asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6 7
^

Розділ VII ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ, СУБСТАНЦІЙ, ГОТОВИХ КОРМІВ, КОРМОВИХ ДОБАВОК ТА ЗАСОБІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

^

Стаття 30. Лабораторна діагностика хвороб тварин, оцінка якості та безпеки продукції, кормів тваринного і рослинного походження


Лабораторну діагностику хвороб тварин, а також оцінку якості та безпеки продукції, кормів тваринного і рослинного походження здійснюють Центральна, республіканська Автономної Республіки Крим, зональні, обласні, міжобласні, міські, районні та міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини в порядку, визначеному Державним департаментом ветеринарної медицини.

Лабораторну діагностику за рішенням Державного департаменту ветеринарної медицини можуть також здійснювати інші установи ветеринарної медицини, науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади та інші організації.

Остаточне рішення щодо спірних питань, які виникають з висновків лабораторної діагностики, приймає Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини.

Супровідні ветеринарні документи видаються за умови обов’язкового дослідження продукції тваринного і рослинного походження у державних лабораторіях ветеринарної медицини.

Методичне забезпечення лабораторної діагностики здійснює Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини.

Втручання в роботу спеціалістів державних лабораторій ветеринарної медицини під час здійснення ними лабораторної діагностики забороняється.

Державні лабораторії ветеринарної медицини є юридичними особами і діють на підставі положень, що затверджуються Державним департаментом ветеринарної медицини.

Дозвіл на роботу із збудниками хвороб другої — четвертої групи небезпеки видається відповідно до законодавства.
^

Стаття 31. Виробництво та реалізація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини


Виробництво та реалізація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини повинні здійснюватися відповідно до технічних умов, фармакопейних статей і стандартів.

До серійного виробництва та реалізації ветеринарні препарати, субстанції, готові корми, кормові добавки допускаються лише після реєстрації Державним департаментом ветеринарної медицини.

Документом, який підтверджує реєстрацію препарату в Україні, є реєстраційне посвідчення, яке видається на кожен ветеринарний препарат, субстанцію, готовий корм, кормову добавку Державним департаментом ветеринарної медицини.

Підприємства, що займаються виготовленням ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, сплачують науковим установам і окремим авторам винагороду за наукову розробку і впровадження її у виробництво.

Ветеринарні препарати можуть вироблятися суб’єктами підприємницької діяльності за наявності ліцензії, що видається відповідно до законодавства.

Суб’єкти господарювання здійснюють роздрібну та оптову торгівлю ветеринарними препаратами, готовими кормами, кормовими добавками та засобами ветеринарної медицини за наявності ліцензії та сертифіката якості.

До кожного ветеринарного препарату, що реалізується, додається настанова по застосуванню. Забороняється реалізація ветеринарних препаратів, що містять отруйні та сильнодіючі речовини, а також імунобіологічних препаратів проти хвороб, спільних для тварин і людей, без рецепта спеціаліста ветеринарної медицини.

Зберігання виробничих та контрольних штамів мікроорганізмів, підтримання біотехнологічних показників, контроль за станом їх популяцій, підготовка нових штамів здійснюються у Національному центрі штамів мікроорганізмів.

Положення про Національний центр штамів мікроорганізмів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Серії біологічних препаратів, що не пройшли контроль у процесі виробництва або випробування в порядку, визначеному Державним департаментом ветеринарної медицини, та визнані неякісними, підлягають знищенню з оформленням відповідного акта за участю спеціаліста державної ветеринарної медицини та власника цих препаратів або уповноваженого його представника.<< предыдущая страница   следующая страница >>