asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України

«Про перевезення на таксі та перевезення на замовлення»


Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»


Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

25) надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;^ Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

25) надання послуг з перевезення пасажирів (крім перевезення на таксі та перевезення на замовлення), небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;

^ Закон України «Про Дорожній рух»

Розділ III

Права та обов'язки учасників дорожнього руху

Стаття 16. Основні права та обов'язки водія

транспортного засобу

^ Розділ III

Права та обов'язки учасників дорожнього руху

Стаття 16. Основні права та обов'язки водія

транспортного засобу

…………………………………………

Водій зобов'язаний:
мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України пред'являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів;


…………………………………………………

Водій зобов'язаний:
мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України пред'являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, чинний страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення небезпечних вантажів або пасажирів автобусами;

Водій автомобіля таксі зобов'язаний крім документів, обов'язкових для водія транспортного засобу загального призначення, мати при собі та на вимогу працівників Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху в Україні або його територіальних органів, або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів або його територіальних органів, або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті або його територіальних органів передавати для перевірки дозвіл на таксі та атестат водія таксі, чинну медичну довідку, чинний страховий поліс про укладення договору обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків пасажирів таксі, сервісну книжку автомобіля таксі, сервісну книжку електронного таксометра, та надавати доступ для перевірки тарифікації, калібрування, опломбування зазначеного приладу, а також, оцінки відповідності візуальної інформації, обов’язкової для ознайомлення споживача.Водій легкового автомобіля загального призначення, що виконує або має намір виконувати перевезення на замовлення, зобов'язаний мати при собі та на вимогу зазначених у попередньому абзаці осіб передавати для перевірки договір перевезення на замовлення, чинну медичну довідку, чинний страховий поліс про укладення договору обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків пасажирів автомобіля на замовлення, сервісну книжку автомобіля на замовлення, а також, надавати допомогу зазначеним у попередньому абзаці особам у встановленні відповідності пасажирів, що ним перевозяться, до предмету зазначеного договору.Розділ V

Транспортні засоби

Розділ V

Транспортні засоби

^ Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі
До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам, укомплектовані у встановленому порядку, а у разі, якщо транспортний засіб згідно з цим Законом підлягає обов'язковому технічному контролю, пройшов такий контроль.
Не допускається участь у дорожньому русі транспортнихзасобів з правим розташуванням керма.

^ Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі
До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам, укомплектовані у встановленому порядку, а у разі, якщо транспортний засіб згідно з цим Законом підлягає обов'язковому технічному контролю, пройшов такий контроль.

Не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма.
^ Не допускається участь у дорожньому русі:
легкових автомобілів з ознаками таксі, якщо у їх реєстраційних документах відсутня відмітка «таксі»;
легкових автомобілів загального призначення з ознаками таксі, або ознаками реклами перевезень на таксі (за публічним договором).

Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних засобів, що перебувають в експлуатації
Технічний стан транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, у частині, що стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, має відповідати правилам, нормативам і стандартам, затвердженим у встановленому порядку.
Обов'язок щодо забезпечення належного технічного стану транспортних засобів покладається на їх власників або інших осіб, які їх експлуатують, згідно з чинним законодавством.
^ Перелік та технічний стан спеціального обладнання таксі повинен відповідати вимогам законодавства.
Обов'язок щодо відповідності, належного технічного стану спеціального обладнання автомобіля таксі покладається на перевізника на таксі, згідно з чинним законодавством.


^ Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних засобів, що перебувають в експлуатації
Технічний стан транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, у частині, що стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, має відповідати правилам, нормативам і стандартам, затвердженим у встановленому порядку.
Обов'язок щодо забезпечення належного технічного стану транспортних засобів покладається на їх власників або інших осіб, які їх експлуатують, згідно з чинним законодавством.

^ Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
………………………………………………………

Експлуатація транспортних засобів також забороняється в разі:
порушення вимог щодо їх переобладнання;
порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв;
виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до призначення.

^ Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
………………………………………………….

Експлуатація транспортних засобів також забороняється в разі:
порушення вимог щодо їх переобладнання;
порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв;
виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до призначення;
розміщення або нанесення на легковому автомобілі загального призначення ознак таксі, або ознак реклами перевезень на таксі (за публічним договором);

Експлуатація автомобіля таксі також забороняється в разі його невідповідності вимогам до автомобіля таксі, або невідповідності встановленого у ньому спеціального обладнання таксі вимогам до такого обладнання, що визначені законодавством.


Розділ Х

Контроль у сфері дорожнього руху
^

Стаття 52-1. Стаття 52-1. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху


До повноважень Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належать:
участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників;
забезпечення безпеки дорожнього руху, державний контроль, у тому числі шляхом проведення перевірок, за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснення державної реєстрації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і видача відповідних документів;
Міністерство внутрішніх справ України також здійснює контроль за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний засіб, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів (коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання, відповідно до закону тимчасово вилучає посвідчення водія, а також ліцензійну картку на транспортний засіб.


Розділ Х

Контроль у сфері дорожнього руху

^ Стаття 52-1. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
До повноважень Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належать:

участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників;
забезпечення безпеки дорожнього руху, державний контроль, у тому числі шляхом проведення перевірок, за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами законів, правил і нормативів у цій сфері, а також у сфері перевезень на таксі та перевезень на замовлення, здійснення державної реєстрації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і видача відповідних документів;
Міністерство внутрішніх справ України також здійснює контроль за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний засіб, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів (коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху, або займає частину зупинки маршрутних транспортних засобів чи стоянки таксі, або коли легковий автомобіль загального призначення має безпідставно встановлені ознаки таксі, або ознаки реклами перевезень на таксі (за публічним договором), на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання, відповідно до закону тимчасово вилучає посвідчення водія, а також атестат водія таксі, дозвіл на таксі.следующая страница >>