asyan.org
добавить свой файл
1
Задачі на відсотки

І тип Задачі на знаходження відсотка від числа

Щоб знайти відсоток від числа, треба:

 • відсоток перетворити у дріб;

 • число помножити на цей дріб.

Знайти 25% від числа 46.

25%= 0,25;

460,25=11,5.

Відповідь: 11,5.

ІІ тип Задачі на знаходження числа за його відсотком

Щоб знайти число за його відсотком, треба:

 • відсоток перетворити у дріб;

 • число поділити на цей дріб.

Знайти число 15% якого становлять 165.

15%=0,15;

165:0,15=1100.

Відповідь: 1100.

ІІІ тип Задачі на знаходження відсоткового відношення

Щоб знайти відсоткове відношення числа а до числа b, треба:Скільки відсотків становить число 12 відносно числа 15?

.

^ Відповідь: 80%.

ІV тип Задачі на знаходження зміни числа у відсотках

Щоб знайти на скільки відсотків відбулась зміна від числа а до числа b, треба:

 • знайти різницю чисел а і b;На скільки відсотків змінилось число від 120 до 150.

 1. 150-120=30Відповідь: зменшилось на 25%

V тип Задачі на знаходження відсотка від відсотка

Щоб знайти відсоток від відсотка, треба:

 • відсоток перетворити у дріб;

 • інший відсоток помножити на цей дріб.

Перше число становить 30% від суми, а друге – 20% від першого. Скільки відсотків становить друге число від суми?

20%=0,2

30%∙0,2=6%

Відповідь: друге число становить 6% від суми.


^ VІ тип Задачі на зміну числа на р%

Щоб змінити число х на р% треба:

 • збільшити на р%:

до початкового числа додати число, яке становить р% від нього;

х+ х

 • зменшити на р %:

від початкового числа відняти число, яке становить р% від нього.

х - х

Ціну товару двічі збільшили на 20%. Якою стала нова ціна? На скільки відсотків вона змінилася?

Нехай х – початкова ціна товару.

 1. х+0,2∙х=1,2х;

 2. 1,2х+0,2∙1,2х=1,2х(1+0,2)=1,44х;Відповідь: ціна збільшилась на 44%.

VІІ тип Задачі на складні відсотки

Знаходження кількості грошей, яку можна буде одержати з вкладеної в банк суми через певну кількість років, якщо відомий річний відсоток.- капітал через n років;

- початковий капітал;

n – кількість років;

р – відсоток.

Вкладник поклав 100 000 грн під 10% річних. Яка сума буде на його рахунку через 3 роки за умови, що гроші протягом цього терміну не знімаються?=100 0001,331=133 100  (грн)

Відповідь: 133 100 грн