asyan.org
добавить свой файл
1
Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу у 8-Б класі

на 2012-2013 н.р.

Геометрія

(3 години на тиждень, усього 102 год)


Номер

уроку


Дата уроку


Теми, види письмових робіт


Примітка

1

2

3

4

ІІ Семестр

51-52
Одиничне коло. Значення тригонометричних функцій деяких кутів
ІІІ. Вектори (20 год)

53-54
Співнапрямленість променів. Скалярні і векторні величини
55-56
Рівність векторів. Додавання векторів
57-58
Закони додавання векторів. Віднімання векторів
59-60
Розв’язування задач. ^ Самостійна робота
61-62
Множення вектора на число
63-64
Поділ відрізка уданому відношенні. Розкладання вектора
65-66
Проекція вектора на вісь. Координати вектора
67-68
Скалярний добуток векторів
69-70
Застосування векторів до розв’язування задач
71-72
Розв’язування задач. Контрольна робота №5
ІV.Метод координат (18 год)

73-74
Аналіз к.р. Робота над помилками. Відстань між двома точками
75-76
Поділ відрізка у даному відношенні
77-78
Поняття про рівняння фігури
79-80
Рівняння кола
81-82
Загальне рівняння прямої
83-84
Інші рівняння прямої. ^ Самостійна робота
85-86
Розв’язування задач методом координат87-88
Доведення залежностей між лінійними елементами геометричних фігур
89-90
Розв’язування задач. Контрольнаробота №6
91-92
Аналіз к.р. Робота над помилками
V. Повторення. Розв’язування задач. (10 год)

93-94
Розв’язування задач на чотирикутники
95-96
Задачі на теорему Піфагора. Тестування
97-98
^ Контрольна робота №7 (річна)
99-100
Аналіз к.р. Робота над помилками
101-102
Повторення і систематизація знань учнів
Річне оцінюванняПрограми

Для загальноосвітніх навчальних закладів.

Затверджено Міністерством освіти і науки України.

Київ, «Навчальна книга». 2003 р.

Підручник «Геометрія», 8-9 клас. Автори: М.І. Бурда, Л.М. Савченко

Київ. «Освіта» 2001