asyan.org
добавить свой файл
1
НАКАЗ

«01» листопада 2011 №

Про забезпечення реалізації Закону

України «Про захист персональних даних»
На виконання Закону України «Про захист персональних даних», керуючись Наказом Міністерства юстиції України від 01.06.2010 № 2297-VI, Положенням про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №616, та Порядком подання заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних, що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.07.2011 № 1824/5 з метою виконання покладених та ТОВ «» обов’язків володільця та розпорядника персональних даних та забезпечення захисту персональних даних, які обробляються у ТОВ «»,

НАКАЗУЮ:

 1. ЗАТВЕРДИТИ

  1. перелік баз персональних даних, володільцем яких є ТОВ «»:

   1. База персональних даних працівників ТОВ «» у змішаній формі;

   2. База персональних даних контрагентів та клієнтів ТОВ «» у змішаній формі;

  2. Мету обробки персональних даних:

   1. Метою обробки персональних даних працівників ТОВ «» є забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно – правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, відносин у сфері статистики та пенсійного забезпечення, які регулюються законодавством України про працю, податковим законодавством, законодавством, що регулює право непрацездатних громадян України на матеріальне забезпечення та/ або Статутом підприємства чи іншими локальними та/ або нормативно – правовими актами (зокрема але не виключно відповідно до Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про зайнятість населення»)

   2. Метою обробки персональних даних контрагентів та клієнтів ТОВ «» є забезпечення реалізації договірних, адміністративно – правових, податкових відносин; відносин у сфері реклами; відносин, що регулюють діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; відносин у сфері будівництва, нерухомості та інших відносин, що пов’язані з представництвом інтересів однієї сторони перед іншою стороною в судах або інших судових органах, підприємствах, установах, організаціях не залежного від форми власності та підпорядкування та наданням рекомендацій та консультацій з загальних та спеціальних правових питань, включаючи складання правових документів, відповідно до вимог Конституції України, Господарського кодексу, Цивільного кодексу, Податкового кодексу інших кодексів України, внутрішнього та міжнародного законодавства

  3. Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є ТОВ «» (додаток 1);

  4. Текст згоди-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (додаток 2, додаток 3, додаток 4).
 1. Визначити керівників структурних підрозділів відповідальними за організацію робіт пов’язаних із захистом персональних даних у підпорядкованих їм структурних підрозділах Товариства.
 1. У строк до 01.12.2011 року зареєструвати у Державному реєстрі баз персональних даних, бази персональних даних, що визначені у п. 1 цього Наказу.
 1. ЗАБОРОНИТИ адміністрації Товариства збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення і поширення (розповсюдження, реалізацію) відомостей про фізичних осіб, працівників товариства, перелік якої визначено ЗУ «Про інформацію».
 1. Начальникам структурних підрозділів довести до відома підлеглим про необхідність особистого дотримання вимог ЗУ «Про захист персональних даних» при виконанні обов'язків у сфері господарських та трудових правовідносин.
 1. Контроль за виконанням даного Наказу залишаю за собою.


Директор _________________________//


Наказ №5-01/11 від 01.11.2011 «Про забезпечення реалізації Закону України «Про захист персональних даних»