asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Сертифікація, ліцензування та управління якістю”

ЗАВДАННЯ


  1. Умови впровадження стандартів ISO серії 9000 на виробництві.

  2. Структура ліцензійної угоди та умови її скасування.

  3. Порядок проведення робіт в процесі акредитації та випробувальних лабораторій.


1. Тепер, коли використання засобів контролю якості розширюється і вони стають невід'ємною частиною корпоративних інформаційних систем, залишається тільки одне дрібне питання — що собою представляє ISO 9000? Для тих, хто може подумати, що ця кодова назва секретного космічного палива або нової таблетки, скажу, що ISO 9000 можна вважати першим всесвітньо визнаним знаком зразково-показового ведення бізнесу. Загалом ISO 9000 — це схема для проведення бізнес-процедур таким чином, щоб забезпечити найвищу можливу якість роботи компаній. Схема ця охоплює всі етапи виробництва продукції і надання послуг: закупівля сировини або комплектуючих, аналіз контракту, контроль якості, проектування, створення, обробка, доставка, навчання персоналу, а також обслуговування і підтримка клієнтів.

"За останні п'ять років або близько того у цій країні багато хто побажав сертифікувати свою організацію за ISO 9000, — говорить Тез Дотрі, керівник одного з відділень Американської організації з контролю якості. — А в останні два роки ISO 9000 став більш помітним і в комп'ютерній індустрії".

^

Роль інформаційних системВідповідальність за запровадження в повсякденну практику стандарту ISO 9000 напевно будуть нести відділи інформаційних систем.

"На підприємствах, де велика частина бізнес-процесів автоматизована, системні адміністратори несуть неабияку долю відповідальності за успіх реалізації стандарту", — вважає Боб Викрой, старший аудитор із ABS Quality Evaluations, однієї з компаній, що одержали право сертифікувати фірми за ISO 9000.

Ви все ще не цілком впевнені, що розумієте, що являє собою ISO 9000? Його процедури оформлені у вигляді системи управління документами, де документи — це записи, що реєструють діяльність компанії і людей, відповідальних за кожний з етапів процесу контролю якості.
ISO 9000 визначає базовий набір заходів щодо контролю якості. За твердженням спеціалістів, ISO 9000 не є стандартом якості власне для продукції або послуг підприємства.

Не дивуйтеся, якщо все це ви десь уже чули: ISO 9000 містить деяку частину інформації, наявної в інших добре відомих системах оцінки якості, — зокрема, в Total Quality Management (система тотального контролю якості) або в розробленій Університетом Карнегі-Меллон Capability Maturity Model (модель "зрілість-можливість"), що описує процеси розробки ПЗ.

"Зацікавленість у ISO 9000 — це дуже важлива тенденція, — говорить Енн Джексон, фахівець з ISO 9000 із Jackson Hill Consulting. — Вона розвинулася в останні роки через зростання уваги до систем контролю якості".

ДжерелаЩо ж відрізняє ISO 9000 від безлічі інших систем контролю якості? Для початку варто коротко розповісти про ISO 9000 і його джерела.

ISO 9000 (це — набір з п'ятьох підгруп: 9000, 9001, 9002, 9003 і 9004) виданий Міжнародною організацією зі стандартизації із штаб-квартирою в Женеві, що сама по собі є федерацією національних установ по роботі зі стандартами, — таких як Американський національний інститут стандартів. В основному текст ISO 9000 розроблений Британським інститутом стандартів, який взяв на себе відповідальність щодо просування стандартів на бізнес-процеси в Європейському Співтоваристві.

За останніми даними, близько 100 тис. компаній в усьому світі були сертифіковані за ISO 9000, причому приблизно половина з них знаходиться в Англії, а близько 10 тис. — у США. Незважаючи на те, що стандарти створювалися з розрахунку на всі галузі промисловості, є чітка тенденція до сертифікації в основному традиційних виробництв.

Щоб пройти сертифікацію за ISO 9000, компанії повинні насамперед розробити і запровадити в дію ряд процесів відповідно до вказівок, що містяться в документації. Потім спеціальна фірма-реєстратор здійснює інспекцію компанії.

Проте і після цього процес не закінчується. Насправді він не закінчується ніколи — правила ISO 9000 потребують, щоб незалежні аудитори відвідували підприємство кожні шість місяців протягом всього часу його існування і пересвідчувалися у вірності компанії принципам стандарту. В іншому випадку реєстрація може бути визнана недійсною.
следующая страница >>