asyan.org
добавить свой файл
1

Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита...

Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби"


Зміст документу


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 52, ст. 471 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Викласти Закон України “Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст.32; 1999 р., N 4, ст.34) в такій редакції:

^ "ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби

Стаття 1. Встановити ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби:


------------------------------------------------------------------

Код | Опис товару | Ставки | Ставки специфічного

тютюнових | згідно з | акцизного | ввізного мита

виробів за | Гармонізованою| збору у |--------------------

Гармонізованою| системою опису| твердих сумах| піль- | повні

системою опису| та кодування | з одиниці | гові |

та кодування | товарів | реалізованого| |

товарів | | товару | |

------------------------------------------------------------------

2402 10 000 Сигари (в тому 20 гривень 5 євро 10 євро за

числі сигари з за 100 шт. за 100 100 шт.

обрізаними шт.

кінцями),

сигарили (сигари

тонкі), інші

2402 20 000 Сигарети з 10 гривень 3 євро 5 євро за

тютюну за 1000 шт. за 1000 1000 шт.

(цигарки) шт.

2403 10 000 Тютюн для 10 гривень 2,5 5 євро

паління (в за 1 кг євро за 1 кг

тому числі із за 1 кг

замінниками

або без

замінників

тютюну у

будь-якій

пропорції)

2403 99 100 Тютюн для 10 гривень 2,5 5 євро

жування за 1 кг євро за 1 кг

Тютюн для за 1 кг

нюхання

2401 Тютюнова 0 1 євро 2 євро

сировина за 100 за 100 кг

Тютюнові кг

відходи

2403 (крім Інший 0 2,5 5 євро

2403 99 100 промислово євро за 1 кг

2403 10 000) виготовлений за 1 кг

тютюн і

промислові

замінники

тютюну

Стаття 2. Тимчасово до 1 липня 2000 року встановити ставку


акцизного збору на сигарети без фільтра, виготовлені на українських підприємствах, у розмірі 7 гривень за 1000 штук.

Стаття 3. Ставки акцизного збору на тютюнові вироби


підлягають індексації в порядку, визначеному законами України”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 листопада 1999 року

N 1246-XIV