asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7

Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"

Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"


Зміст документу


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про ветеринарну медицину"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 8, ст.62 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до Закону України “Про ветеринарну медицину” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 56), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ветеринарну медицину

Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та фінансові засади функціонування ветеринарної медицини, вимоги щодо ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, охорони довкілля, а також повноваження державних органів, права і обов’язки юридичних та фізичних осіб у сфері забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, карантину тварин, здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
^

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів


У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

ветеринарна медицина — галузь науки та практичних знань про хвороби тварин, їх профілактику, діагностику та лікування, визначення ветеринарно-санітарної якості та безпеки (далі — якість та безпека) продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, діяльність, спрямована на збереження здоров’я і продуктивності тварин, запобігання хворобам і захисту людей від захворювань, спільних для тварин і людей;

ветеринарна практика — діяльність з надання послуг, пов’язаних з профілактикою, діагностикою та лікуванням хвороб тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини, яка провадиться юридичними особами (установами ветеринарної медицини усіх форм власності та громадськими організаціями) і фізичними особами (спеціалістами ветеринарної медицини);

ветеринарне і епізоотичне благополуччя — оптимальні умови життя тварин, що запобігають захворюваності та шкідливому впливові факторів довкілля на їх здоров’я і продуктивність, забезпечують профілактику хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей;

ветеринарні документи — документи, видані спеціалістами державних установ ветеринарної медицини, про стан здоров’я тварин, якість та безпеку продукції тваринного походження, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

ветеринарні препарати — ветеринарні лікарські та імунобіологічні засоби (препарати) та засоби, що застосовуються для штучного осіменіння тварин і трансплантації ембріонів, ензими, антисептики, дезінфектанти, інсектоакарициди, дератизациди, пробіотики, діагностикуми, засоби догляду за тваринами та інші, що використовуються у тваринництві та ветеринарній медицині;

ветеринарні лікарські засоби (ветеринарні препарати, медикаменти) — фармацевтична продукція: біологічні, рослинні, хімічні, хіміко-фармацевтичні, гомеопатичні та інші лікарські засоби, призначені для тварин;

ветеринарно-санітарна експертиза — комплекс діагностичних і спеціальних досліджень, які проводяться спеціалістами державних установ ветеринарної медицини щодо визначення якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, що призначається для харчування людей, годівлі тварин і подальшої переробки;

ветеринарне свідоцтво — разовий документ суворої звітності, виданий лікарем державної установи ветеринарної медицини, що підтверджує стан здоров’я тварин і факт проведення вакцинації та діагностичних досліджень, якість та безпеку продукції тваринного походження, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду і місцевості їх походження;

готові корми — корми тваринного і рослинного походження, які містять кормові добавки для м’ясоїдних непродуктивних тварин, у тому числі риб та птахів;

державна ветеринарна інспекція — діяльність посадових осіб державних органів і установ ветеринарної медицини, спрямована на здійснення державного контролю та нагляду за додержанням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством;

державний ветеринарно-санітарний контроль — перевірка лікарями державних органів ветеринарної медицини додержання ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством, у процесі виробництва, заготівлі, зберігання, транспортування, реалізації, у тому числі експорту, імпорту, продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, ветеринарних лікарських засобів, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, а також під час будівництва, реконструкції, модернізації та введення в експлуатацію підприємств чи окремих потужностей з виробництва, зберігання, реалізації продукції тваринного походження та ветеринарних препаратів;

державний ветеринарно-санітарний нагляд — інспектування державними інспекторами ветеринарної медицини з метою повторної перевірки стану додержання законодавства з питань ветеринарної медицини;

державний інспектор ветеринарної медицини — лікар ветеринарної медицини, функціями якого за посадою в державному органі чи установі ветеринарної медицини є здійснення контролю та нагляду за додержанням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством (офіційний лікар ветеринарної медицини);

державні установи ветеринарної медицини — органи державного управління та інші державні установи ветеринарної медицини по здійсненню профілактичних, діагностичних, лікувальних та інших протиепізоотичних заходів, науково-дослідних і контрольних робіт, на які покладено контрольно-наглядові функції в галузі ветеринарної медицини;

засоби ветеринарної медицини — матеріали, обладнання, прилади, інструменти, спеціальні автомобілі та інші механізми і пристосування, що призначені для використання у ветеринарній практиці;

зоологічний ринок — підприємство, діяльність якого пов’язана з наданням послуг із створення належних умов для здійснення дозволеного продажу тварин, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок;

інфекційні хвороби — розлади здоров’я тварин, що виникають внаслідок зараження живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими грибами, мікоплазмами, іншими патогенними мікробами) і передаються від заражених тварин здоровим;

карантинний ветеринарно-міліцейський пост — тимчасовий пункт, що облаштовується на кордоні карантинної зони відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з метою локалізації та недопущення поширення інфекційних хвороб тварин;

карантин профілактичний — система заходів, спрямованих на запобігання занесенню заразних захворювань, що передбачають ізольоване утримання, проведення діагностичних досліджень та профілактичних обробок тварин у разі їх експорту, імпорту, міжрегіонального і міжгосподарського перевезення;

карантин тварин — особливий режим, що встановлюється на певній території щодо тварин, спрямований на локалізацію і ліквідацію спалахів небезпечних інфекційних захворювань тварин, що допускає встановлення передбачених цим Законом тимчасових обмежень у здійсненні прав фізичних і юридичних осіб з покладанням на них додаткових обов’язків;

корми рослинного походження — комплекс поживних речовин, основу яких становить білок рослинного походження, в тому числі зерно фуражне, комбікорми, кормові суміші, макуха, шроти, коренеплоди, бульбоплоди, сіно, сінаж тощо;

корми тваринного походження — комплекс поживних речовин, основу яких становить білок тваринного походження, в тому числі борошно м’ясне, рибне, кров’яне, кісткове, м’ясо-кісткове, живі корми для риб, молочні продукти та їх похідні тощо;

кормові добавки — поживні органічні та неорганічні речовини, у тому числі: ферментні препарати, білки, амінокислоти, вітаміни, мікро- та макроелементи, кормові дріжджі, жири та їх суміші тощо, що вносяться у корми тваринам окремо або комплексно;

лабораторія ветеринарної медицини — установа, спеціально обладнана для проведення ветеринарних досліджень;

лікарські засоби — будь-які речовини або комбінації речовин, призначені для профілактики, діагностики та лікування захворювань тварин і людей, у тому числі відновлення корекції, зміни імунного стану, фізіологічних функцій, обмінних процесів;

міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат — документ, виданий офіційним лікарем ветеринарної медицини країни-експортера для підтвердження стану здоров’я тварин і факту проведення вакцинації та діагностичних досліджень, якості та безпеки продукції тваринного походження, інших підконтрольних службі ветеринарної медицини об’єктів і місцевості їх походження;

об’єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду — тварини, продукція тваринного, а на ринках і рослинного походження; штами мікроорганізмів, ветеринарні препарати і субстанції; готові корми, кормові добавки та засоби ветеринарної медицини; об’єкти утримання тварин, їх забою, переробки, зберігання та реалізації, транспортні засоби; об’єкти громадського харчування і торгівлі, а також будівництва, реконструкції, модернізації та введення в експлуатацію підприємств або окремих потужностей з виробництва, зберігання та реалізації ветеринарних препаратів і продукції тваринного походження;

перереєстрація реєстраційного посвідчення — повторна реєстрація після закінчення терміну його дії;

продовольча сировина тваринного походження — м’ясо, молоко, яйця, яєчна маса, риба та морепродукти, тваринні жири, легені, печінка, інші м’якушеві субпродукти, кишки, кров, продукти бджільництва та інші продукти, що використовуються для виготовлення харчових продуктів;

продукти рослинного походження — гриби, ягоди, овочі, фрукти та інша рослинність, що використовується для харчування;

продукти тваринного походження — м’ясо і м’ясопродукти, молоко і молокопродукти, яйця, яєчний порошок, меланж, риба, рибопродукти, мед, інші продукти бджільництва тощо;

продукція тваринного походження — сировина тваринного походження, в тому числі продовольча, продукти і харчові продукти тваринного походження;

протиепізоотичні заходи — організаційно-господарська та спеціальна ветеринарно-санітарна діяльність, у тому числі профілактична і діагностична, що спрямована на запобігання, виявлення і ліквідацію заразних хвороб тварин;

пункт державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті — об’єкт з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, що розташований на спеціально виділеній території як безпосередньо у пункті пропуску через державний кордон, так і на залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах, де здійснюється державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд підконтрольних об’єктів;

регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини — державна установа, яка здійснює на відповідному регіональному рівні державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за охороною території України від занесення з території інших держав інфекційних хвороб тварин, забезпечує виконання юридичними або фізичними особами, суб’єктами підприємницької діяльності ветеринарних вимог під час міжнародних і внутрішньодержавних перевезень об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

реєстрація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок — фіксування факту доцільності їх використання;

ринок — підприємство сфери торгівлі, діяльність якого пов’язана з наданням послуг із створення належних умов для здійснення дозволеного продажу тварин, продукції тваринного і рослинного походження, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини;

сировина тваринного походження — м’ясо, молоко, яйця, яєчна маса, риба, тваринні жири, легені, печінка, інші м’якушеві субпродукти, кишки, кров, жовч, шкіра, вовна, волос, щетина, хутро, пух, пір’я, залози внутрішньої секреції та їх виділення, роги, копита, кістки, вощина, кокони шовкопрядів тощо;

спеціалісти ветеринарної медицини — лікарі та фельдшери ветеринарної медицини, які здійснюють профілактичні, оздоровчі, діагностичні, лікувальні заходи у тваринництві, проводять ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження або здійснюють інші види ветеринарної діяльності;

список А — список заразних хвороб тварин, що швидко поширюються та можуть призвести до важких соціально-економічних наслідків або становити загрозу для здоров’я людей і негативно впливати на національну безпеку та міжнародну торгівлю. Список А визначається Міжнародним епізоотичним бюро;

суб’єкт господарювання — будь-яка юридична та фізична особа, яка провадить господарську діяльність, що є об’єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

субстанція — діюча речовина, що використовується для виробництва ветеринарних препаратів;

тварини — біологічні об’єкти, що відносяться до фауни:

сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі, домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові, риба, раки, молюски, жаби, бджоли, шовкопряди тощо, а також сперма, зиготи, запліднена ікра, інкубаційні яйця, ембріони тощо;

територіальні органи — управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, що створюються на базі державних установ ветеринарної медицини з відповідними структурними підрозділами, які є правонаступниками управлінь ветеринарної медицини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних державних адміністрацій та державних установ ветеринарної медицини районів і міст;

харчові продукти тваринного походження — продукти, що вживаються людиною в натуральному вигляді чи після відповідної обробки продовольчої сировини тваринного походження — консерви м’ясні, м’ясо-рослинні та рибні, сири, молоко та молочні продукти, продукти дитячого харчування, маргарин, жири, ковбасні вироби, м’ясні концентрати тощо;

штами мікроорганізмів — генетично однорідні популяції мікроорганізмів у межах виду з певними стабільними специфічними морфологічними ознаками і біологічними властивостями.
^

Стаття 2. Законодавство про ветеринарну медицину


Законодавство про ветеринарну медицину складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
^

Стаття 3. Основні завдання ветеринарної медицини


Основними завданнями ветеринарної медицини є:

охорона території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин;

профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин та їх лікування;

державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за якістю та безпекою продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження; переміщенням, у тому числі експортом, імпортом, об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду; додержанням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством;

захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, що використовується для харчування або виготовлення харчових продуктів, а також готових кормів, кормів рослинного і тваринного походження та кормових добавок;

державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини;

бактеріологічний, радіологічний, паразитологічний і токсикологічний контроль на підприємствах переробки продовольчої сировини тваринного походження (далі — переробні підприємства) усіх форм власності: м’ясокомбінатах, птахокомбінатах, холодильниках, базах заготівлі, зберігання та реалізації продукції тваринного походження, а на ринках — продукції рослинного походження;

сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

сприяння впровадженню в практику досягнень ветеринарної медицини.следующая страница >>