asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник відділу обліку і розподілу

житлової площі
______________ М. М. Макарова

«____»____________________2013 року


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов у житловому фонді соціального призначення
Відділ обліку та розподілу житла


Інформація про центр надання адміністративної послуги


Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування

суб’єкта звернення


Центр надання адміністративних послуг в
м. Севастополі

1.

Місцезнаходження

центру надання адміністративної послуги

вул. Леніна, 2, м. Севастополь, 99011

2.

Інформація щодо режиму роботи

центру надання адміністративної послуги

вівторок, четвер з 14.00 до 17.00

3.

Телефон/факс (довідки),

адреса електронної

пошти та веб-сайт центру

надання адміністративної послуги

Тел. (0692)545732

htth://sev.gov.ua/ua/yslygi_admin/centr_adminyslyg_ukr/Нормативні акти, якими регламентується суб’єкта надання адміністративної послуги


4.

Закони України


Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12.01.2006 № 3334-IV

5.

Акти Кабінету Міністрів

України

Постанова Кабінету України від 23.07.2008
№ 682 «Деякі питання реалізації Закону України України «Про житловий фонд соціального призначення»

6.

Акти центральних

органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/

органів місцевого

самоврядування

-

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення особи, яка потребує поліпшення житлових умов у житловому фонді соціального призначення

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,

а також вимоги до них

1. Заява.

2. Довідка про місце проживання та склад сім’ї.

3. Ксерокопії паспортів дорослих членів сім’ї.

4. Ксерокопії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей.

5. Ксерокопії свідоцтв про одруження (розлучення).

6. Ксерокопія ідентифікаційного номеру

7. Довідка про наявність пільг.

8. Довідка про доходи.

9. Довідка про вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

10. Інші документи при необхідності.

10.

Порядок та спосіб подання документів,

Необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або по дорученню у центрі надання адміністративних послуг вул. Ленина, 2, каб. 233


11.

Платність

(безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності


11.1

Нормативно-правові

акти, на підставі яких стягується

плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати

(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу)

Безоплатно

11.3

Розрахунковий рахунок

для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної

послуги

30 днів


13.

Перелік підстав для відмови у наданні

адміністративної послуги

1. Виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей.

2. Подання неповного пакету документів.

3. Відсутність підстав для постановки на соціальний облік.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача довідки про включення до списку осіб, які потребують поліпшення житлових умов у житловому фонді соціального призначення

15.

Способи отримання

відповіді (результату)

Особисто або по дорученню у центрі надання адміністративних послуг вул. Ленина, 2, каб. 233, або поштою

16.

Примітка