерела контролю:
Нормативні

Закон України «Про оплату праці», П(С)БО 26 «Виплати працівникам», МСБО 19 «Виплати працівникам».

Облікові

^ Первинні документи: Штатний розпис, табель обліку використання робочого часу, лікарняні листи, накази на відпустку, маршрутні листи, акти приймання виконаних робіт розрахункова відомість, платіжна відомість, виписки банку, видаткові касові ордери, відрядні довідки, розрахунки бухгалтерії.

Регістри: Оборотно-сальдова відомість по рахунках 66, 65; виписка з головної книги по рахунку 66, 65.

Звітність: Баланс (ф.№1), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.№2д), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф.№4-1д), Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д).


Інші джерела

Наказ про прийняття на роботу, колективний договір, трудовий контракт, комп’ютерна програма.

^ Методичні прийоми контролю

Документального: формальна перевірка, арифметична перевірка, перевірка за змістом, зустрічна перевірка

Фактичного: інвентаризація, опитування, спостереження

Форми узагальнення результатів контролю
2.1.Оранізаційна модель контролю виплат працівникам на прикладі Виноградівського МУВГ

^ Таблиця 2.1.1.

Організаційна модель контролю виплат працівникам2.2. Зустрічна перевірка виплат працівникам на прикладі Виноградівського МУВГ

Отже, проведемо зустрічну перевірку виплат працівникам по таких документах як наряд на проведення сумісної роботи за серпень 2010 р. (додаток №30), меморіальний ордер №5 за серпень 2010 р. (додаток №7) та безнарядний розрахунок заробітної плати по методу колективного підряду за серпень 2010 р. (додаток №29) з розрахунковою відомістю по видам оплат за серпень 2010 р. (додаток №27). Результати перевірки наведені у таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2.1.
Замовник Виноградівське МУВГ КРУ

Період перевірки 2009 р. – 2010 р. Ревізор( асистент) Гевді

Номер ( шифр документа ) 2622НО
Відомість результатів зустрічної перевірки документів по оплаті праці

Документ для перевірки

Показник, що перевіряється

Значення, грн. коп.

Документ зустрічної перевірки

Показник

Значення

грн. коп.

Відхилення

Наряд на проведення сумісної роботи за серпень 2010 р. по працівнику Максимович А.А

Сума по тарифу

473,28

Розрахункова відомість по видам оплат за серпень 2010 р. по працівнику Максимович А.А.

Сума по тарифу

473,28

_

Меморіальний ордер №5 за серпень 2010 р.

Сува нарахованої заробітної плати

24785,00

Розрахункова відомість по видам оплат за серпень 2010 р.

Сума нарахованої заробітної плати

24785,70

-0,7

Безнарядний розрахунок заробітної плати по методу колективного підряду за серпень 2010 р. по працівнику Панько М. В.

Всього заробітної плати

2000,00

Розрахункова відомість по видам оплат за серпень 2010 р. по працівнику Панько М. В.

Всього заробітної плати

2000,00

_

Складено ревізором Гевді 01.10.09

підпис дата

В результаті проведення розрахунків зустрічної перевірки документів з обліку оплати праці виявлено помилку в розрахунку суми нарахованої заробітної плати - відхилення складає 70 копійок. З моєї точки зору це є не суттєвою помилкою, тому що це є помилкою заокруглення нарахувань та утримань внесків до фондів соціального страхування.