asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5


ЗМІСТ

Вступ 3

I. Правові основи організації валютного регулювання в Україні

  1. Поняття, зміст та методи валютного регулювання 11

  2. Нормативно-правові засади валютного регулювання в Україні 23

  3. Загальна характеристика валютних правовідносин 42

  4. Правове регулювання основних видів валютних операцій 56

  5. Система органів валютного регулювання та їх компетенція 74

  6. Висновки по розділу 92    1. Проблеми становлення інституту валютного контролю в Україні

  1. Поняття та правова природа валютного контролю 94

  2. Компетенція державних органів в сфері валютного контролю

в Україні 108

2.3. Висновки по розділу 123

 1. ^

  Відповідальність за порушення валютного законодавства

  1. Поняття та види відповідальності за порушення валютного

законодавства 125

  1. Основні види валютних правопорушень та застосування

відповідальності за їх вчинення 148

3.3. Висновки по розділу 172
Висновки 174

Список використаних джерел 184

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

^ ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Перехід незалежної України до ринкової економіки з багатоманітністю форм власності і господарювання, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності і надання суб’єктам підприємництва права самостійного виходу на зовнішній ринок обумовили становлення нових суспільних відносин, зокрема в сфері валютного регулювання, які потребують належного їх правового регулювання. За роки ринкових перетворень створено фактично новий інститут фінансового права, норми якого принципово по-новому регулюють відносини у сфері використання іноземної валюти в господарському обігу.

Валютне регулювання в Україні є одним з необхідних елементів ринкової економіки, який забезпечує вирішення проблеми надійності грошової системи України шляхом запровадження політики гнучкого валютного курсу, що визначається взаємодією ринкових сил, вільних від адміністративних обмежень. Здійснення ефективної валютної політики урівноважує торговий баланс, сприяє зростанню конкурентоспроможності українських товарів, рентабельності підприємств, нагромадженню валютних резервів Національного банку України.

Важливою умовою організації ефективної діяльності державних органів управління в сфері валютного регулювання і контролю є удосконалення законодавчої бази України. Протягом останніх десяти років в законодавстві України були зроблені спроби врегулювання питань валютного обігу, валютного регулювання та контролю на законодавчому рівні, проте, до цього часу Закон України “Про валютне регулювання” так і не прийнято, а валютне регулювання здійснюється на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Питання щодо необхідності законодавчого врегулювання валютних відносин неодноразово висвітлювались і у зверненнях Президента України до Верховної Ради України. Зокрема, в Посланні Президента України до Верховної Ради України від 23 лютого 2000 р. “Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр.”, зазначається, що важливим і невідкладним питанням в сфері валютної політики є прийняття Верховною Радою Закону України “Про валютне регулювання”, проект якого чекає своєї черги з 1995 року. Проте, питання і досі залишається невирішеним, а велика кількість нормативно-правових актів ускладнює процес виконання норм валютного регулювання і не забезпечує його ефективності.
следующая страница >>